Veiligheid

Handhaver openbare ruimte

BOL

Dit kun je doen na je studie

Wil je bijdragen aan de orde en veiligheid in Nederland? Ben je integer, betrouwbaar, sta je stevig in je schoenen en beschik je over sterke communicatieve vaardigheden? Dan is de opleiding Handhaver wellicht iets voor jou.

Als Handhaver openbare ruimte ben je in dienst van een gemeente, provincie (bijvoorbeeld waterschappen), openbaar vervoer (bijvoorbeeld bij Connexxion), een door de gemeente of provincie ingestelde organisatie voor stadstoezicht.

Je bent verantwoordelijk voor het toezien op de openbare orde in het publieke domein (op straat en in de wijk). Hiervoor ben je veel buiten bezig met het toezicht houden op de openbare orde. Je loopt of fietst hiervoor rond in de wijk. Je ziet toe op onregelmatigheden zoals verkeerd parkeren, drankgebruik op straat, vernielingen, overlastgevend gedrag (bijvoorbeeld hangjongeren). Je treedt op tegen crimineel gedrag, de wet wordt overtreden. Je bent de extra ogen en oren voor de politie op straat en in de wijk. Je werkt in het kader van veiligheid met hen samen.

Het grootste deel van je werk ben je dienstverlenend bezig en geef je informatie aan wijkbewoners en ondernemers in een gemeente. Waar nodig mag je mensen bekeuren als zij de regels van een gemeente overtreden of in het Openbaar Vervoer.

Als Handhaver openbare ruimte ga je naast je dagelijkse werkzaamheden ook ondersteunen bij evenementen, zoals sportevenementen, popconcerten en andere festiviteiten. Als Handhaver openbare ruimte werk je voornamelijk op straat, in publieke ruimtes, of vanuit een meldkamer met cameratoezicht. Je surveilleert in uniform op plaatsen en tijden wanneer dat wenselijk is. Dat houdt dus in dat je ook in onregelmatige diensten werkt en op tijden dat anderen wellicht vrij zijn.

25806, Handhaver openbare ruimte

Niveau 3

Vakopleiding
Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

Deze BOL-opleiding duurt 2 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Ook een mbo-diploma (niveau 2) Particuliere Beveiliger of Medewerker toezicht en veiligheid geeft toegang tot de opleiding.

Aanvullend

 • We kunnen maximaal 55 studenten plaatsen. Het aantal stageplaatsen in de regio is namelijk beperkt.
 • Aan het begin van het schooljaar vragen wij de student/ouder het Rijn IJssel-formulier Verklaring omtrent gedrag te ondertekenen. Voordat je aan je stage begint, vindt een screening plaats door de politie en door het integriteitsbureau van de gemeente. Pas daarna is duidelijk of je wel of niet stage kunt lopen. Als je geen stage kunt lopen, stopt per direct de opleiding.
 • De ervaring leert dat na het behalen van een diploma voor een geüniformeerd beroep als beveiliger of handhaver, de kansen op een baan voor iemand met schulden vrijwel nihil zijn.
 • Een intakegesprek op basis van je doorstroomdossier maakt deel uit van de intakeprocedure.

Na de groepsintake ontvang je zo snel mogelijk de uitslag of nodigen wij je eerst uit voor een persoonlijk gesprek. Of:

 • je wordt geplaatst
 • je wordt geplaatst op een wachtlijst. In mei wordt de definitieve plaatsing van de opleiding bekend gemaakt.
 • je wordt niet geplaatst en dan begeleiden we je graag naar een andere opleiding.

De opleiding 'Handhaver openbare ruimte' is ook interessant voor jongeren die in het bezit zijn van een havodiploma en door willen stromen naar bijvoorbeeld de hbo-opleiding Integrale Veiligheid of naar de Politie Academie.

Wat je verder nog wilt weten

De BOL-opleiding Handhaver toezicht en veiligheid is een twee- tot driejarige opleiding. De opleiding is vernieuwd en aangepast aan de wensen en eisen die de regionale werkgevers stellen. Ook is de opleiding geactualiseerd met 3 keuzedelen. Hiermee kun je je kennis verbreden, verdiepen of zorgen dat je voldoet als je wilt doorstromen naar de Politie of de Marechaussee. Als je deze behaalt worden deze vermeld op je diploma. 

