Zorg

Helpende zorg en welzijn

BOL / BBL / Praktijkleerroute (BOL)

Dit kun je doen na je studie

Als helpende in de zorg en welzijn kun je bij cliënten thuis werken, in een zorg- of welzijnsinstelling, de kinderopvang of een buurthuis. Je verleent zorg en ondersteuning en begeleidt mensen bij hun dagelijkse activiteiten die te maken hebben met wonen en welzijn. In je werk toon je een warm hart voor mensen die zorg nodig hebben.

Zowel voor de BOL- als voor de BBL-opleiding kun je ook tussentijds in januari instromen.

De opleiding Dienstverlening bestaat uit drie uitstroomprofielen. Te weten: Helpende zorg & welzijn, Medewerker facilitaire dienstverlening en Medewerker sport en recreatie. in de eerste vijf weken maak je niet alleen kennis met de verschillende uitstroomprofielen, maar zeker ook met uitstroomprofiel en het beroep van de Helpende. Meer hierover lees je onder de kop ‘Hoe is de opleiding opgebouwd’.

Is de opleiding Helpende zorg en welzijn toch niets voor jou? Bekijk dan de opleiding Medewerker sport en recreatie of de opleiding Medewerker facilitaire dienstverlening.

25498, Helpende zorg en welzijn

Niveau 2

Basisberoepsopleiding
Een basisberoepsopleiding bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te doen.

Zowel de BOL- als de BBL-opleiding start op twee momenten, in augustus/september en bij voldoende aanmeldingen ook in januari/februari.
Als je wilt starten in januari, dan is het belangrijk dat alle vereiste informatie, zoals het diploma en het digitaal doorstroomdossier (DDD), uiterlijk voor de kerstvakantie bij ons binnen is. Voor de BBL-opleiding geldt bovendien dat een kopie van de werkgeversverklaring op tijd bij ons binnen is.

 • De BOL-opleiding duurt 2 jaar.
 • De BBL-opleiding duurt 1,5 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo, vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo , mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma entreeopleiding of basisberoepsopleiding (mbo niveau 2).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Inenting Hepatitis B

Iedere beroepsbeoefenaar/stagiair wordt vooraf ingeënt tegen Hepatitis B. Dat staat zo in de Arbowet. Het inenten gebeurt in jouw geval op school en wordt betaald uit het stagefonds.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Voor deze opleiding heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig als je stage gaat lopen. Kun je geen VOG aan je stage-instelling overleggen, dan kun je niet op stage en dat heeft gevolgen voor de afronding van je opleiding. De Verklaring Omtrent Gedrag is bedoeld om kwetsbare groepen te beschermen. De VOG vraag je aan in jouw woongemeente. De kosten verschillen per gemeente en zijn voor eigen rekening.

Heb je vragen? Het Studie Informatiepunt beantwoordt ze graag!

Aanvullend voor de BBL-opleiding

Volg je de BBL-opleiding, dan heb je een officiële arbeidsovereenkomst (betaald of onbetaald) met een erkend leerbedrijf van minstens 16 uur.
Voor het schooljaar 2022-2023 is maandag de lesdag op school. Dit geldt voor de groep die in augustus/september start.

Wat je verder nog wilt weten

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

De Praktijkleerroute: volledig leren in de praktijk

Voor studenten die een opleiding in de zorg en welzijn willen volgen en vanaf dag één in de praktijk willen leren, biedt Rijn IJssel de praktijkleerroute. Een praktijkgerichte leerroute voor de student die wil leren vanuit ervaringen opgedaan in de praktijk. Je komt direct in contact met de verschillende doelgroepen en leert op die manier alles over de cliënten en hun ondersteuningsbehoefte. Je volgt jouw Beroepspraktijkvorming (BPV) daarom volledig bij een leerbedrijf. Daardoor kun je alles wat je leert direct toepassen in de praktijk en je kunt jouw leervraag meenemen naar de onderwijsmomenten.
Jouw studieloopbaancoach van Rijn IJssel en de werkbegeleider van de praktijk zorgen voor de goede begeleiding.

Praktijkleerroute BOL-traject
In het BOL-traject volg je de opleiding volledig in de beroepspraktijk bij het leerbedrijf Attent Zorg en Behandeling, Pleyade of RijnWaal Zorggroep. Docenten van Rijn IJssel en werkbegeleiders van het leerbedrijf geven daarbij samen vorm aan het onderwijs op de werkvloer. De praktijkleerroute bestaat uit 50% stage en 50% onderwijs in het leerbedrijf.
De praktijkleerroute is een reguliere BOL-opleiding, hierdoor maak je ook aanspraak op studiefinanciering wanneer je 18 jaar of ouder bent. Het reisproduct kun je wél voor je 18e aanvragen. Je regelt dat in Mijn DUO.

