Toerisme

Leidinggevende leisure & hospitality

BOL

Dit kun je doen na je studie

Na je studie kun je aan de slag in de wereld van Leisure en Entertainment. Je kunt aan de slag op campings en bungalowparken. Ook kan je gaan werken bij diverse attractieparken, sportbedrijven of in de evenementenbranche.

Als leidinggevende ben jij verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden. Je zorgt ervoor dat alles voldoet aan regelgeving, bijvoorbeeld over veiligheid. Je stuurt medewerkers aan en begeleidt en coacht hen. Daarnaast werk je mee in de uitvoering. Je ontvangt, begeleidt en entertaint gasten, maakt het hen naar de zin en geeft hen informatie. Je verhuurt en verkoopt diensten en producten en bent bovenal een talent in het organiseren van allerlei recreatieve activiteiten en bijeenkomsten.

Wil je je meer richten op het verzorgen van (kinder)voorstellingen kijk dan ook bij de opleiding Leisure performer.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

25351, Travel, Leisure & hospitality (Leidinggevende leisure & hospitality)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

De BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

  • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  • een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
  • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Meld je uiterlijk 1 april 2018 aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april 2018 aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld voor 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

 

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding ofwel een leren-stage route; je volgt onderwijs op school en loopt daarnaast stage in de praktijk. Dit laatste kan in binnen- en buitenland.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

 

In de opleiding krijg je te maken met een aantal praktijkvakken, denk hierbij aan Reizen, Leisure en Hospitality. Daarbij krijg je naast de verplichte talen (Nederlands en Engels, op B1 niveau) ook Frans, Spaans en Duits op A2 (naar keuze ook op B1) niveau aangeboden. Hiermee onderscheidt Rijn IJssel zich van andere mbo-opleidingen. Het eerste schooljaar volgt iedereen de zogenaamde economische vakken. Ga je verder met deze niveau 4 opleiding, dan krijg je deze vakken ook in de andere leerjaren aangeboden.

Je moet hierbij denken aan bedrijfseconomie en -administratie, marketing en personeelsmanagement.

Dit zijn waardevolle vakken die bijdragen aan de kwaliteit waar Vakschool Wageningen bekend om staat.

In de opleiding krijg je naast de beroepsgerichte onderdelen ook algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dit apart op het diploma te staan. Dit vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en helpt je bij doorstroom naar een eventuele vervolgopleiding.

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 640,00
Beroepskleding circa € 270,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 265,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 140,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Na het afronden van deze opleiding kun je doorstromen naar aanverwante hbo-opleidingen zoals Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs en Leisure Management.