Zorg

Helpende zorg en welzijn

BOL / BBL / Praktijkleerroute (BOL) / Praktijkleerroute (BBL)

Dit kun je doen na je studie

Als helpende in de zorg en welzijn kun je bij cliënten thuis werken, in een zorg- of welzijnsinstelling, de kinderopvang of een buurthuis. Je verleent zorg en ondersteuning en begeleidt mensen bij hun dagelijkse activiteiten die te maken hebben met wonen en welzijn. In je werk toon je een warm hart voor mensen die zorg nodig hebben.

De opleiding Dienstverlening bestaat uit drie uitstroomprofielen. Te weten: Helpende zorg & welzijn, Medewerker facilitaire dienstverlening en Medewerker sport en recreatie. De opleiding begint met een oriëntatiefase van 20 weken. In de eerste vijf weken maak je kennis met de drie uitstroomprofielen. Meer hierover lees je onder de kop ‘Hoe is de opleiding opgebouwd’.

25498, Helpende zorg en welzijn

Niveau 2

Basisberoepsopleiding
Een basisberoepsopleiding bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te doen.

Op maandag 6 januari 2020 start de BOL-opleiding als er voldoende aanmeldingen zijn.
Het is belangrijk dat alle vereiste informatie zoals het diploma en het digitaal doorstroomdossier (DDD) uiterlijk 16 december 2019 bij ons binnen is.

Op dinsdag 21 januari 2020 start de BBL-opleiding als er voldoende aanmeldingen zijn.
Het is belangrijk dat alle vereiste informatie zoals het diploma, het digitaal doorstroomdossier (DDD) én een kopie van de werkgeversverklaring uiterlijk 6 januari 2020 bij ons binnen is.

 

De BOL-opleiding duurt 2 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma lager beroepsonderwijs (lbo), voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) of voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);
 • theoretische leerweg: je hebt een mavo-diploma of vmbo-diploma;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of een vmbo-diploma;
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling;
 • entreeopleiding: je hebt een diploma entreeopleiding.

 

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Voor deze opleiding heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig als je stage gaat lopen. Kun je geen VOG aan je stage-instelling overleggen, dan kun je niet op stage en dat heeft gevolgen voor de afronding van je opleiding. De Verklaring Omtrent Gedrag is bedoeld om kwetsbare groepen te beschermen. De VOG vraag je aan in jouw woongemeente. De kosten verschillen per gemeente en zijn voor eigen rekening.

Heb je vragen? Het Studie Informatiepunt beantwoordt ze graag!

Aanvullend voor de BBL-opleiding

Volg je de BBL-opleiding, dan heb je een officiële arbeidsovereenkomst (betaald of onbetaald) met een erkend leerbedrijf van minstens 16 uur.
Voor schooljaar 2019-2020 is maandag de lesdag op school.

Wat je verder nog wilt weten

De opleiding begint met een oriëntatiefase van twintig weken. In de eerste vijf weken maak je kennis met de drie uitstroomprofielen.

Je meldt je aan met een voorkeur voor een bepaalde opleidingsrichting binnen de opleiding Dienstverlening. Je kunt kiezen uit:

 • Helpende zorg en welzijn (Kronenburgsingel in Arnhem)
 • Facilitaire dienstverlening (Marijkeweg in Wageningen)
 • Sport en recreatie (Beukenlaan in Arnhem).

Na de oriëntatiefase maak je een definitieve keuze voor de opleidingsrichting die het beste bij je past. 

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

De Praktijkleerroute: voor doeners

Voor studenten die een opleiding in de zorg en welzijn willen volgen en vanaf dag één in de praktijk willen leren, biedt Rijn IJssel de praktijkleerroute. Een leerroute voor de echte doener die direct in contact komt met de verschillende doelgroepen en kennismaakt met dagelijkse werkzaamheden rondom de cliënt en werkplanningen. Je doet de Beroepspraktijkvorming (BPV) in Arnhem of Elst binnen de ouderen-/thuiszorg bijvoorbeeld bij een locatie van leerbedrijf Pleyade of Attent. Hierdoor kun je alles wat je leert direct toepassen in de praktijk. Natuurlijk word je goed begeleid door jouw studieloopbaancoach van Rijn IJssel en de werkbegeleider van de praktijk.

