Licht, Beeld & Geluid

Medewerker podium- en evenemententechniek | Sound & Vision

BOL

Dit kun je doen na je studie

Je kunt werken bij poppodia, theaters of schouwburgen of als technicus werken voor een band, theatergezelschap of musical.

Onder begeleiding bouw je podia, decors en tribunes op. Ook installeer je licht- en geluidsapparatuur. En als het optreden klaar is, zorg je ervoor dat alles weer wordt afgebouwd. Is elektrotechniek helemaal jouw ding? Interesseer jij je voor bouw en constructie? Kun jij je verliezen in licht- en geluidstechniek? Dan past dit beroep helemaal bij jou.

Je voert voornamelijk fysiek inspannende werkzaamheden uit, en kunt dit onder tijdsdruk. Je schakelt snel als er iets misgaat en weet welke prioriteiten je moet stellen. Je bent op de hoogte van trends en ontwikkelingen in jouw vakgebied. Je voert jouw taken zelfstandig uit en bent verantwoordelijk voor jouw eigen aandeel in een productie. Je legt verantwoording af aan de leidinggevende.

25799, Medewerker podium- en evenemententechniek

Niveau 2

Basisberoepsopleiding
Een basisberoepsopleiding bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te doen.

Je kunt bij deze opleiding in overleg het hele jaar door instromen.

Deze opleiding duurt twee jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo, vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo , mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma entreeopleiding of basisberoepsopleiding (mbo niveau 2).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

In een gezamenlijke basisperiode van een half jaar maak je kennis met alle aspecten uit de beroepspraktijk van de podium- en evenementenindustrie. De lessen worden gegeven op de praktijklocaties in Arnhem, in Ulft (DRU Cultuurfabriek) en in Bemmel (waar we samenwerken met het bedrijf Rentall).

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels  en Loopbaan & Burgerschap. 

Welke onderdelen volg je bijvoorbeeld, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • Productie realiseren
 • Werking van de installatie en apparatuur
 • Bediening van apparatuur
 • Productie technisch voorbereiden
 • Vervoer van materialen
 • Inrichten productielocatie
 • Plaatsen, inhangen en aansluiten apparatuur en middelen
  Productie voorbereiden

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn in ontwikkeling.

In de keuzedelen besteed je aandacht aan bijzondere onderdelen van het vakgebied. Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Digitale vaardigheden basis
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)
 • Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 2

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 250,00
Gehoorbescherming € 150,00
Veiligheidshelm  
Veiligheidsschoenen € 35,00
Adobe Creative Cloud € 135,00
T-shirt Crew Sound & Vision € 10,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 40,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Na het behalen van dit niveau 2-diploma, kun je verder met de opleiding op niveau 3: podium- en evenemententechnicus.

Actueel

Voormalig voorzitter van het college van bestuur, Ben Geerdink, is vrijdag 16 september overleden.