Uiterlijke Verzorging

Salonmanager dame/heer

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie

Als salonmanager varieert je werk van standaardhandelingen tot relatief complexe handelingen. Je geeft leiding aan het kappersbedrijf en schakelt voortdurend tussen het uitoefenen van je kappersvak en je taken als ondernemer en leidinggevende. Je hebt te maken met complexe problemen die je moet oplossen. Je bent als leidinggevende in dienst van de zaak of je bent zelf eigenaar van de kapsalon. Je kunt alleen werken of in een bedrijf met één of meer medewerkers. 

Je werkt steeds hygiënisch, zorgvuldig en kwaliteitsbewust. Je leeft je in in wat de klant zou willen hebben en doet je werk met een dienstverlenende en een klantgerichte instelling. Je zet je vakmanschap op creatieve manier in. 

Het kan gaan om verschillende typen kappersbedrijven: gespecialiseerde dames- of herensalons, gemengde kapsalons en specifieke kapsalons. Onder specifieke kapsalons vallen de modegevoelige en trendy salons die zich richten op een bepaalde groepen klanten. De meeste kappersbedrijven zijn gemengde bedrijven. En dan zijn er ook nog de ambulante kappers: kappers die bij de klanten aan huis komen of die in bijvoorbeeld een verzorgingshuis of ziekenhuis werken.

Start BBL-opleiding februari

Als je de BBL-opleiding wilt volgen, kun je je tot 11 januari aanmelden voor de tussentijdse start in februari 2023.


Aanmelden Try-out

25644, Salonmanager dame
25645, Salonmanager heer

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

De BBL-opleiding start ook op donderdag 17 februari 2022. Je kunt je tot 12 januari 2022 aanmelden.

De BOL-opleiding duurt 3 jaar.
De BBL-opleiding duurt 1,5 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

BBL-opleiding 
Voor de BBL-opleiding is een diploma Haarstylist (niveau 3) nodig. Dan duurt de opleiding ook slechts 1-1,5 jaar. Bovendien is het noodzakelijk dat je een arbeidsovereenkomst (betaalde baan) hebt met een erkend leerbedrijf van minimaal 16 uur.
Ben je nog leerplichtig en heb je nog geen leerwerkplek gevonden, dan wordt je eerst ingeschreven in de BOL. Als de werkplekovereenkomst geregeld is, word je overgezet naar de BBL.

Wat je verder nog wilt weten

De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage). In de BBL-opleiding ga je 20% van de tijd naar les op school en ben je 80% van de tijd aan het werk in jouw leerwerkbaan.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Excellent klas
Alle studenten hebben de mogelijkheid om te solliciteren voor deelname aan de Excellent klas. In de Excellent klas krijg je speciale lessen en begeleiding van top haarstylisten.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels, Loopbaan & Burgerschap en Ondernemerschap. 

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • Personal management
 • Economie

En wat bevat het profieldeel?

 • Behandeling voorbereiden en afronden
 • Basishaarbehandeling uitvoeren
 • Specialistische haarbehandeling uitvoeren
 • Een kapsalon leiden

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn in ontwikkeling.

Alle studenten hebben de mogelijkheid om te solliciteren voor deelname aan de Excellent klas. In de Excellent klas krijg je speciale lessen en begeleiding van top haarstylisten.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Klantcontact en verkoop
 • Visagie
 • Imagestyling
 • Barbier
 • Digitale vaardigheden basis

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Bij deze opleiding betekent dit dat je kunt kiezen voor het volledige praktijkpakket of voor een (beperkt) hygiënepakket dat goedkoper is.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Cursusgeld per jaar - BBL

De minister van OCW heeft het cursusgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 258,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 624,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1 BOL  BBL
Benodigde leermiddelen Leermiddelenlijst Leermiddelenlijst
Boeken/licenties/readers € 150,00 € 150,00
Praktijkmaterialen (indien gewenst) € 400,00
Beroepskleding € 50,00 -
Keuzedeel visagie - € 50,00
Aanvullende voorzieningen    
Laptop met Windows 10, Office 365 en internet vanaf € 250,00 vanaf € 250,00
Oordopjes Agenda/pennen/ notitieblok 4 gaten/
ordner/ rekenmachine/ usb-stick
€ 50,00 € 50,00
Leerjaar 2    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/licenties/readers € 0,00 -
Praktijkmaterialen (aanvulling indien gewenst) € 550,00 -
Aanvullende voorzieningen    
Agenda 2021-2022 € 5,00 -
Leerjaar 3    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/licenties/readers € 0,00 -
Praktijkmaterialen (indien gewenst, heer) € 350,00 -
Aanvullende voorzieningen    
Agenda 2022-2023 € 5,00 -

Na deze opleiding op mbo-niveau 4 kun je door naar het hbo, bijvoorbeeld naar Hbo Zorg en Welzijn.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

3 jarige opleiding

60% op school

Wat is BOL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BOL staat voor beroepsopleidende leerweg waarbij je de hele week naar school gaat. Daarnaast loop je in een bepaalde periode van de opleiding stage. Deze stage wordt ook wel beroepspraktijkvorming genoemd (BPV) en dat doe je bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

1,5 jarige opleiding

20% op school

Wat is BBL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg waarbij je leren en werken combineert. Dit betekent dat je meestal één dag per week naar school gaat en vier dagen per week bij een leerbedrijf werkt in de sector waar jij voor gekozen hebt. Je hebt dan een leerbaan, voor minimaal 610 klokuren per jaar.

Om een BBL-opleiding te kunnen volgen, heb je uiterlijk 31 december, na de start van de opleiding op 1 augustus, een arbeidsovereenkomst, of onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersovereenkomst, met een erkend leerbedrijf afgesloten. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden

Actueel

Voormalig voorzitter van het college van bestuur, Ben Geerdink, is vrijdag 16 september overleden.