Interesse?
Heb jij interesse voor het leren vanaf dag één in de praktijk?

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, rekenen, ICT  en loopbaan & burgerschap.

Behalve deze algemene vakken volg je ook beroepsspecifieke vakken.

In het basisdeel krijg je lesstof gericht op verlenen van diensten.

Wat leer je verder nog in je opleiding Helpende zorg en welzijn?

 • Ondersteunen bij wonen en huishouden.
 • Bieden van persoonlijke zorg.
 • Ondersteunen van cliënten bij zelfstandig wonen.
 • Assisteren bij allerlei activiteiten.
 • Uitvoeren van andere dienstverlenende taken:
  • voorraadbeheer
  • eenvoudige administratieve vaardigheden
  • herstelwerkzaamheden

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Je kunt tijdens de opleiding via keuzedelen nog extra zaken leren voor je beroep die bijdragen aan verdieping van de opleiding. Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Zorg en technologie toepassen
 • Helpende Plus
 • Doorstroom naar niveau 3 Zorg en Welzijn
 • Assisteren bij facilitaire diensten
 • Duurzaamheid in het beroep B
 • Nederlands 3F
 • Rekenen 3F
 • Verdieping in de zorg geschikt voor niveau 2

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Cursusgeld per jaar - BBL

De minister van OCW heeft het cursusgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 258,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 624,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1 BOL  BBL
Benodigde leermiddelen Leermiddelenlijst Leermiddelenlijst
Boeken/Licenties/Readers € 190,00 € 185,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 2    
Benodigde leermiddelen Leermiddelenlijst Leermiddelenlijst
Boeken/Licenties/Readers € 35,00 € 35,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    

Leermiddelenlijst BBL Opella
Leermiddelenlijst BOL Praktijkleerroute, leerjaar 1

Heb je het diploma Helpende zorg en welzijn dan kun je doorstromen naar allerlei opleidingen op niveau 3, zoals de opleiding Verzorgende IG of een opleiding Maatschappelijke Zorg niveau 3.

Dragen van geschikte (beroeps)kleding

Tijdens de opleiding leer je aan welke eisen/kledingvoorschriften je je moet houden voor je toekomstige beroep. Beroepen in de zorg stellen strikte hygiënische eisen, in de lessen word je daarop voorbereid. Houd er rekening mee dat je bijvoorbeeld tijdens vaardigheidslessen een deel van je lichaam (bijvoorbeeld je armen) vrij moet kunnen maken en dat je geschikte beroepskleding, bijvoorbeeld een lange broek, draagt.
Daarnaast is het belangrijk dat je weet dat sommige stagebedrijven eisen kunnen stellen aan je uiterlijk. Een stagebedrijf kan bijvoorbeeld aangeven dat zij niet willen dat een stagiair zichtbare tatoeages of piercings heeft.

YouChooz

YouChooz is een site met veel informatie over opleidingen en beroepen in de zorg- en welzijnssector. Wil je testen welke opleiding binnen deze sector het beste bij jou past, ga dan naar deze site: www.youchooz.nl.

Praktijkleerroute bij Pleyade, Attent of RijnWaal

Pleyade en Attent Zorg en Behandeling zijn twee zorgorganisaties in de regio en samen voeren deze twee organisaties de praktijkleerroute uit. Beide zorgorganisaties bieden verpleeghuiszorg aan.

Pleyade is een organisatie met vooral ouderzorg en biedt dienstverlening afgestemd op wensen van de zorgvrager. Deze verpleeghuislocaties zijn onder andere gevestigd in Arnhem en Elst. Zij staan voor wonen in een vertrouwde omgeving en genieten van de dagelijkse dingen zoals de zorgvrager dat graag doet. De praktijkleerroute is verbonden aan de locaties Eimersstaete en Eilandstaete in Arnhem en locatie Prinses Irenestraat in Elst.
Hun motto is: ‘koester het contact’, waarin ze aangeven dat het contact tussen zorgvrager en medewerkers belangrijk is maar ook familie en naasten en mogelijk bewoners uit de wijk betrokken zijn bij contacten.

