Commercie, Retail & Zakelijke dienstverlening

Marketing & communication specialist | International business & marketing

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als Marketing & communication specialist werk je op een marketing- of communicatieafdeling van een bedrijf. Je kijkt in jouw geval over grenzen heen en werkt internationaal: Business to Business (b2b) of Business to Consumer (b2c). 

Bij marketing draait het met name om het goed in kunnen spelen op de wensen en behoeften van je internationale klanten. Om achter die wensen en behoeften te komen, doe je marktonderzoek en verken je de internationale markt. 

Je zoekt altijd naar nieuwe mogelijkheden, nieuwe producten en nieuwe afzetmarkten. Als je bedrijf erin slaagt de wensen en behoeften van de klanten in beeld te brengen en de juiste producten of diensten heeft ontwikkeld, dan moet de klant er vervolgens nog op worden geattendeerd door productpromotie. Je weet wat de juiste marketingstrategieën zijn om de internationale klant te bereiken en hoe je vervolgens ook de juiste service kunt bieden.

25727, Marketing & communication specialist

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Deze BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend
Het is voor deze opleiding International business & marketing (IBM) aan te bevelen dat je voor Engels een 7 of hoger hebt op de eindlijst van je vooropleiding.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Bij International Business & Marketing werk je aan het European Business Baccalaureate Diploma, waarbij Engels de voertaal is. Naast Engels kies je Duits of Spaans als tweede moderne vreemde taal, zodat je deze kunt inzetten in het zakenleven. 

Je krijgt regelmatig de mogelijkheid het buitenland te bezoeken voor een excursie, een stage of om in contact te komen met studenten uit andere landen.

Diploma’s en certificaten

 1. Je wordt opgeleid tot Marketing & communication specialist op niveau 4. Met dit diploma heb je toegang tot het volgen van hbo-onderwijs.
 2. Daarnaast word je in deze opleiding uitgedaagd om het: European Business Baccalaureate Diploma (EBBD) te behalen.
  Meer informatie over EBBD vind je hier.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.

Je volgt ook algemene vakken zoals Nederlands, Rekenen (generiek en beroepsgericht), Engels (generiek en beroepsgericht) en Loopbaan & Burgerschap.

Welke onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?
Je leert om als Marketing & communication specialist | international business & marketing bezig te zijn met de uitvoering van bedrijfsprocessen.

Zo leer je op te treden als aanspreekpunt voor klanten/bezoekers van de organisatie/instelling waar je werkt. Je leert het ontvangen van bezoekers en het voeren van (telefoon)gesprekken en de daarbij behorende communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van talen. Daarnaast leer je om een goede relatie met de (internationale) klanten te onderhouden, met wie je contact hebt.

We leren je om zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te dragen voor een goede uitvoering en tijdige afhandeling van de werkzaamheden. Je gaat nauw samenwerken met collega’s en neemt, eventueel in opdracht, werkzaamheden over, dus ook samenwerken is belangrijk in het profieldeel. Daarnaast word je opgeleid om verantwoordelijk te zijn voor alle zakelijke correspondentie en in staat om conceptteksten van collega’s te redigeren. Ook leer je om standaardgegevens te verwerken en om te zetten naar een onderbouwd operationeel plan waarin tijd en de kosten van de uitvoering reëel zijn berekend. Je kunt werken met gangbare computersystemen en softwarepakketten/applicaties.

En welke profieldelen zijn er?
In het profieldeel leer je het verzorgen van de interne en externe communicatie en marketing van het bedrijf/de organisatie. Om dit te kunnen doen brengen we je brede kennis over marketing en communicatie bij. Ook digitale vaardigheden en het uitvoeren van financiële berekeningen zijn onderdelen van het profieldeel.

 • Je leert het opleveren van managementinformatie
  Je signaleert opvallende zaken en attendeert het management hierop. Je maakt op verzoek (management) rapportages. Je bent in staat om, aan de hand van kengetallen, key performance indicatoren op stellen.
 • Je leert het verzorgen van marketing- en communicatieactiviteiten
  Je inventariseert en analyseert regelmatig de behoeften en wensen van de informatiegebruikers en het actuele webgebruik en trekt conclusies ten aanzien van de doelgroep en de boodschap. Je komt met voorstellen voor het ontwikkelen van een concreet product of een concrete activiteit(bijvoorbeeld t.b.v. het genereren van meer traffic en conversie op online media). Het kan hierbij gaan om offline (o.a. voorlichtings-, promotie- en pr-materiaal, zoals publicaties en pers- en nieuwsberichten) en online (o.a. intranet, website en sociale media). Je bespreekt voorstellen met de leidinggevende/opdrachtgever. Je maakt een inschatting van de benodigde tijd voor het ontwikkelen en stemt zo nodig af met anderen. Je ontwikkelt het materiaal op basis van de gemaakte afspraken ten aanzien van de oplevering en de vorm en inhoud. Je draagt zorg voor het functioneel beheer en contentbeheer van internet/intranet. Ook ontwikkel je content en je bewaakt de actualiteit van de informatie op internet en intranet. Je draagt zorg voor archivering van bestaand en ontwikkeld materiaal.
 • Je leert het uitvoeren van marktonderzoeken
  Je zet (in opdracht) een marktonderzoek op. Dat begint bij het analyseren van de onderzoeksvraag en eindigt met het schrijven van een rapport en het bespreken van de resultaten met de opdrachtgever.

European Business Baccalaureate Diploma
In het EBBD programma bereid je je voor op studeren, werken en leven in Europa. Het accent ligt hierbij op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op het gebied van ‘business’, dus zakendoen. Engels is daarbij de voertaal.
Onderdelen die de rode draad vormen binnen deze opleiding zijn:

 1. International Business
 2. European Citizenship

De ontwikkeling van soft skills, zoals bijvoorbeeld samenwerken, planning, flexibiliteit en reflecteren vormt een belangrijk onderdeel in deze opleiding.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Digitale vaardigheden voor gevorderden
 • Duits A2/B1
 • Spaans A2/B1
 • Oriëntatie Ondernemerschap
 • Persoonlijk profileren
 • Online marketing en het toepassen van e-commerce
 • Voorbereiding hbo
 • Internationalisering en internationaal recht
 • Duurzaamheid in het beroep

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 465,00
EBBD € 50,00
Aanvullende voorzieningen     
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 250,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 70,00
Externe examinering EBBD (afhankelijke van 2e mvt) € 200,00 of € 420,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Aan het einde van de opleiding heb je toegang tot het hbo. Hbo-opleidingen die goed aansluiten bij dit diploma zijn: International Business, Commerciële Economie, Communicatie en Small Business and Retail Management.

Actueel

Driemaal goud en eenmaal brons tijdens landelijke finale mbo-vakwedstrijden 2020