Commercie, retail & zakelijke dienstverlening

Office assistant

BOL

Dit kun je doen na je studie

Een office assistant is een echte duizendpoot. Je werkt voor je leidinggevende, je collega’s en voor mensen van buiten. Je voert routinematig secretariële taken uit zoals het opstellen van brieven of het uitwerken van de notulen van een vergadering. Je maakt afspraken met klanten of collega’s en houdt de agenda bij. Je neemt de telefoon aan, verbindt door en handelt vaak vragen zelf af. Je werkt in de meest uiteenlopende bedrijven en instellingen.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

Wil je contact met de studentenadministratie van deze opleiding, dan bel je naar 026 3129300. Dit is het telefoonnummer van de locatie Middachtensingel waar het kantoor van de studentenadministratie is.

25573, Office assistant

Niveau 3

Vakopleiding
Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

Deze BOL-opleiding duurt 2-3 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

  • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
  • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
  • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Je hebt een dienstverlenende instelling en je kan overweg met veel verschillende werkzaamheden.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De opleiding duurt drie jaar. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage). Je krijgt grotendeels les in een kantoorsimulatie.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap. 

Wat komt er aan bod in het profieldeel?

  • Het uitvoeren van taken rondom informatiemanagement (onder meer correspondentie, administratie en telefoon) 
  • Het uitvoeren van taken rondom planning en organisatie (onder meer agendabeheer, bezoekers ontvangen en vergaderingen)

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
We bieden de volgende keuzedelen aan:

  • Nederlands 3F
  • Rekenen 3F
  • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2020-2021 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2020 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1202,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2019-2020)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 375,00
Aanvullende voorzieningen     
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 125,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 125,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Hierna kun je doorstromen naar de niveau 4-opleiding Management assistant.

Actueel

Studente beloond voor eerdere prestatie in de categorie Ondernemer retail tijdens Skills Heroes in Leeuwarden.