Attent Zorg en Behandeling is een organisatie van onder andere ouderenzorg en biedt vanuit de locatie Tertzio in Elst de praktijkleerroute aan. Tertzio is een verpleeghuislocatie voor wonen en behandeling. Zorgvragers krijgen hier ondersteuning op een manier die vertrouwd is door deskundige medewerkers. Attent zet zich in om liefde en aandacht aan zorgvragers te bieden waardoor deze zich ‘thuis’ gaan voelen.

Website Pleyade
Website Attent Zorg en Behandeling

Interesse?

Heb jij interesse voor het leren vanaf dag één in de praktijk?

 • Kom langs tijdens een van onze open dagen.
 • Meld je aan voor de opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 of Verzorgende IG niveau 3 en geef tijdens je welkomstgesprek duidelijk aan dat je interesse hebt voor de praktijkleerroute.
 • Of neem contact op met de locatie Kronenburgsingel (026 3129700) en vraag naar Mieke Bouman.

RijnWaal Zorggroep is een organisatie in de ouderenzorg en thuiszorg. Met circa 600 medewerkers bieden zij ondersteuning aan mensen op leeftijd die dat nodig hebben om in het dagelijks leven hun eigen gang te kunnen gaan. Zij willen hen omringen met zorg en aandacht waar nodig. Vaak in de thuissituatie en als het niet anders kan, in een van de woonvormen op diverse locaties.

Thuis in de wijk
In de wijk werkt de RijnWaal Zorggroep met kleine wijkgerichte teams die samen mét de zorgvrager de zorg afstemmen en doelgericht kunnen inzetten. Samen met partners zoals Woonstichting Gendt organiseren zij de zorg dicht bij de zorgvrager. In hun werk staan vertrouwen, respect en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel en is de vraag van de klant de leidraad.
Als professionele zorggroep springen ze in op ontwikkelingen en zorgvragen. Hun doel is het leven van de bewoners zo zelfstandig en plezierig mogelijk te kunnen voortzetten zoals de bewoner dat zelf graag wil. Daarbij kan er gebruik worden gemaakt van uitstekende moderne voorzieningen én is er aandacht voor elkaar en de lokale gemeenschap.

Diverse woonvormen
Naast een veilige, vertrouwde omgeving voor bewoners zijn onze woonvormen op diverse locaties ook ontmoetingsplaatsen voor jong en oud. Met respect voor elkaars achtergronden en geaardheid. Ook individuele ouderen, zonder indicatie, kunnen deelnemen aan activiteiten en het restaurant bezoeken op de diverse locaties.

RijnWaal Zorggroep heeft de volgende locaties waar zorg en ondersteuning wordt geboden:

 • Sancta Maria in Huissen
 • Liduina in Bemmel
 • St. Jozef in Lent
 • St. Jozef in Gendt

Missie: RijnWaal Zorggroep ondersteunt mensen op leeftijd om zo gezond, prettig en zelfstandig mogelijk te blijven leven. Wij zijn er voor inwoners van Lingewaard en Nijmegen Noord en omgeving.

Bekijk hier de website van RijnWaal Zorggroep.

Interesse?

Heb jij interesse voor het leren vanaf dag één in de praktijk?

 • Kom langs tijdens een van onze open dagen.
 • Meld je aan voor de opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 of Verzorgende IG niveau 3 en geef tijdens je intakegesprek duidelijk aan dat je interesse hebt voor de praktijkleerroute.
 • Of neem contact op met de locatie Kronenburgsingel (026 3129700) en vraag naar Mieke Bouman.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

2 jarige opleiding

80% op school

Wat is BOL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BOL staat voor beroepsopleidende leerweg waarbij je de hele week naar school gaat. Daarnaast loop je in een bepaalde periode van de opleiding stage. Deze stage wordt ook wel beroepspraktijkvorming genoemd (BPV) en dat doe je bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

1,5 jarige opleiding

20% op school

Wat is BBL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg waarbij je leren en werken combineert. Dit betekent dat je meestal één dag per week naar school gaat en minimaal twee dagen (16 uur) per week bij een leerbedrijf werkt in de sector waar jij voor gekozen hebt. Je hebt dan een leerbaan, voor minimaal 610 klokuren per jaar.

Om een BBL-opleiding te kunnen volgen, heb je uiterlijk 31 december, na de start van de opleiding op 1 augustus, een arbeidsovereenkomst, of onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersovereenkomst, met een erkend leerbedrijf afgesloten. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden

Actueel

Voormalig voorzitter van het college van bestuur, Ben Geerdink, is vrijdag 16 september overleden.