Toerisme

Luchtvaartdienstverlener

BOL

Dit kun je doen na je studie

Na je studie ben je klaar om in de dynamische wereld van de luchtvaart te gaan werken. Op luchthavens, handel je passagiers en hun bagage af. Dit vergt goede communicatieve vaardigheden, ook in de Engelse taal en je moet in staat zijn op hoog niveau service te verlenen. Je vindt het een uitdaging om ook daar waar passagiers klachten of problemen hebben, deze met een tevreden gevoel de luchthaven te laten verlaten. Je werkt daarbij efficiënt, veilig en volgens de gestelde procedures. Aan boord van een vliegtuig ben je op de eerste plaats voor de veiligheid. Je werkzaamheden beginnen al op de luchthaven, daarna bereid je de vlucht voor en na een hartelijke ontvangst van de passagiers, stel je alles in het werk hun vlucht zo veilig en comfortabel mogelijk te laten verlopen. Je hebt een groot empathisch vermogen en bent een harde werker.

Je gaat werken in de lucht of op de grond; in vliegtuigen of op luchthavens. In de vliegtuigcabine geef je de passagiers een welkom ontvangst. Je geeft informatie, serveert eten en drinken en stelt passagiers op hun gemak. Je lost problemen en klachten op en zorgt daarbij voor veiligheid. Op de grond in de luchthaven werk je onder andere als baliemedewerker. Je geeft informatie, labelt bagage en tickets, etc. Je werkt daarbij efficiënt, veilig en volgens de procedures. In jouw werk staat het zorgen voor een prettige reis voor de reiziger centraal. 

Kijk voor meer informatie op http://www.mbostad.nl/beroepen/luchtvaartdienstverlener

25363, Dienstverlening in de luchtvaart (Luchtvaartdienstverlener)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

De BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

  • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  • een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
  • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

 

Meld je uiterlijk 1 april 2018 aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april 2018 aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld voor 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

 

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding ofwel een leren-stage route; je volgt onderwijs op school en loopt daarnaast stage in de praktijk. Dit laatste kan in binnen- en buitenland.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

In de opleiding krijg je te maken met een aantal praktijkvakken, denk hierbij aan Reizen, Leisure, Luchtvaart  en Hospitality. Daarbij krijg je niet alleen de verplichte talen (Nederlands en Engels) maar ook Frans, Spaans en Duits aangeboden. Er wordt uitgebreid ingegaan op sociale vaardigheden, klachtafhandeling en bewaken van de veiligheid.

De opleiding omvat naast beroepsgerichte onderdelen algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen.

Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dit apart op het diploma te staan. Dit kan je kansen op de arbeidsmarkt vergroten en je helpen bij doorstroom naar een vervolgopleiding.

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 380,00
Beroepskleding circa € 270,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 250,00
Aanvullende voorzieningen  
Excursie € 400,00
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 60,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Na het afronden van deze opleiding kan je doorstromen naar een verwante hbo-opleiding zoals bijvoorbeeld Communicatiemanagement bij de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen).