Commercie, Retail & Zakelijke dienstverlening

Marketing & communication specialist

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als Marketing & communication specialist werk je op een marketing- of communicatieafdeling, op een afdeling voorlichting, bij een adviesbureau (voor marketing- en/of communicatievraagstukken), een evenementenorganisatiebureau, een museum, een organisatie voor mediaproductie, een theater etc.

Het draait bij marketing om het in kunnen spelen op de wensen en behoeften van je klanten, je denkt marktgericht vanuit de opdrachtgever. Om achter die wensen en behoeften te komen, doe je marktonderzoek en verken je de markt. Je bent proactief en zoekt altijd naar nieuwe mogelijkheden, producten en afzetmarkten. Je speelt goed in op mensen en situaties en slaagt erin de wensen en behoeften van de klanten in beeld te brengen. Je drukt je zowel mondeling als schriftelijk zeer goed uit in het Nederlands en het Engels.


Aanmelden Try-out

Je weet als Marketing & communication specialist wat de juiste marketingstrategieën zijn om de klant te bereiken en hoe je de juiste service kunt bieden. Je stelt je flexibel en dienstverlenend op, werkt goed zelfstandig én in teamverband. De werkzaamheden kunnen zowel online als offline of virtueel zijn, afhankelijk van het doel en de doelgroep.

25727, Marketing & communication specialist

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Deze BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Diploma's en certificaten

 • Je wordt opgeleid tot Marketing & communication specialist op niveau 4. Met dit diploma heb je toegang tot het volgen van hbo-onderwijs.
 • Diploma Basis Marketing van NIMA (facultatief)
 • Microsoft certificaat (facultatief)
 • Google Analytics certificatie (facultatief)

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je volgt ook algemene vakken zoals Nederlands, Rekenen (generiek en beroepsgericht), Engels (generiek en beroepsgericht) en Loopbaan & Burgerschap.

Welke onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?
Je leert hoe je als Marketing & communication specialist (beginnend beroepsbeoefenaar) bezig bent met de uitvoering van bedrijfsprocessen.
Zo leer je op te treden als aanspreekpunt voor klanten/bezoekers van de organisatie/instelling waar je werkt. Je leert het ontvangen van bezoekers en het voeren van (telefoon)gesprekken en de daarbij behoorde communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van talen. Daarnaast leer je om een goede relatie met de klanten te onderhouden, met wie je contact hebt.
We leren je om zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te dragen voor een goede uitvoering en tijdige afhandeling van de werkzaamheden. Je gaat nauw samenwerken met collega’s en neemt, eventueel in opdracht, werkzaamheden over, dus ook samenwerken is belangrijk in het profieldeel. Daarnaast word je opgeleid om verantwoordelijk te zijn voor alle zakelijke correspondentie en in staat om conceptteksten van collega’s te redigeren. Ook leer je om standaardgegevens te verwerken en om te zetten naar een onderbouwd operationeel plan waarin tijd en de kosten van de uitvoering reëel zijn berekend. Je kunt werken met gangbare computersystemen en softwarepakketten/applicaties.

Welke profieldelen zijn er?
Je verzorgt de marketing en communicatie binnen het bedrijf/de organisatie en naar buiten. Om dit te kunnen doen brengen we je brede kennis bij over marketing en communicatie. Ook digitale vaardigheden en het uitvoeren van financiële berekeningen zijn onderdeel van het profieldeel.

 • Je leert managementinformatie opleveren
  Je signaleert opvallende zaken en attendeert het management hierop. Je maakt op verzoek (management) rapportages. Je leert om, aan de hand van kengetallen, key performance indicatoren op stellen.
 • Je verzorgt marketing- en communicatieactiviteiten
  Je inventariseert en analyseert regelmatig de behoeften/wensen ten aanzien van de informatiegebruikers en het actuele webgebruik en trekt conclusies ten aanzien van de doelgroep en de boodschap. Je komt met voorstellen voor het ontwikkelen van een concreet product of een concrete activiteit (bijvoorbeeld t.b.v. het genereren van meer traffic en conversie op online media). Het kan hierbij gaan om offline (o.a. voorlichtings-, promotie- en pr-materiaal, zoals publicaties en pers- en nieuwsberichten) en online (o.a. intranet, website en sociale media). Je bespreekt voorstellen met de leidinggevende/opdrachtgever. Je maakt een inschatting van de benodigde tijd voor het ontwikkelen en stemt af met anderen. Je ontwikkelt het materiaal op basis van de gemaakte afspraken ten aanzien van de oplevering en de vorm en inhoud. Je draagt zorg voor het functioneel beheer en contentbeheer van internet/intranet. Ook ontwikkel je content en je bewaakt de actualiteit van de informatie op internet en intranet. Je draagt zorg voor archivering van bestaand en ontwikkeld materiaal.
 • Je leert marktonderzoeken uit te voeren
  Je zet (in opdracht) een marktonderzoek op. Dat begint bij het analyseren van de onderzoeksvraag en eindigt met het schrijven van een rapport en het bespreken van de resultaten met de opdrachtgever.

Gedurende de opleiding word je op een praktische en projectmatige wijze voorbereid op het uitvoeren van deze werkzaamheden. Je werkt soms individueel aan opdrachten, maar je gaat ook met klasgenoten aan de slag, zodat je al in een vroeg stadium de voor- en nadelen ervaart van samenwerken en hoe je tot een goed resultaat kunt komen. Taal zit verweven in alle onderdelen van de opleiding.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Rijn IJssel heeft voor de opleiding Marketing & Communicatie de erkenning 'Education Partner' gekregen van NIMA. Dat houdt in dat studenten van deze opleiding worden voorbereid op het NIMA examen Basiskennis Marketing. Dit examen toetst de basisbeginselen van marketing en ondernemerschap. Naast het mbo diploma kunnen je met deze opleiding dus ook een officieel NIMA diploma halen.

Het NIMA examen wordt in het derde leerjaar van de opleiding aangeboden. Met het behalen van dit diploma stroom je nog beter voorbereid door naar het hbo of ben je nog beter voorbereid om aan het werk te kunnen als marketingmedewerker. De dubbele kwalificering (niveau 4 én basisdiploma NIMA) is een positieve aanvulling op je cv.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Digitale vaardigheden voor gevorderden
 • Duits A2/B1
 • Spaans A2/B1
 • Oriëntatie Ondernemerschap
 • Persoonlijk profileren
 • Online marketing en het toepassen van e-commerce
 • Voorbereiding hbo

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 300,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 250,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 70,00
Aanvullende voorzieningen  
NIMA voorbereiding en examinering € 130,00

Aan het einde van de opleiding heb je toegang tot het hbo. Hbo-opleidingen die goed aansluiten bij dit diploma zijn: Commerciële economie, Communicatie en Journalistiek.

Deze opleiding Marketing & communication specialist biedt echter ook een goede basis voor een business studie zoals Small Business and Retail Management, Bedrijfskunde, hbo Rechten of HRM.

Actueel

Driemaal goud en eenmaal brons tijdens landelijke finale mbo-vakwedstrijden 2020