Welzijn

Onderwijsassistent (koptraject)

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie

De onderwijsassistent ondersteunt de leerkracht in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Je begeleidt de kinderen en jongeren bij het leren en in hun ontwikkeling. Je biedt waar nodig individuele zorg en voert administratieve taken uit. Samen met de docenten ben je verantwoordelijk voor een prettige en veilige leeromgeving.

Aanmelden

Voor schooljaar 2018-2019 kun je je vanaf 1 oktober 2017  aanmelden.
In november 2017 beginnen de intakegesprekken voor dat schooljaar.

25485, Pedagogisch werk (Onderwijsassistent)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Zowel de BOL als de BBL-opleiding (koptraject) duurt 1,5 jaar.

Toelating

Deze opleiding kun je volgen na het behalen van het diploma SPW3, PW3, differentiatie onderwijs of een vergelijkbaar diploma/certificaat Eerder Verworven Competenties (EVC)

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure. Ook is jouw niveau van Nederlands en rekenen mede bepalend voor de toelaatbaarheid 

BBL-opleiding
Om aan de BBL-opleiding deel te kunnen nemen moet je een officiële arbeidsovereenkomst hebben.

Let op. Voor een functie in de sector zorg en welzijn heb je soms een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig, ook al tijdens je beroepspraktijkvorming (BPV). Kun je geen VOG aan je leerbedrijf overleggen, dan heeft dat mogelijk gevolgen voor het volgen van je opleiding.

Meld je uiterlijk 1 april 2018 aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april 2018 aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld voor 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

 

Wat je verder nog wilt weten

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

 

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. 

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

  • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
  • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

En welke profieldelen zijn er?

  • Uitvoeren van lesactiviteiten in overleg met de leraar
  • Je bereidt de uitvoering van lesactiviteiten voor.
  • Je voert lesactiviteiten uit.
  • Je biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte lesactiviteiten aan.

Uitvoeren van taken rondom de lessen

  • Je voert voorwaardelijke werkzaamheden uit ten behoeve van het lesprogramma
  • Je voert administratieve taken uit.
  • Je houdt toezicht en begeleidt buiten de lessen.
  • Je voert coördinerende taken binnen de school uit.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

BOL-opleiding

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

BBL-opleiding

Cursusgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het cursusgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 240,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 582,00 per cursusjaar.

 

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1 BOL  BBL
Benodigde leermiddelen    
Boeken/Syllabi € 380,00 € 380,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 2    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/Syllabi € 5,00 ---
Aanvullende voorzieningen    
Geen    

Hierna kun je door naar het hbo, bijvoorbeeld naar de PABO, Lerarenopleiding of Pedagogiek.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

1,5 jarige opleiding

60% op school

Stage
Stage (beroepspraktijkvorming) is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Om je opleiding af te kunnen ronden, loop je stage bij erkende leerbedrijven. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl. Voor toelating is het, naast de andere voorwaarden nodig, dat je een (onbetaalde) baan hebt bij een erkend leerbedrijf. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.
Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

1,5 jarige opleiding

20% op school

Toelating
Voor toelating is het, naast de andere voorwaarden nodig, dat je een (onbetaalde) baan hebt bij een erkend leerbedrijf. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.
Aanmelden

Actueel

Michiel Scheffer bezoekt praktijkleerroute zorg bij Rijn IJssel

Gedeputeerde Michiel Scheffer bezoekt woonzorgcentrum Tertzio in Elst waar Rijn IJssel de zogenoemde praktijkleerroute verzorgt.