Toerisme (Vakschool Wageningen)

Luchtvaartdienstverlener

BOL

Het maximum aantal deelnemers voor deze opleiding is bereikt. Je kunt je er niet meer voor aanmelden.

Dit kun je doen na je studie

Na je studie ben je klaar om in de dynamische wereld van de luchtvaart te gaan werken. Op luchthavens, handel je passagiers en hun bagage af. Dit vergt goede communicatieve vaardigheden, ook in de Engelse taal en je moet in staat zijn op hoog niveau service te verlenen. Je vindt het een uitdaging om ook daar waar passagiers klachten of problemen hebben, deze met een tevreden gevoel de luchthaven te laten verlaten. Je werkt daarbij efficiënt, veilig en volgens de gestelde procedures. Aan boord van een vliegtuig ben je op de eerste plaats voor de veiligheid. Je werkzaamheden beginnen al op de luchthaven, daarna bereid je de vlucht voor en na een hartelijke ontvangst van de passagiers, stel je alles in het werk hun vlucht zo veilig en comfortabel mogelijk te laten verlopen. Je hebt een groot empathisch vermogen en bent een harde werker.

Je gaat werken in de lucht of op de grond; in vliegtuigen of op luchthavens. In de vliegtuigcabine geef je de passagiers een welkom ontvangst. Je geeft informatie, serveert eten en drinken en stelt passagiers op hun gemak. Je lost problemen en klachten op en zorgt daarbij voor veiligheid. Op de grond in de luchthaven werk je onder andere als baliemedewerker. Je geeft informatie, labelt bagage en tickets, etc. Je werkt daarbij efficiënt, veilig en volgens de procedures. In jouw werk staat het zorgen voor een prettige reis voor de reiziger centraal. 

Kijk voor meer informatie op http://www.mbostad.nl/beroepen/luchtvaartdienstverlener

25636, Luchtvaartdienstverlener

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Vanaf het tweede leerjaar geven wij deze opleiding alleen in Wageningen.

De BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Je kunt bij deze opleiding ook in januari starten.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

  • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
  • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
  • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Wil je weten of je geschikt bent om in de luchtvaart te werken, check dan de websites van de verschillende vliegmaatschappijen en luchthavens voor meer informatie over de werkzaamheden.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding ofwel een leren-stage route; je volgt onderwijs op school en loopt daarnaast stage in de praktijk. Dit laatste kan in binnen- en buitenland.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Gezamenlijk eerste leerjaar
De opleidingen Leisure & hospitality (niveau 3 en 4), Travel & hospitality (niveau 3 en 4) en Luchtvaartdienstverlener starten gezamenlijk in een basisjaar. In de tweede helft van dat jaar maak je een keuze voor het profiel. Je krijgt dan ook een bindend studieadvies voor het door jou te volgen niveau.

In de opleiding krijg je te maken met een aantal praktijkvakken, denk hierbij aan Reizen, Leisure, Luchtvaart  en Hospitality. Naast Nederlands en Engels (beide verplicht) adviseren wij Frans, Spaans en/of Duits in een keuzedeel. Voor deze branche zijn talen erg belangrijk. Er wordt uitgebreid ingegaan op sociale vaardigheden, klachtafhandeling en bewaken van de veiligheid.

De opleiding omvat naast beroepsgerichte onderdelen algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen.

Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dit apart op het diploma te staan. Dit kan je kansen op de arbeidsmarkt vergroten en je helpen bij doorstroom naar een vervolgopleiding.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
We bieden de volgende keuzedelen aan:

  • Duits in de beroepscontext A2
  • Duurzaamheid in het beroep D
  • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
  • Spaans in de beroepscontext A2
  • Arbo en Hulpverlening (geschikt voor N4)
  • Voorbereiding hbo

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 520,00
Beroepskleding  
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 465,00
Aanvullende voorzieningen  
Excursie  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 90,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Na het afronden van deze opleiding kan je doorstromen naar een verwante hbo-opleiding zoals bijvoorbeeld Communicatiemanagement bij de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen).

Actueel

Twee studenten van Rijn IJssel Vakschool Wageningen zijn dit weekend met een gouden medaille teruggekeerd van de vakwedstrijden van de prestigieuze AEHT....