In het BOL-traject volg je de opleiding volledig in de beroepspraktijk van een leerbedrijf. Docenten van Rijn IJssel en werkbegeleiders van het leerbedrijf geven daarbij samen vorm aan het onderwijs op de werkvloer. De praktijkleerroute bestaat uit 50% stage en 50% onderwijs in het leerbedrijf.
De praktijkleerroute is een reguliere BOL-opleiding, hierdoor maak je ook aanspraak op studiefinanciering wanneer je 18 jaar of ouder bent. Het reisproduct kun je wél voor je 18e aanvragen. Je regelt dat in Mijn DUO.

In het BBL-traject vindt ook al het onderwijs plaats in de praktijk, bij het leerbedrijf. Dit traject wordt uitgevoerd bij Opella. Je dient hiervoor wel te solliciteren bij Opella.

Startmoment
Er is één startmoment. Meld je aan vóór 15 augustus 2019 in overleg met Opella en dan kun je 4 september 2019 met de opleiding starten.

Interesse?
Heb jij interesse voor het leren vanaf dag één in de praktijk? Kom langs tijdens een van onze open dagen.

Meld je aan voor de opleiding Helpende zorg en welzijn en geef tijdens je intakegesprek duidelijk aan dat je interesse hebt voor de Praktijkleerroute. Of neem nu al contact op met de locatie Kronenburgsingel en vraag naar Mark Lentink.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, rekenen, ICT  en loopbaan & burgerschap.

Behalve deze algemene vakken volg je ook beroepsspecifieke vakken.

In het basisdeel krijg je lesstof gericht op verlenen van diensten.

Wat leer je verder nog in je opleiding Helpende zorg en welzijn?

 • Ondersteunen bij wonen en huishouden.
 • Bieden van persoonlijke zorg.
 • Ondersteunen van cliënten bij zelfstandig wonen.
 • Assisteren bij allerlei activiteiten.
 • Uitvoeren van andere dienstverlenende taken:
  • voorraadbeheer
  • eenvoudige administratieve vaardigheden
  • herstelwerkzaamheden

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Je kunt tijdens de opleiding via keuzedelen nog extra zaken leren voor je beroep die bijdragen aan verdieping van de opleiding. Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Zorg en technologie toepassen
 • Doorstroom naar niveau 3 Zorg en Welzijn
 • Assisteren bij facilitaire diensten
 • Duurzaamheid in het beroep B
 • Nederlands 3F

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2019-2020 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1168,00 per cursusjaar.

Cursusgeld per jaar - BBL

Voor schooljaar 2019-2020 heeft de minister van OCW het cursusgeld (als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 243,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 588,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2018-2019)

Leerjaar 1 BOL  BBL
Benodigde leermiddelen    
Boeken/Licenties/Readers € 280,00 € 270,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 2    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/Licenties/Readers € 40,00 € 35,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    

Heb je het diploma Helpende zorg en welzijn dan kun je doorstromen naar allerlei opleidingen op niveau 3, zoals de opleiding Verzorgende IG of een opleiding Maatschappelijke Zorg niveau 3.

Dragen van geschikte (beroeps)kleding

Tijdens de opleiding leer je aan welke eisen/kledingvoorschriften je je moet houden voor je toekomstige beroep. Beroepen in de zorg stellen strikte hygiënische eisen, in de lessen word je daarop voorbereid. Houd er rekening mee dat je bijvoorbeeld tijdens vaardigheidslessen een deel van je lichaam (bijvoorbeeld je armen) vrij moet kunnen maken en dat je geschikte beroepskleding, bijvoorbeeld een lange broek, draagt.
Daarnaast is het belangrijk dat je weet dat sommige stagebedrijven eisen kunnen stellen aan je uiterlijk. Een stagebedrijf kan bijvoorbeeld aangeven dat zij niet willen dat een stagiair zichtbare tatoeages of piercings heeft.

YouChooz

YouChooz is een site met veel informatie over opleidingen en beroepen in de zorg- en welzijnssector. Wil je testen welke opleiding binnen deze sector het beste bij jou past, ga dan naar deze site: www.youchooz.nl.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

2 jarige opleiding

80% op school

Stage (beroepspraktijkvorming) is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Om je opleiding af te kunnen ronden, loop je stage bij erkende leerbedrijven. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

2 jarige opleiding

20% op school

Voor toelating is het, naast de andere voorwaarden nodig, dat je een (onbetaalde) baan hebt bij een erkend leerbedrijf. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.

Onder strikte voorwaarden is het mogelijk om de opleiding versneld af te ronden.

Aanmelden

Actueel

Rijn IJssel biedt post-initieel onderwijs aan medewerkers en Stichting Vreedenhoff biedt studenten een stageplek.