Media, Mode & Design

AV-specialist

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als audiovisueel specialist werk je bij (regionale en landelijke) omroepen, productiehuizen of facilitaire videobedrijven. Je werkt vooral als freelancer, maar je kunt ook een vaste dienstverband hebben. Je bent bezig met het maken van audiovisuele producties en alles wat daarbij komt kijken. Het leidt steeds tot een compleet audiovisueel product, zoals een commercial, registratie, videoclip, bedrijfsfilm, fictiefilm, documentaire, reportage, instructiefilm of animatiefilm.


Aanmelden Try-out

Je ontwikkelt in overleg met de opdrachtgever een concept en/of plan voor een film. Je bespreekt dit met de opdrachtgever en maakt een draaiboek. Je zorgt, eventueel met anderen, voor licht, beeld en geluid. Je selecteert, bewerkt en monteert de gemaakte opnames. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de audiovisuele apparatuur, dus je controleert je spullen, je verricht eenvoudig onderhoud, je beheert het archief en je hanteert en registreert de gebruiksrechten. Naast inzicht in de techniek weet je hoe je een pakkend, creatief concept kunt bedenken en uitvoeren.

25717, AV-specialist

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Je kunt in overleg bij deze opleiding het hele jaar door instromen zolang het maximale aantal van 45 studenten nog niet is bereikt.

De BOL-opleiding duurt 4 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend
We kunnen maximaal 45 studenten plaatsen.

Aanvullende toelatingseisen
Om tot deze opleiding toegelaten te worden stellen we ook extra eisen. De details daarvan vind je hier.
 
Toelatingsprocedure

 • Je levert het digitaal doorstroomdossier in.
 • Je maakt drie opdrachten: het schrijven van je motivatie, het schrijven van een kort verhaal op basis van een aantal foto’s en het maken van een kort filmpje.
 • Je voert een intakegesprek.

Op basis van deze gecombineerde gegevens besluiten we of je wordt aangenomen.

Wat je nog meer wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 75% van de tijd les op school en 25% in de praktijk (stage).
 
Over de hele opleidingsduur ben je ongeveer de helft van de tijd op school praktisch bezig in de praktijklessen of met het maken van de opdrachten.
 
Je loopt stage in de laatste helft van het 3e jr (20 weken, 760 uur) en in de eerste helft van het 4e jr (20 weken, 760 uur)
 
Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.
Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. Tijdens de opleiding leer je alle ins en outs van het maken van een film en word je wegwijs gemaakt in de mediawereld.
 
De opleiding AV-specialist legt een accent op het creatieve aspect van het vak. Kennis en beheersing van techniek is nodig om dat om te zetten in een goedlopende film.
De opleiding is breed opgezet, je doet ervaring op met een ruim spectrum aan producties: reclame, opdrachtfilm, videoclip, animatie, experimentele film, studio-opnamen, registratie, reportage, documentaire en speelfilm.
Daarnaast doe je ervaring op met de verschillende facetten van het vak: naast camerawerk, belichting, geluid, montage en beeldbewerking ook zaken als scenarioschrijven, shotlist en storyboard maken, het produceren van een film en de regie bij je afstudeerfilm.
 
Tijdens de opleiding wordt veel aandacht besteed aan verdieping. Filmen is meer dan alleen doen. Je leert om kritisch te reflecteren op het werk van jezelf en dat van anderen. Je leert over film na te gaan denken: wat wordt er naar voren gebracht, hoe wordt dat vormgegeven, wat vind ik daarvan? Bij deze verdieping hoort ook een redelijk pittig theoriepakket: filmgeschiedenis, filmanalyse, mediatheorie, documentairetheorie, cultuurgeschiedenis en filosofie.
 
