Toerisme

Zelfstandig medewerker leisure & hospitality

BOL

Dit kun je doen na je studie

Na je studie kun je aan de slag in de wereld van leisure en entertainment. Je kunt werken als recreatiemedewerker op campings en bungalowparken. Ook kun je gaan werken bij diverse attractieparken of in de evenementenbranche. Je ontvangt, begeleidt en entertaint gasten, maakt het hen naar de zin en geeft hen informatie. Je verhuurt en verkoopt diensten en producten en bent vooral een talent in het organiseren van allerlei recreatieve activiteiten en bijeenkomsten.

Wil je je meer richten op het verzorgen van (kinder)voorstellingen kijk dan ook bij de opleiding Leisure performer.

Kijk voor meer informatie op http://www.mbostad.nl/beroepen/zelfstandig-medewerker-leisure-en-hospitality

25353, Travel, leisure & hospitality (Zelfstandig medewerker leisure & hospitality)

Niveau 3

Vakopleiding
Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

De BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een vakopleiding (niveau 3), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

  • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
  • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
  • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
  • basisberoepsopleiding: je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
  • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
  • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

 

 

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. Dat wil zeggen dat je onderwijs volgt op school en daarnaast stageloopt in de praktijk. Dit laatste kan in binnen- en buitenland.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

In de opleiding krijg je te maken met een aantal praktijkvakken, denk hierbij aan reizen, leisure en hospitality. Daarbij krijg je naast de verplichte talen (Nederlands en Engels, op B1 niveau) ook Frans, Spaans en Duits op A2 (naar keuze ook B1) niveau aangeboden. Hiermee onderscheidt Rijn IJssel zich van andere mbo-opleidingen.

Het eerste schooljaar volgt iedereen de zogenoemde economische vakken. Ga je verder met de niveau 3-opleiding, dan vervallen in het tweede jaar voor jou de economische vakken. Je moet hierbij denken aan bedrijfseconomie- en administratie, marketing en personeelsmanagement.

In de opleiding krijg je naast de beroepsgerichte onderdelen ook algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dit apart op het diploma te staan. Dit vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en helpt je bij de doorstroom naar een eventuele vervolgopleiding.

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Voor het schooljaar 2018-2019 zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil voor 2017-2018 aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 640,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 295,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 60,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Hierna kun je doorstromen naar de niveau 4-opleiding Leidinggevende leisure & hospitality.