Rijn IJssel KansRIJk

Assistent dienstverlening

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie

Binnen deze Entree-opleiding word je opgeleid als assistent dienstverlening en zorg. De assistent kan in verschillende sectoren en branches werken. Bijvoorbeeld in de sector zorg en welzijn kan je werken in een verpleeghuis of verzorgingshuis, de thuiszorg, kleinschalige woonvormen, instellingen voor gehandicapten of in een ziekenhuis. Je kan ook werken bij zwembaden en sportverenigingen, in de kinderopvang, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, sociaal cultureel werk of speeltuinen. In de schoonmaak- en glazenwassersbranche werk je onder meer in kantoren en scholen en bij facilitaire diensten van instellingen.

Afhankelijk van het werk, voer je de werkzaamheden uit op een vaste locatie of op verschillende locaties binnen één of meer gebouwen. De werkzaamheden verschillen per werkplek. In een zorginstelling kan het verzorgen van textiel in je takenpakket zitten. Of kan het gaan om het inrichten van een ruimte voor bepaalde activiteiten. Werk je in de schoonmaak dan werk je op basis van een schoonmaakprogramma. Je staat klanten, gasten of bewoners te woord en verwijst hen door.

In je werk heb je vooral contact met collega’s en afhankelijk van je werkplek met kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen, en verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten. De assistent dienstverlening en zorg is klantgericht en servicegericht en kan goed werken in een team. Je handelt zonder oordeel en bent er op gericht dat klanten of cliënten zich veilig voelen. Je werkt onder eindverantwoordelijkheid en begeleiding van een leidinggevende of een ervaren collega. Jij bent verantwoordelijk voor de wijze waarop jij je werk uitvoert, het tempo waarin je werkt en de kwaliteit van je werk. Je krijgt per opdracht instructie. Bij wisselende of onverwachte omstandigheden vraag je een leidinggevende of ervaren collega om advies.

25741, Assistent dienstverlening

Entree

Entreeopleiding
Een entreeopleiding bereidt je voor op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding.

Voor deze opleiding kun je ook starten in januari als er voldoende aanmeldingen zijn.

Deze opleiding duurt in principe 1 jaar. Heb je extra tijd nodig om deze opleiding succesvol af te ronden dan is dat mogelijk.

Toelating

 • Voor de BOL-opleiding geldt: je bent (op 1 augustus van het te volgen schooljaar) minstens 16 jaar
 • Voor de BBL-opleiding geldt: je hebt een (on)betaalde baan van minstens 20 uur per week bij een erkend leerbedrijf. Heb je die niet dan moet je die binnen drie maanden met onze hulp vinden.
 • Je hebt geen (vo)diploma
 • Je bent in staat het volledig aangeboden onderwijsprogramma te volgen

Meld je op tijd aan

Alleen als jouw aanmelding op tijd en volledig ingevuld in ons bezit is, heb je garantie op plaatsing. Je moet natuurlijk wel ook aan de wettelijke voorwaarden voldoen. Belangrijke data vind je hier.

Intake

Na je aanmelding word je opgeroepen voor een intakegesprek waarin de procedure wordt toegelicht. Voor de BBL-opleiding moet je jouw arbeids- of vrijwilligerscontract meenemen naar het intakegesprek, als je dat contract al hebt. Als je de intakeprocedure hebt doorlopen en de benodigde documenten hebt ingeleverd, volgt de administratieve intake. Hierin wordt de onderwijsovereenkomst en bijlage(n) toegelicht en worden afspraken vastgelegd en ondertekend. Wanneer je nog geen 18 jaar bent moet een ouder/voogd de documenten ondertekenen.

Bindend studieadvies

Binnen 4 maanden na de start van de opleiding, krijg je een studieadvies. Dit studieadvies is gebaseerd op jouw ontwikkeling in de eerste 3 leereenheden en de studievoortgangsgesprekken die jij met jouw loopbaancoach hebt gehad. Bij onvoldoende ontwikkeling op het gebied van participatie, houding en capaciteit krijg je een bindend studieadvies met als gevolg dat je de entreeopleiding moet verlaten. Hoe dit precies werkt wordt in de lessen uitgelegd.

Het onderwijsteam ondersteunt, stimuleert en coacht jou om ervoor te zorgen dat jij je zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Wat je verder nog wilt weten

Deze opleiding, die wordt gegeven door Rijn IJssel KansRIJk, start met de focusfase. In deze fase ga je, op een creatieve manier, aan de slag met je persoonlijke doelen en zet je belangrijke stappen naar een mbo-diploma of een baan.

De opleiding duurt in principe één jaar en wordt zoveel mogelijk praktisch aangeboden. Heb je extra tijd nodig om deze opleiding succesvol af te ronden dan is dat mogelijk.

