Facilitair (Vakschool Wageningen)

Facilitair leidinggevende

BOL

Dit kun je doen na je studie

Jij bent de manager die het facilitaire werk coördineert en aanstuurt. Jij zorgt er in een organisatie voor dat medewerkers optimaal kunnen presteren en dat hun werkomgeving op orde is. Jij zorgt voor de organisatie van evenementen, festivals en concerten.

Je hebt uiteenlopende taken; van gebouwenbeheer, receptiewerkzaamheden, beveiliging tot catering en planning. Je kunt in diverse organisaties aan de slag; in een vakantiepark, gemeente, belastingkantoor, rechtbank, school, winkelketen of evenementenbureau.

Je geeft leiding aan een team, maar steekt ook zelf graag de handen uit de mouwen.
Staat service en gastvrijheid bij jou hoog in het vaandel? Hou je van aanpakken en van organiseren? Dan is de opleiding Facilitair leidinggevende oftewel Facility management echt wat voor jou!

Na de opleiding kun je meteen aan de slag. Je kunt ook doorstromen naar het hbo. Deze brede opleiding is een praktijkgericht alternatief voor de havo. Studenten die al een havo-diploma hebben, maar niet direct willen doorstromen naar een hbo-opleiding, kunnen de opleiding versneld doorlopen.

>

25175, Facilitair leidinggevende

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.
         

Deze BOL-opleiding duurt gewoonlijk 3 jaar. Met een havodiploma kun je de opleiding eventueel ook in twee jaar doen.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • basisberoepsopleiding: je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

 Ook het diploma Medewerker facilitaire dienstverlening niveau 2 geeft toegang tot deze opleiding.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding ofwel een leren-stage route; je volgt onderwijs op school en loopt daarnaast stage in de praktijk.

Elk opleidingsjaar bestaat uit 8 periodes van 5 weken. Je werkt tijdens deze periodes in leereenheden aan een taak die je later in je beroep gaat uitvoeren. Je krijgt daarvoor allerlei leeractiviteiten aangeboden. Leeractiviteiten zijn bijvoorbeeld theorie- of vaardigheidslessen, workshops en hoorcolleges.

Werken in de praktijk doe je niet alleen tijdens je stageperiode, maar ook tijdens je schooluren.

De uitvoerende werkzaamheden, het organiseren en leidinggeven leer je in het hotel, de congreszalen, de horecagelegenheden, de keukens, het magazijn en de Konditorei van Vakschool Wageningen. Ook tijdens talrijke evenementen van de Vakschool werk je mee aan de uitvoering of organisatie. Deze evenementen kunnen ook in de avonduren en in het weekend plaatsvinden.

Je leert onder andere:

 • Uitvoeren van cateringwerkzaamheden
 • Omgaan met post- en reproactiviteiten
 • Beheren van gebouwen en apparatuur
 • Beheren van voorraden
 • Uitvoeren van logistieke werkzaamheden
 • Coördineren en leidinggeven
 • Maken van begrotingen
 • Bewaken van budgetten 

De opleiding omvat naast de bovengenoemde beroepsgerichte onderdelen ook algemene vakken zoals Engels, Nederlands, rekenen, ICT, loopbaan en burgerschap.

Je krijgt tijdens de opleiding bovendien nog de kans om wat extra’s te leren via zogenoemde keuzedelen. Als je deze goed afsluit, komt dat apart op je diploma te staan. Keuzedelen vergroten je kansen op de arbeidsmarkt en kunnen helpen bij de doorstroom naar een vervolgopleiding. 

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Digitale vaardigheden gevorderd
 • Duits in de beroepscontext A2
 • Duurzaamheid in het beroep D
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
 • Spaans in de beroepscontext A2
 • Voorbereiding hbo
 • Lean en creatief

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2019-2020 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1168,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 540,00
Aanvullende voorzieningen  
Excursie € 185,00
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 135,00
Aanvullende voorzieningen  
Excursie  € 150,00
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 110,00
Aanvullende voorzieningen  
Excursie € 150,00

Hierna kun je doorstromen naar verschillende hbo-opleidingen zoals Facility Management (HAN) of Entertainment Management. Maar ook bij niet verwante hbo-opleidingen ben je met deze brede vooropleiding meer dan welkom.

 

Actueel

Het vernieuwde pand van Rijn IJssel in Wageningen is vandaag opgeleverd.