Media, Mode & Design

AV-specialist

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als audiovisueel specialist werk je bij (regionale en landelijke) omroepen, productiehuizen of facilitaire videobedrijven. Je werkt vooral als freelancer, maar je kunt ook een vaste dienstverband hebben. Je bent bezig met het maken van audiovisuele producties en alles wat daarbij komt kijken. Het leidt steeds tot een compleet audiovisueel product, zoals een commercial, registratie, videoclip, bedrijfsfilm, fictiefilm, documentaire, reportage, instructiefilm of animatiefilm.


Je ontwikkelt in overleg met de opdrachtgever een concept en/of plan voor een film. Je bespreekt dit met de opdrachtgever en maakt een draaiboek. Je zorgt, eventueel met anderen, voor licht, beeld en geluid. Je selecteert, bewerkt en monteert de gemaakte opnames. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de audiovisuele apparatuur, dus je controleert je spullen, je verricht eenvoudig onderhoud, je beheert het archief en je hanteert en registreert de gebruiksrechten. Naast inzicht in de techniek weet je hoe je een pakkend, creatief concept kunt bedenken en uitvoeren.

25194, AV-productie (AV-specialist)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

De BOL-opleiding duurt 4 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

De opleiding Video-Editor en Cameraman/vrouw is een creatieve mbo-opleiding waar studenten zich binnen 4 jaar alle verschillende aspecten van het audiovisuele vak eigen kunnen maken. 

De (korte en langere) films op deze site zijn producties, gemaakt door VEC-studenten uit de verschillende studiejaren. Bekijk de films op het Vimeo-kanaal.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend
We kunnen maximaal 60 studenten plaatsen.

Je vergroot je kans om aangenomen te worden als je je vooraf goed hebt georiënteerd op de opleiding (naast het lezen van de tekst op deze site bijvoorbeeld ook via een bezoek aan een open avond/dag en/of deelname aan een vmbo-oriëntatiecursus). Je kansen worden ook groter als je al enige ervaring hebt met het maken van filmpjes.
 
Toelatingsprocedure

 • Je levert het digitaal doorstroomdossier in.
 • Je maakt drie opdrachten: het schrijven van je motivatie, het schrijven van een kort verhaal op basis van een aantal foto’s en het maken van een kort filmpje.
 • Je voert een intakegesprek.

Op basis van deze gecombineerde gegevens besluiten we of je wordt aangenomen.

Meld je uiterlijk 1 april 2018 aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april 2018 aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld voor 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

Wat je nog meer wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 75% van de tijd les op school en 25% in de praktijk (stage).
 
Over de hele opleidingsduur ben je ongeveer de helft van de tijd op school praktisch bezig in de praktijklessen of met het maken van de opdrachten.
 
Je loopt stage in de laatste helft van het 3e jr (20 weken, 760 uur) en in de eerste helft van het 4e jr (20 weken, 760 uur)
 
Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.
Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. Tijdens de opleiding leer je alle ins en outs van het maken van een film en word je wegwijs gemaakt in de mediawereld.
 
De opleiding AV-specialist legt een accent op het creatieve aspect van het vak. Kennis en beheersing van techniek is nodig om dat om te zetten in een goedlopende film.
De opleiding is breed opgezet, je doet ervaring op met een ruim spectrum aan producties: reclame, opdrachtfilm, videoclip, animatie, experimentele film, studio-opnamen, registratie, reportage, documentaire en speelfilm.
Daarnaast doe je ervaring op met de verschillende facetten van het vak: naast camerawerk, belichting, geluid, montage en beeldbewerking ook zaken als scenarioschrijven, shotlist en storyboard maken, het produceren van een film en de regie bij je afstudeerfilm.
 
Tijdens de opleiding wordt veel aandacht besteed aan verdieping. Filmen is meer dan alleen doen. Je leert om kritisch te reflecteren op het werk van jezelf en dat van anderen. Je leert over film na te gaan denken: wat wordt er naar voren gebracht, hoe wordt dat vormgegeven, wat vind ik daarvan? Bij deze verdieping hoort ook een redelijk pittig theoriepakket: filmgeschiedenis, filmanalyse, mediatheorie, documentairetheorie, cultuurgeschiedenis en filosofie.
 
