Uiterlijke Verzorging

Kapper versneld

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als kapper kun je werken bij verschillende typen kappersbedrijven: gespecialiseerde dames- of herensalons, gemengde kapsalons en specifieke kapsalons. Onder specifieke kapsalons vallen de modegevoelige en trendy salons die zich richten op een bepaalde groepen klanten. De meeste kappersbedrijven zijn gemengde bedrijven. En dan zijn er ook nog de ambulante kappers: kappers die bij de klanten aan huis komen of die in bijvoorbeeld een verzorgingshuis of ziekenhuis werken.

Je werkt steeds hygiënisch, zorgvuldig en kwaliteitsbewust. Je leeft je in in wat de klant zou willen hebben en doet je werk met een dienstverlenende en een klantgerichte instelling.


Aanmelden Try-out

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

25641, Kapper

Niveau 2

Basisberoepsopleiding
Een basisberoepsopleiding bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te doen.

Deze BOL-opleiding duurt 1 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

  • je hebt een diploma lbo, vbo, vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo , mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
  • je hebt een diploma entreeopleiding of basisberoepsopleiding (mbo niveau 2).
  • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

 

Wat je verder nog wilt weten

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap. 

En welke profieldelen zijn er?

  • Behandeling voorbereiden en afronden
  • Basishaarbehandeling uitvoeren

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn in ontwikkeling.

Alle studenten hebben de mogelijkheid om te solliciteren voor deelname aan de Excellent klas. In de Excellent klas krijg je speciale lessen en begeleiding van top haarstylisten.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
We bieden de volgende keuzedelen aan:

  • Klantcontact en verkoop
  • Visagie
  • Imagestyling
  • Digitale vaardigheden basis

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Bij deze opleiding betekent dit dat je kunt kiezen voor het volledige praktijkpakket of voor een (beperkt) hygiënepakket dat goedkoper is.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1 BOL
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 150,00
Praktijkmaterialen (indien gewenst) vanaf € 400,00
Beroepskleding € 45,00
Aanvullende voorzieningen  
Laptop met Windows 10, Office 365 en internet vanaf € 250,00
Oordopjes Agenda/pennen/ notitieblok 4 gaten/
ordner/ rekenmachine/ usb-stick
€ 50,00
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 0,00
Praktijkmaterialen (aanvulling indien gewenst) € 150,00
Keuzedeel visagie € 50,00
Aanvullende voorzieningen  
Agenda 2021-2022 € 5,00

Na het behalen van je diploma op niveau 2 kun je door naar een mbo-opleiding op niveau 3. Bijvoorbeeld de driejarige opleiding Haarstylist of Schoonheidsspecialist.

Actueel

Voormalig voorzitter van het college van bestuur, Ben Geerdink, is vrijdag 16 september overleden.