Tijdens de opleiding is er veel individuele aandacht. Bijna alle producties worden wekelijks begeleid door een docent. Elke week is er een mentoruur voor de algemene zaken en een spreekuur voor de meer persoonlijke zaken.
De docenten van wie je les krijgt, zijn allen werkzaam (of werkzaam geweest) binnen het vak. De opleiding vindt dit van belang om de band tussen actuele beroepspraktijk en school zo nauw mogelijk te houden.
 
Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap.
 
Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • Basistechniek voor camera, licht, geluid en montage
 • Eenvoudig onderhoud van de apparatuur en het signaleren/oplossen van storingen
 • Archiefwerkzaamheden 

En hoe zit het met het profieldeel?
Binnen het profieldeel ligt de nadruk meer op het maken van een concept en in overleg met een opdrachtgever het uitwerken van dit concept tot een filmplan (inhoudelijk en organisatorisch). Bij de uitvoering van dit plan is het aansturen van het projectteam en het bewaken van de projectvoortgang van belang. Om je optimaal voor te bereiden op je beroep behoort het schrijven van een bedrijfsplan (ondernemersvaardigheden) ook tot het profieldeel.
In de praktijk van het filmmaken en dus ook binnen de opleiding zijn alle onderdelen verweven: om een concept uit te voeren heb je de basistechniek nodig. Beide train je tijdens de hele opleiding.
 
Het gaat in het profieldeel dus om:

 • Opstellen en uitwerken concept voor een draaiboek in overleg met de opdrachtgever
 • Organisatorische werkzaamheden waaronder aansturen van derden en het bewaken van de voortgang
 • Kennis vergaren over en het hanteren van gebruiksrechten
 • Opdoen van ondernemerstaken waaronder het werken als ZZP’er, het schrijven van een ondernemersplan, het regelen van financiële en administratieve zaken

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Hiermee vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt.  

Vakken die je krijgt op de opleiding:

Praktijkvakken

 • Camera (1e en 2e jr)
 • Montage (1e en 2e jr)
 • Compositing (beeldbewerking) (1e en 2e jr)
 • Praktijk journalistiek (1e jr)
 • Praktijk documentaire (2e jr)
 • Praktijk speelfilm (3e jr)
 • Workshops licht, geluid, productie (2e en 3e jr)

 Theorievakken

 • Filmgeschiedenis en –analyse (1e t/m 3e jr)
 • Cultuurgeschiedenis en filosofie (1e t/m 3e jr)
 • Mediatheorie (1e jr)
 • Theorie journalistiek (1e jr)
 • Theorie documentaire (2e jr)
 • Theorie speelfilm (geïntegreerd in de praktijkles) (3e jr)

 Algemene vakken:

 • Nederlands (1e t/m 3e jr)
 • Engels (1e t/m 3e jr)
 • Rekenen (1e t/m 3e jr)

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. 
De aangeboden keuzedelen zijn:

 • Voorbereiding hbo kunstonderwijs
 • AV-dramaproductie
 • Journalistiek in de AV

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 140,00
Externe harde schijf € 100,00
Memorycard € 30,00
Koptelefoon met dichte schelpen € 25,00
Rekenmachine en geodriehoek  
Aanvullende voorzieningen  
Adobe Creative Cloud € 135,00
Laptop  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 15,00
Aanvullende voorzieningen  
Adobe Creative Cloud € 135,00
Excursie Berlijn (optioneel) € 275,00
Laptop  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 25,00
Aanvullende voorzieningen  
Adobe Creative Cloud € 135,00 
Laptop  
Leerjaar 4  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 0,00
Aanvullende voorzieningen  
Adobe Creative Cloud € 135,00 
Laptop  

Hierna kun je doorstromen naar hbo-opleidingen. Veel gekozen opleidingen zijn mediaopleidingen, in het bijzonder HKU AV-media en de Filmacademie, maar bijvoorbeeld ook de School voor Journalistiek.

Actueel

Studente Fashion Zoë Heeg eindigde als derde bij de verkiezingen. Maar teleurgesteld? Dat is de 17-jarige Achterhoekse zeker niet.