Tijdens de opleiding is er veel individuele aandacht. Bijna alle producties worden wekelijks begeleid door een docent. Elke week is er een mentoruur voor de algemene zaken en een spreekuur voor de meer persoonlijke zaken.
De docenten van wie je les krijgt, zijn allen werkzaam (of werkzaam geweest) binnen het vak. De opleiding vindt dit van belang om de band tussen actuele beroepspraktijk en school zo nauw mogelijk te houden.
 
Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap.
 
Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • Basistechniek voor camera, licht, geluid en montage
 • Eenvoudig onderhoud van de apparatuur en het signaleren/oplossen van storingen
 • Archiefwerkzaamheden 

En hoe zit het met het profieldeel?
Binnen het profieldeel ligt de nadruk meer op het maken van een concept en in overleg met een opdrachtgever het uitwerken van dit concept tot een filmplan (inhoudelijk en organisatorisch). Bij de uitvoering van dit plan is het aansturen van het projectteam en het bewaken van de projectvoortgang van belang. Om je optimaal voor te bereiden op je beroep behoort het schrijven van een bedrijfsplan (ondernemersvaardigheden) ook tot het profieldeel.
In de praktijk van het filmmaken en dus ook binnen de opleiding zijn alle onderdelen verweven: om een concept uit te voeren heb je de basistechniek nodig. Beide train je tijdens de hele opleiding.
 
Het gaat in het profieldeel dus om:

 • Opstellen en uitwerken concept voor een draaiboek in overleg met de opdrachtgever
 • Organisatorische werkzaamheden waaronder aansturen van derden en het bewaken van de voortgang
 • Kennis vergaren over en het hanteren van gebruiksrechten
 • Opdoen van ondernemerstaken waaronder het werken als ZZP’er, het schrijven van een ondernemersplan, het regelen van financiële en administratieve zaken

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Hiermee vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt.  

Vakken die je krijgt op de opleiding:

Praktijkvakken

 • Camera (1e en 2e jr)
 • Montage (1e en 2e jr)
 • Compositing (beeldbewerking) (1e en 2e jr)
 • Praktijk journalistiek (1e jr)
 • Praktijk documentaire (2e jr)
 • Praktijk speelfilm (3e jr)
 • Workshops licht, geluid, productie (2e en 3e jr)

 Theorievakken

 • Filmgeschiedenis en –analyse (1e t/m 3e jr)
 • Cultuurgeschiedenis en filosofie (1e t/m 3e jr)
 • Mediatheorie (1e jr)
 • Theorie journalistiek (1e jr)
 • Theorie documentaire (2e jr)
 • Theorie speelfilm (geïntegreerd in de praktijkles) (3e jr)

 Algemene vakken:

 • Nederlands (1e t/m 3e jr)
 • Engels (1e t/m 3e jr)
 • Rekenen (1e t/m 3e jr)

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn in ontwikkeling.
 
Landelijk zijn er keuzedelen voor:

 • Ondernemerschap
 • Voorbereiding hbo
 • Duits binnen de beroepscontext
 • Duurzaamheid in beroep

De opleiding wil dat uitbreiden met meer vakmatige componenten zoals verdieping op gebied van licht, geluid, beeldbewerking, journalistiek, drama.

Lees meer over keuzedelen

Hier vind je allerlei soorten films van studenten uit alle vier de jaren van de opleiding Video-Editor en Cameraman. Bekijk ze op YouTube.<rechtstreekse link naar YouTube waar specifiek deze films te zien zijn. Op YouTube alles categoriseren>

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 180,00
Externe harde schijf € 100,00
Memorycard € 30,00
Koptelefoon met dichte schelpen € 25,00
Rekenmachine en geodriehoek  
Aanvullende voorzieningen  
Eventueel een laptop  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 65,00
Aanvullende voorzieningen  
Excursie IBC en IDAF € 15,00
Excursie Berlijn € 325,00
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 0,00
Aanvullende voorzieningen  
Excursie Filmdagen Utrecht € 15,00

Hierna kun je doorstromen naar hbo-opleidingen. Veel gekozen opleidingen zijn mediaopleidingen, in het bijzonder HKU AV-media en de Filmacademie, maar bijvoorbeeld ook de School voor Journalistiek.

Actueel

Studenten Rijn IJssel naar landelijke finale Skills Heroes

Shanice Taribuka (19) uit Barneveld en Nienke Vos (20) uit Heteren naar NK