Topsport

Topsportregeling

Rijn IJssel biedt aan topsporters faciliteiten om topsport en studie te combineren. Om in aanmerking te komen voor de topsportregeling moet de student voldoen aan de geldende criteria.

Ben je een topsporter, dan kun je bij Rijn IJssel je sport prima combineren met een mbo-studie. Om gebruik te maken van de regeling moet je de status van topsporter aanvragen bij een van de topsportcoördinatoren van Rijn IJssel. Binnen de regeling kun je hulp krijgen bij verschillende zaken zoals roosteraanpassingen, gelegenheid om de studie in langzamer tempo te doen, vrijaf bij toernooien en trainingen, extra studiebegeleiding en zo nodig overleg met de vereniging of bond bij knelpunten of als het gaat om invulling van het studieprogramma tijdens trainingskampen of toernooien.

Meerdere topsporters hebben er al voor gekozen om bij Rijn IJssel hun opleiding te volgen.

Rijn IJssel heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) op Papendal. Topsporters kunnen daar fulltime trainen, studeren en wonen met minimale reistijden.

Criteria

Van de topsportregeling kunnen alle studenten gebruik maken die voldoen aan een aantal criteria. De criteria zijn overgenomen van de door het Olympisch netwerk en NOC*NSF gehanteerde criteria.

De volgende categorieën worden toegelaten tot de topsportregeling:

 • A-status (door NOC*NSF vastgesteld)
 • B-status (door NOC*NSF vastgesteld)

En voor:

 • Belofte, Nationaal of Internationaal Talent (in het netwerk vastgesteld in overleg met de sportbonden)
 • BVO-status (Betaald Voetbalorganisaties met een professionele jeugdopleiding; student is geselecteerd voor minimaal de selectie van de B1, A1, 'beloftenteam', 1e of 2e team). De club dient zelf een status voor de speler aan te vragen.
 • Topsporters, die onder een niet bij NOC*NSF aangesloten bond vallen. Het niveau van hun prestaties zal apart worden beoordeeld en dient vergelijkbaar te zijn aan bovenstaande criteria voor aangesloten sportbonden.

Faciliteiten

Afhankelijk van de inzet, de prestaties en het sportniveau (zie status) van de topsporter worden faciliteiten aangeboden. Dit betreft een keuze uit één of meerdere van onderstaande faciliteiten:

 • De topsportcoördinator is er om topsportstudenten te helpen bij het combineren van zijn sport met studie.
 • Gelegenheid de studie in een langzamer tempo te doen.
 • Vrijaf bij toernooien en trainingen.
 • Roosteraanpassingen, zodat onderdelen van de opleiding kunnen worden ingehaald bij andere groepen.
 • Extra mogelijkheden buiten de reguliere aftekenmomenten van toetsen, beroepsproducten, competenties, vaardigheden en dergelijke.
 • Extra coach-tijd t.a.v. begeleiding (roosteraanpassingen, studievoortgang, studievaardigheden, met name plannen, maar ook na afwezigheid om bijvoorbeeld taken door te nemen).
 • Zo nodig overleg met de vereniging/bond als er knelpunten zijn.
 • Zo nodig overleg met de vereniging/bond over invulling van studieprogramma tijdens afwezigheid van student vanwege trainingskampen of toernooien.
 • Extra studiebegeleiding indien nodig.
 • Binnen een aantal opleidingen wordt gewerkt met N@tschool, een elektronische leeromgeving die de gelegenheid biedt om overal ter wereld via internet te kunnen werken aan taken van de opleiding. Zo kan een topsporter bij afwezigheid in verband met bijvoorbeeld wedstrijden of trainingsstages toch op zijn eigen tempo verder werken.

Topsportcontract

Het topsportcontract moet voor de start van het eerste jaar ondertekend zijn door de student. Het zal jaarlijks geëvalueerd worden in relatie tot aan de ene kant het prestatieniveau in de sport (gedurende het afgelopen schooljaar) en aan de andere de inzet en studievoortgang van de student op school.

De topsportregeling wordt herzien, wanneer de topsporter niet meer voldoet aan de criteria voor de topsportstatus. Tevens geldt dit dat wanneer de topsporter zich niet houdt aan zijn deel van de vastgelegde afspraken in het contract. Hiervoor is er jaarlijks aan het begin van elk nieuwe schooljaar een evaluatiemoment.

In het contract zijn de afgesproken rechten (zie faciliteiten) en de overeengekomen verplichtingen opgenomen. Hieronder is een overzicht van de verplichtingen opgenomen.

De topsporter verplicht zich tot de volgende zaken middels ondertekenen van het topsportcontract:

 • Goede communicatie met de topsportcoördinator.
 • Goede communicatie door de topsporter zelf naar alle docenten bij afwezigheid of niet deel kunnen nemen aan de les door blessures.
 • Bij afwezigheid, zelf actief bij docenten navragen aan welke taken en of beroepsproducten er moet worden gewerkt.
 • Zelf om aftekenmomenten van competenties, beroepsproducten vragen of voortgangsgesorekken, IBM gesprekken wanneer dit niet in het reguliere programma past.
 • Zelfdiscipline t.a.v. schoolwerk tonen door goed te plannen. De topsporter zal zelf om hulp moeten vragen bij plan-problematiek of andere studieproblemen.
 • Tegenprestaties in de PR-sfeer, zoals:
  • presentatie geven tijdens een voorlichtingsactiviteit voor potentiële nieuwe studenten;
  • het verlenen van medewerking aan PR-activiteiten, zoals het geven van interviews en daarbij Rijn IJssel noemen;
  • het meewerken aan PR-uitingsvormen, zoals artikelen of foldermateriaal van of over Rijn IJssel met bijvoorbeeld foto's of interviews;
  • deelname aan stands van Rijn IJssel op beurzen en evenementen.

Vragen?

Voor vragen, die na doorlezing van de informatie niet beantwoord zijn, kan contact opgenomen worden met de betreffende topsportcoördinator of via de e-mail met de algemeen topsportcoördinator: m.v.d.tuin@rijnijssel.nl.

NIEUW bij Rijn IJssel CIOS Arnhem: talentenklas topsporters

Rijn IJssel CIOS Arnhem is in augustus 2015 gestart met een Talentenklas. Dit is een klas waarin studenten met een topsportstatus bij elkaar zitten. Zij volgen een onderwijsprogramma waarmee zij de opleiding Sport- en bewegingsleider (niveau 3) kunnen afsluiten. Hier staat hier drie jaar voor, maar een student kan dit in twee jaar doen. Dit is afhankelijk van het trainings- en wedstrijdprogramma en de studie- en beroepshouding van de student.

De studenten krijgen, onder begeleiding van een aantal docenten, een onderwijsprogramma op maat aangeboden. De lestijden vinden zoveel mogelijk plaats tussen 9:00 en 15:00 uur van maandag t/m vrijdag, zodat de sporter buiten deze tijden optimaal zijn/haar trainingen kan volgen. De meeste lessen vinden plaats in het sport- en onderwijsgebouw op Papendal.

De leerjaren in een profiel (niveau 4) kent geen Talentenklas. Een student houdt, indien nog van toepassing, de topsportregeling. Er zullen in overleg met de topsportcoördinator en studieloopbaanbegeleider faciliteiten geboden worden om sport en studie te kunnen blijven combineren.

Voor vragen over de talentenklas van Rijn IJssel CIOS Arnhem kunt u contact opnemen met Annemarie van Wamel, topsportcoördinator Rijn IJssel CIOS & Veiligheid: a.v.wamel@rijnijssel.nl.