Dit kun je doen na je studie

Als apothekersassistent ben je de hele dag in de weer met uiteenlopende werkzaamheden. Zo geef je voorlichting aan cliënten en ben je verantwoordelijk voor de medicatiebewaking. Dit houdt in dat je de veiligheid van geneesmiddelen controleert. Deze taken wissel je af met computerwerkzaamheden.

Jij zorgt ervoor dat cliënten hun medicijnen in de goede hoeveelheid en samenstelling meekrijgen, netjes verpakt en voorzien van een bijsluiter. Het is belangrijk dat je hierbij zeer nauwkeurig werkt. Als er cliënten met of zonder recept de apotheek binnenlopen, ben jij degene die ze te woord staat. Jij adviseert de cliënten en beantwoordt hun vragen. Je werkt daarbij intensief samen met collega’s.

Een apothekersassistent heeft een pro-actieve houding, neemt initiatief en speelt flexibel en adequaat in op vragen van cliënten en collega's. Herken jij jezelf in deze omschrijving? Dan is het uitdagende vak van apothekersassistent wellicht iets voor jou.

25471, Apothekersassistent

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Bij voldoende aanmeldingen start de BBL-opleiding op 10 januari 2020.

De BOL-opleiding duurt 3 jaar.
De BBL-opleiding duurt 1,5-3 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • basisberoepsopleiding: je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Vakken
Het is wenselijk dat je een van de volgende vakken als examenvak hebt gevolgd: natuurkunde, scheikunde, wiskunde of biologie.

Aanvullend

 • We kunnen in de BOL-opleiding maximaal 50 studenten plaatsen.
 • In de BBL-opleiding zijn 25 plekken beschikbaar.

BBL

Voor BBL geldt dat je minimaal 18 jaar bent en bovendien dat je beschikt over een arbeidsovereenkomst met een erkend leerbedrijf van minstens 16 uur per week. Apothekers in Arnhem en omgeving zijn bereid je een werkplek te bieden. Zoek je nog een werkplek mail dan naar bpvbureau.zorg@rijnijssel.nl.

Maatwerk en versnellen
Tijdens de intake kijken we welke vooropleiding je hebt. Op grond van behaalde diploma’s worden vrijstellingen verleend voor een vak en/of examens. Maatwerk dus.

Ook is er de mogelijkheid voor sommige studenten om de opleiding sneller te doorlopen. De leeromgeving, recente werkervaring, ICT-vaardigheden en het beheersen van Nederlands en rekenen op niveau 3F spelen hierbij een rol.

Lesdagen
In het eerste leerjaar is vrijdag de lesdag.

Wat je verder nog wilt weten

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, rekenen, Engels en loopbaan & burgerschap. 

Behalve deze algemene vakken zijn er beroepsspecifieke vakken met onder andere de volgende thema’s:

 • Geven van voorlichting over medicijnen en andere hulpmiddelen.
 • Bijhouden van de administratie.
 • Uitvoeren van medicijnbewaking via de computer.
 • Samenwerken en overleggen. 

De opleiding Apothekersassistent kent geen profieldeel.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Het gevolgde keuzedeel komt op je diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Je kunt tijdens de opleiding via keuzedelen nog extra zaken leren voor je beroep die bijdragen aan verdieping van de opleiding. Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Farmaceutische patiëntenzorg
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
 • Voorbereiding hbo (alleen BOL)
 • Voorbereiding havo biologie (alleen BOL)
 • Voorbereiding havo scheikunde (alleen BOL)

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2019-2020 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1168,00 per cursusjaar.

Cursusgeld per jaar - BBL

Voor schooljaar 2019-2020 heeft de minister van OCW het cursusgeld (als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 243,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 588,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2019-2020)

Leerjaar 1 BOL BBL
Benodigde leermiddelen    
Boeken/licenties/readers € 395,00 € 380,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 2    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/licenties/readers € 195,00 € 180,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 3    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/licenties/readers € 40,00 € 40,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    

Hierna kun je doorstromen naar het hbo, bijvoorbeeld richting Farmaceutisch Consulent of Farmakunde.

YouChooz

YouChooz is een site met veel informatie over opleidingen en beroepen in de zorg- en welzijnssector. Wil je testen welke opleiding binnen deze sector het beste bij jou past, ga dan naar deze site: www.youchooz.nl.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

3 jarige opleiding

60% op school

Stage
Stage (beroepspraktijkvorming) is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Om je opleiding af te kunnen ronden, loop je stage bij erkende leerbedrijven. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.
Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

1,5-3 jarige opleiding

20% op school

Toelating
Voor toelating is het, naast de andere voorwaarden nodig, dat je een (onbetaalde) baan hebt bij een erkend leerbedrijf. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.
Aanmelden

Actueel

Rijn IJssel biedt post-initieel onderwijs aan medewerkers en Stichting Vreedenhoff biedt studenten een stageplek.