Rijn IJssel KansRIJk

Assistent logistiek

BBL

Dit kun je doen na je studie

Binnen deze Entree-opleiding word je opgeleid tot assistent logistiek. Je kunt werken in alle branches van de handel- en transportsector, bijvoorbeeld in een groothandel, transportbedrijf, distributiecentrum of productiebedrijf. Afhankelijk van de grootte en het type bedrijf is het takenpakket breed of meer specialistisch.

Een assistent logistiek kan roulerend alle taken in het logistieke proces uitvoeren. Je kan dit doen binnen het hele magazijn of bijvoorbeeld alleen bij het verzamelen van goederen. Je slaat goederen op en voert er (extra) handelingen aan uit. Je houdt rekening met de klantgerichte en/of dienstverlenende normen en waarden van de organisatie. Je gedraagt je op een professionele manier. 

Je past bij de werkzaamheden standaardinstructies en procedures toe. Je beschikt over vakkennis en vaardigheden. 

Je voert onder begeleiding van een ervaren collega eenvoudige klussen uit. Hiervoor moet je goed kunnen samenwerken. Je krijgt werkorders of opdrachten van een ervaren collega of leidinggevende. Je controleert je eigen werk voordat je het eindresultaat meldt bij je collega of leidinggevende. Als je ergens niet uitkomt, vraag je om hulp. Daarvoor moet je in goed Nederlands kunnen uitleggen wat je bedoelt.

25743, Assistent logistiek

Entree

Entreeopleiding
Een entreeopleiding bereidt je voor op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding.

Voor deze opleiding kun je ook starten in januari als er voldoende aanmeldingen zijn.

Deze opleiding duurt in principe 1 jaar. Heb je extra tijd nodig om deze opleiding succesvol af te ronden dan is dat mogelijk.

Toelating

 • Je hebt een (on)betaalde baan van minstens 20 uur per week bij een erkend leerbedrijf. Heb je die niet dan moet je die binnen drie maanden met onze hulp vinden.
 • Je hebt geen diploma van het voortgezet onderwijs.
 • Je bent in staat het volledig aangeboden onderwijsprogramma te volgen.

Na je aanmelding word je opgeroepen voor een intakegesprek waarin de procedure wordt toegelicht. Als je naar het intakegesprek komt, moet je jouw arbeids- of vrijwilligerscontract meenemen als je dat al hebt. Als je de intakeprocedure hebt doorlopen en de benodigde documenten hebt ingeleverd, volgt de administratieve intake. Hierin wordt de onderwijsovereenkomst en bijlage(n) toegelicht en worden afspraken vastgelegd en ondertekend.

Bindend studieadvies

Binnen 4 maanden na de start van de opleiding, krijg je een studieadvies. Dit studieadvies is gebaseerd op jouw ontwikkeling in de eerste 3 leereenheden en de studievoortgangsgesprekken die jij met jouw loopbaancoach hebt gehad. Bij onvoldoende ontwikkeling op het gebied van participatie, houding en capaciteit krijg je een bindend studieadvies met als gevolg dat je de entreeopleiding moet verlaten. Hoe dit precies werkt wordt in de lessen uitgelegd.

Het onderwijsteam ondersteunt, stimuleert en coacht jou om ervoor te zorgen dat jij je zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BBL-opleiding. De BBL-opleiding gaat uit van 20% van de tijd les op school (1 dag) en 80% werken in de praktijk. De lesdag is nog niet bekend.

Deze opleiding, die wordt gegeven door Rijn IJssel KansRIJk, start met de focusfase. In deze fase ga je, op een creatieve manier, aan de slag met je persoonlijke doelen en zet je belangrijke stappen naar een mbo-diploma of een baan.

De opleiding duurt in principe één jaar en wordt zoveel mogelijk praktisch aangeboden. Heb je extra tijd nodig om deze opleiding succesvol af te ronden dan is dat mogelijk.

Je krijgt een vast aanspreekpunt, de studieloopbaanbegeleider. De loopbaanbegeleider is de regisseur van de opleiding die jij doorloopt. Daarnaast leren vakdocenten en praktijkinstructeurs je wat je moet weten en kunnen.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Persoonlijke groei staat bij Rijn IJssel KansRIJk voorop. We helpen jou hierbij.

Twijfel je of Rijn IJssel KansRIJk iets is voor jou? Kijk dan eens of onderstaande uitspraken bij jou passen:

 • Ik heb zin om te werken aan een toekomst die bij mij past;
 • Ik wil ontdekken waar ik goed in ben en wat ik leuk vind;
 • Ik wil leren in mijn eigen tempo, want dat past bij mij;
 • Ik heb zin om iets te leren en daar zelfvertrouwen in te krijgen;
 • Ik vind het fijn om wat hulp te krijgen, maar daarna wil ik het zélf kunnen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap.

Je krijgt lesstof aangeboden, zodat je kunt gaan werken als assistent in een arbeidsorganisatie.

Wat moet je zoal kunnen?

 • Je bereidt (assisterende) werkzaamheden voor.
 • Je voert (assisterende) werkzaamheden uit.
 • Je meldt je ter afsluiting van je (assisterende) werkzaamheden af.

En wat is belangrijk om te leren in het profieldeel?

Je assisteert bij het verwerken van de goederenstroom:

 • Je ontvangt goederen en/of producten.
 • Je maakt goederen en/of producten gereed voor opslag en slaat deze op.
 • Je verzamelt (retour)goederen, producten, emballage en andere te verzenden verpakkingsmaterialen.
 • Je maakt goederen en/of producten verzendklaar.
 • Je voert handelingen op goederen en/of producten uit.
 • Je inventariseert (een deel van) de voorraad en/of de magazijninventaris.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Je volgt tijdens de opleiding één keuzedeel en doet hierin examen. Het resultaat komt op de cijferlijst te staan. Als je dat keuzedeel met een voldoende of hoger afsluit komt het apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstrooom naar een vervolgstudie.

Lees meer over keuzedelen

Je ontvangt je diploma als je hebt voldaan aan de volgende(wettelijke) eisen:

 • Je hebt een voldoende of goed behaald voor de proeve van bekwaamheid
 • Je hebt jouw BPV (stage) competent afgerond (BOL)
 • Je hebt voldaan aan de inspanningsverplichting voor Loopbaan en Burgerschap
 • Je hebt deelgenomen aan het examen Rekenen
 • Je hebt deelgenomen aan de examens voor Nederlands
 • Je hebt deelgenomen aan het examen van het keuzedeel. (Ben je ingeschreven na 1 augustus 2020 dan geldt dat je minimaal een voldoende moet halen voor het examen van het keuzedeel)

Als je niet aan alle genoemde eisen voldoet, ontvang je geen diploma, maar een schoolverklaring. Daarmee kun je uitstromen naar de arbeidsmarkt.

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Cursusgeld per jaar - BBL

De minister van OCW heeft het cursusgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 258,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 624,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1 BBL
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 110,00
Keuzedeel € 35,00
Studenten die na deze opleiding doorstromen naar een
mbo niveau-2 opleiding moeten waarschijnlijk gedurende
het lopende schooljaar nog een (extra) reader aanschaffen.
 
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Met het diploma van de Entree-opleiding kun je doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2.

Actueel

Voormalig voorzitter van het college van bestuur, Ben Geerdink, is vrijdag 16 september overleden.