Je krijgt een vast aanspreekpunt, de studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider is de regisseur van de opleiding die jij doorloopt. Daarnaast leren vakdocenten en praktijkinstructeurs je wat je moet weten en kunnen.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Je krijgt een heel stel leereenheden achter elkaar. Die duren steeds vijf weken. In elke leereenheid werk je aan een andere beroepsopdracht: zo’n opdracht lijkt al echt op wat je later in je beroep tegenkomt. Allerlei leeractiviteiten wisselen elkaar af. Zo heb je bijvoorbeeld workshops, cursussen, gastlessen, praktijkinstructie, college en zelfstudie. 

Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Persoonlijke groei staat bij Rijn IJssel KansRIJk voorop. We helpen jou hierbij.

Twijfel je of Rijn IJssel KansRIJk iets is voor jou? Kijk dan eens of onderstaande uitspraken bij jou passen:

 • Ik heb zin om te werken aan een toekomst die bij mij past;
 • Ik wil ontdekken waar ik goed in ben en wat ik leuk vind;
 • Ik wil leren in mijn eigen tempo, want dat past bij mij;
 • Ik heb zin om iets te leren en daar zelfvertrouwen in te krijgen;
 • Ik vind het fijn om wat hulp te krijgen, maar daarna wil ik het zélf kunnen.

Volg je de BOL-opleiding dan ligt de nadruk op dienstverlening. Volg je de BBL-opleiding dan leer je over dienstverlening en zorg.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. 

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap.

Je krijgt lesstof aangeboden, zodat je kunt gaan werken als assistent in een arbeidsorganisatie.

Wat moet je zoal kunnen? 

 • Je bereidt (assisterende) werkzaamheden voor.
 • Je voert (assisterende) werkzaamheden uit.
 • Je meldt je ter afsluiting van je (assisterende) werkzaamheden af. 

En wat is belangrijk om te leren in het profieldeel?

Je voert ondersteunende werkzaamheden uit:

 • Je maakt (werk)ruimtes gebruiksklaar.
 • Je voert zorgend en/of dienstverlenend werk uit in werk-, woon- en leefomgeving.
 • Je staat anderen te woord en verwijst hen door.

Keuzedelen

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Hiermee vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. 

Je volgt tijdens de opleiding één keuzedeel en doet hierin examen. Het resultaat komt op de cijferlijst te staan. Als je dat keuzedeel met een voldoende of hoger afsluit komt het apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstrooom naar een vervolgstudie.

Lees meer over keuzedelen

Je ontvangt je diploma als je hebt voldaan aan de volgende(wettelijke) eisen:

 • Je hebt een voldoende of goed behaald voor de proeve van bekwaamheid
 • Je hebt jouw BPV (stage) competent afgerond (BOL)
 • Je hebt voldaan aan de inspanningsverplichting voor Loopbaan en Burgerschap
 • Je hebt deelgenomen aan het examen Rekenen 
 • Je hebt deelgenomen aan de examens voor Nederlands
 • Je hebt deelgenomen aan het examen van het keuzedeel. (Ben je ingeschreven na 1 augustus 2020 dan geldt dat je minimaal een voldoende moet halen voor het examen van het keuzedeel)

Als je niet aan alle genoemde eisen voldoet, ontvang je geen diploma, maar een schoolverklaring. Daarmee kun je uitstromen naar de arbeidsmarkt.

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Cursusgeld per jaar - BBL

De minister van OCW heeft het cursusgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 258,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 624,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Afhankelijk van het keuzedeel dat je kiest kan het zijn dat je nog extra leermiddelen aan moet schaffen.

Leerjaar 1 BOL  BBL
Benodigde leermiddelen Leermiddelenlijst Leermiddelenlijst
Boeken/licenties/readers € 100,00 € 110,00
Kleding/schoenen  € 55,00  
Keuzedeel € 35,00 € 35,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    

Met het diploma van de Entree-opleiding kun je doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

1 jarige opleiding

60% op school

Wat is BOL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BOL staat voor beroepsopleidende leerweg waarbij je de hele week naar school gaat. Daarnaast loop je in een bepaalde periode van de opleiding stage. Deze stage wordt ook wel beroepspraktijkvorming genoemd (BPV) en dat doe je bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

1 jarige opleiding

20% op school

Wat is BBL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg waarbij je leren en werken combineert. Dit betekent dat je meestal één dag per week naar school gaat en vier dagen per week bij een leerbedrijf werkt in de sector waar jij voor gekozen hebt. Je hebt dan een leerbaan, voor minimaal 610 klokuren per jaar.

Om een BBL-opleiding te kunnen volgen, heb je uiterlijk 31 december, na de start van de opleiding op 1 augustus, een arbeidsovereenkomst, of onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersovereenkomst, met een erkend leerbedrijf afgesloten. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden

Actueel

Voormalig voorzitter van het college van bestuur, Ben Geerdink, is vrijdag 16 september overleden.