Veiligheid

Beveiliger 2

BOL

Dit kun je doen na je studie

Na het behalen van je vakdiploma Beveiliger-2 een leuke en uitdagende baan waar je in de ochtend niet weet wat je in de middag of avond gaat doen? Wil je bijdragen aan de orde en veiligheid in Nederland? Ben je representatief, flexibel, betrouwbaar, integer en durf je mensen aan te spreken als dat nodig is? Dan is de opleiding Beveiliger iets voor jou.

Bij steeds meer winkels, luchthavens, vluchtelingen centra, musea, industrieterreinen, scholen en andere gebouwen staan beveiligers. Als Beveiliger houd je toezicht en voer je controles uit in uniform. Daarnaast spreek je mensen aan op ongewenst gedrag en treed je op waar de wet wordt overtreden. Ook verleen je hulp bij ongevallen en calamiteiten. In veel gevallen ben je echter bezig met dienstverlening waaronder het verwijzen van mensen, vragen beantwoorden, bezoekers ontvangen en baliewerkzaamheden. Je bent een echt visitekaartje voor de werkgever waarvoor je werkt.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

25690, Beveiliger 2

Niveau 2


Basisberoepsopleiding
Een basisberoepsopleiding bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te doen.

Bij voldoende aanmeldingen gaat deze opleiding ook van start in februari.

Deze BOL-opleiding duurt 2 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo, vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo , mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma entreeopleiding of basisberoepsopleiding (mbo niveau 2).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend

 • Aan het begin van het schooljaar vragen wij de student/ouder het Rijn IJssel-formulier Verklaring omtrent gedrag te ondertekenen. Vervolgens vindt, nog voordat je aan je stage begint, een screening plaats door de politie. Pas daarna is duidelijk of een student wel/niet stage kan lopen. Als een student geen stage kan lopen, stopt per direct de opleiding.
 • De ervaring leert dat na het behalen van het diploma, ten behoeve van een geüniformeerd beroep als beveiliger dan wel handhaver, de kansen op een baan voor iemand met schulden vrijwel nihil zijn.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De lessen zijn beroepsgericht en worden gegeven door vakspecialisten op het gebied van Beveiliging. Je krijgt afwisselende lessen qua theorie en beroepsgerichte praktijk aangeboden, zowel binnen als buiten de school. De sportlessen zijn er op gericht om flink aan je conditie te werken en om je weerbaar  te maken voordat je op stage gaat en voordat je gaat werken. Je loopt in het totaal 640 uur stage.
Tijdens je opleiding behaal je het SVPB-vakdiploma (Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties) en daarnaast behaal je een aantal extra certificaten om zo je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten: BHV (Bedrijfshulpverlening, EHBO, AED, Ontruimen), VCA (VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om jou veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen), sport, brandveiligheid, en weerbaarheid. 

Daarnaast kun je zelf kiezen uit een aantal keuzedelen waardoor je je eigen accent in de opleiding bepaalt voor het komende jaar. Dit opleidingsaanbod is uniek in de regio. We adviseren je graag hoe je straks de meeste kans op werk hebt of met welke keuzes je makkelijk kunt doorstromen naar een vervolgopleiding niveau 3.

In leerjaar 2 wordt extra aandacht besteed aan loopbaanontwikkeling. We bereiden je dan intensief voor op je eerste stappen op de arbeidsmarkt of eventuele vervolgopleiding die het beste bij je past.

Ons onderwijs

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Basisdeel

 • Nederlands
 • rekenen
 • loopbaan en burgerschap

Beroepsspecifieke onderdelen zoals:

 • security host
 • sociale vaardigheden
 • weerbaarheid
 • surveilleren
 • omgaan met conflicten en agressie
 • brand- en sluitrondes lopen
 • toegang- en uitgangscontroles uitvoeren
 • bij ongelukken en rampen optreden (levensreddend handelen, zoals brand blussen en eerste hulp verlenen)
 • verdachten aanhouden
 • service en hulp bieden
 • bezoekers ontvangen en telefoon beantwoorden
 • sport
 • weerbaarheidstraining
 • parkeerbegeleiding

Keuzedelen

Met keuzedelen kun je je verder verbreden, specialiseren of zorgen dat je makkelijk kunt doorstromen naar een vervolgopleiding. Tijdens je opleiding volg je minimaal 480 uur aan keuzevakken, hierin doe je examen. Als je deze behaalt, wordt het resultaat vermeld op je diploma. Samen met het beroepenveld hebben we een voorlopig keuzepakket samengesteld die je de meeste kansen op de arbeidsmarkt biedt.

Je volgt tijdens jouw opleiding enkele keuzedelen. Als deze keuzedelen met een voldoende zijn afgesloten, wordt dit vermeld op jouw diploma. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. Het keuzedeel 'Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers' is verplicht en verder moet je nog één keuzedeel kiezen uit de aangeboden keuzedelen.
We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Cameratoezicht
 • Digitale vaardigheden basis
 • Ondernemend gedrag

Lees meer over keuzedelen.

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 410,00
Beroepskleding € 365,00
Aanvullende voorzieningen     
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 50,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Na je opleiding kun je doorstromen naar de niveau 3-opleiding Beveiliger-3. Wil je richting politie of andere functies in het publieke domein dan is de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid iets voor jou.

Actueel

Voormalig voorzitter van het college van bestuur, Ben Geerdink, is vrijdag 16 september overleden.

Bekijk ook eens..

Veiligheid

Veiligheid

3 opleidingen