Zorg

Doktersassistent

Dit kun je doen na je studie

Als doktersassistent help je de arts bij kleine medische ingrepen, voer je zelfstandig diverse medisch-technische handelingen uit en verzorg je de medische en financiële administratie. Je werkt bij een huisarts, in een groepspraktijk of op een polikliniek. 

Aanmelden

Aanmelden voor deze opleiding voor schooljaar 2017-2018 is niet meer mogelijk. Binnen de Zorg is er nog wel ruimte bij de opleiding Apothekersassistent (niveau 4) of Verzorgende IG (niveau 3).

Voor schooljaar 2018-2019 kun je je vanaf 1 oktober 2017  aanmelden.
In november 2017 beginnen de intakegesprekken voor dat schooljaar.

25473, Doktersassistent

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Deze BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Bekijk alle details van de BOL-opleiding in deze studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • lbo-, vbo- of mavo-diploma
 • vmbo KL, GL of TL
 • basisberoepsopleiding (mbo) niveau 2
 • vakopleiding (mbo) niveau 3
 • overgangsbewijs havo 3 naar havo 4
 • overgangsbewijs vwo 3 naar vwo 4
 • een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

 Aanvullend

 • Het is wenselijk dat je minstens een van de volgende vakken als examenvak gevolgd hebt: natuurkunde, scheikunde, wiskunde of biologie.
 • We kunnen maximaal 50 studenten plaatsen.

Wat je verder nog wilt weten

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, rekenen, Engels en loopbaan & burgerschap. 

Behalve deze algemene vakken zijn er beroepsspecifieke vakken met onder andere de volgende thema’s:

 • Kennen van medische begrippen.
 • Onderscheiden van ziektebeelden. 
 • Uitvoeren van de financiële en medische administratie.
 • Assisteren van de arts.
 • Verrichten van kleine medisch-technische handelingen.
 • Omgaan met patiënten.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Hiermee vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. 

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Welke keuzedelen zijn beschikbaar?

 • Tandartsassistent
 • Apothekersassistent

Lees meer over keuzedelen

BOL-opleiding

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2017-2018 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2017 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1137,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1 BOL
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Syllabi € 530,00
Rekenmachine € 11,00
Aanvullende voorzieningen  
Uniform € 20,00
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Syllabi € 240,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Syllabi/beroepsspeld € 10,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

 

 

Hierna kun je doorstromen naar het hbo, bijvoorbeeld richting Verpleegkunde, OK-assistent of Huidtherapie.

Actueel

Eerste zorgprofessionals studeren af aan Opella Academie

Een feestje voor de Opella Academie en Rijn IJssel, maar vooral voor de vijf studenten (zie foto) die woensdag 12 april hun diploma Verzorgende IG hebben...