Het eerste jaar krijg je veel theorie aangeboden (vooral wet- en regelgeving), gecombineerd met praktijklessen binnen en buiten de school. Daarnaast loop je stage bij een erkend leerbedrijf. In het eerste leerjaar werk je aan je beroepshouding en je communicatieve vaardigheden. Dit gebeurt op basis van projecten die je uitvoert samen met politie, Vitesse, de brandweer, Connexxion, winkelcentra, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), Gemeente Arnhem en verschillende sportorganisaties. Je behaalt aanvullend meerdere certificaten waaronder: BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) RTGB (Regeling Toetsing Geweldsbeheersing), Verkeersregelaar, levensreddend handelen (EHBO). Vanaf de eerste lesdag draag je op school een uniform. 

Zowel in het eerste als het tweede leerjaar is er een stageperiode. Deze stageperiode wordt ingevuld bij een gemeente en/of Connexxion.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

 

 

Basisdeel

 • Nederlands
 • rekenen
 • loopbaan en burgerschap

Beroepsspecifieke onderdelen zoals:

 • surveilleren
 • omgaan met agressie
 • sanctionerend optreden (leren bekeuren)
 • samenwerken met politie, brandweer en ambulance
 • levensreddende handelingen, zoals EHBO, reanimeren, branden blussen
 • verkeersregelen
 • wetten en regels (BOA - Buitengewoon Opsporings Ambtenaar)
 • zowel mondelinge als schriftelijke communicatie
 • rapporteren
 • informeren en verwijzen
 • samenwerken in een team 
 • regeling toetsing geweldsbeheersing (RTGB)

Keuzedelen

Met keuzedelen kun je je verder verbreden, specialiseren of zorgen dat je makkelijk kunt doorstromen naar een vervolgopleiding. Tijdens je opleiding volg je minimaal 720 uur aan keuzevakken, hierin doe je examen. Als je deze behaalt, wordt het resultaat vermeld op je diploma. Samen met het beroepenveld hebben we een voorlopig keuzepakket samengesteld dat je de meeste kansen op de arbeidsmarkt biedt.

 

Je volgt tijdens jouw opleiding enkele keuzedelen. Als deze keuzedelen met een voldoende zijn afgesloten, wordt dit vermeld op jouw diploma. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. Het keuzedeel 'Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers' is verplicht en verder moet je nog twee keuzedelen kiezen uit de aangeboden keuzedelen.

Je kunt kiezen uit:

 • Bestuurlijke handhaving
 • Cameratoezicht
 • Digitale vaardigheden
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
 • Proactief beveiligen
 • Wielersport instructeur

Lees meer over keuzedelen.

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 325,00
Beroepskleding € 365,00
Aanvullende voorzieningen     
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 60,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
 • Na je opleiding kun je kiezen om te gaan werken en om van daaruit verder te groeien naar bijvoorbeeld: teamleider/groepsleider bij een gemeente.
 • Ook kun je ervoor kiezen om je na de opleiding verder te specialiseren als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA), bijvoorbeeld op het gebied van milieu, openbaar vervoer, sociaal rechercheur, leerplichtambtenaar.
 • Ook bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar de politie, voor een functie als politiemedewerker of allround politiemedewerker. Hiervoor moet je een opleiding volgen bij de Politieacademie. Of je voor deze opleiding wordt aangenomen, hangt af van jouw vooropleiding en wordt bepaald door de politie.
 • Wil je na deze opleiding naar de Marechaussee? Informeer dan naar de mogelijkheden tijdens de informatieavonden bij de Marechaussee.
 • Doorstroommogelijkheden binnen Rijn IJssel: Juridisch-administratief dienstverlener, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen.

Actueel

Samenwerking met Yuverta mbo Nijmegen voor unieke studie: Werkhondenprofessional

Bekijk ook eens..

Veiligheid

Veiligheid

3 opleidingen