Zorg

Mbo-verpleegkundige

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie

Als verpleegkundige geef je zorg en begeleiding aan mensen in complexe verpleegsituaties. Zij verblijven in een instelling voor gezondheidszorg of in een thuissituatie. Je bent ook verantwoordelijk voor het inventariseren van de zorgbehoefte (welke zorg en hoeveel zorg heeft iemand nodig). Daarnaast geef je voorlichting en advies en coördineer je de zorgverlening en het plannen en uitvoeren van de zorg.  Je voert verpleegtechnische handelingen uit. Je stimuleert zorgvragers zoveel mogelijk voor zichzelf te blijven zorgen. Je hebt te maken met mensen van alle leeftijden.

25655, Mbo-verpleegkundige

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

De BOL-opleiding duurt 4 jaar.

De BBL-opleiding duurt 2,5 tot 3 jaar.

De praktijkleerroute BOL duurt 4 jaar.

Voor de BBL-opleiding van 2,5 jaar, met een diploma Verzorgende IG of een overgangsbewijs van het tweede naar het derde leerjaar verpleegkunde BOL, kun je tussentijds instromen in januari/februari.

Meld je dan tijdig aan. Liefst vóór de kerstvakantie.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Advies

Heb je een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg of mbo niveau 2? Dan adviseren we je om eerst aan te melden voor de opleiding Verzorgende IG of een van de opleidingen Maatschappelijke Zorg. Na het behalen van dat diploma kun je de opleiding mbo-verpleegkundige in een versneld traject volgen.

Aanvullend

BOL-opleiding 

 • Het is wenselijk dat je minstens een van de volgende vakken hebt behaald op de middelbare school: wiskunde, natuurkunde, scheikunde of biologie.

BBL-opleiding - doorgroei en zij-instroom
Rijn IJssel sluit met de opleiding verpleegkunde aan bij alle initiatieven die erop gericht zijn de tekorten in de arbeidsmarkt terug te dringen. Met BBL-opleidingen is het mogelijk om medewerkers met ervaring verder op te leiden tot verpleegkundige. Dit kan gaan om medewerkers met ervaring in én buiten de zorg. Hieronder volgen de drie opleidingsvarianten die wij in de BBL aanbieden.

Drie varianten

 1. 2,5 jaar opleiding met een diploma Verzorgende IG of een overgangsbewijs van het tweede naar het derde leerjaar verpleegkunde BOL.
  Startmomenten: februari en september.
 2. 3 jaar opleiding met een diploma Maatschappelijke zorg.
  Startmoment: september.
 3. 3 jaar opleiding waarvan het eerste halfjaar twee dagen per week, als je geen VIG of MZ diploma hebt. Een diploma van minimaal niveau 4 is vereist tenzij je werkgever hogere eisen stelt. Deze zij-instroom opleiding is heel geschikt voor mensen uit een andere branche die de overstap naar de zorg willen maken.
  Startmoment: september.

Voor alle BBL verpleegkunde opleidingen geldt:
Je hebt een arbeidsovereenkomst van minstens 24 uur per week (betaald of onbetaald) bij een erkend leerbedrijf in de zorg.

Wat je verder nog wilt weten

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Wanneer blijkt dat je wel geschikt bent voor de zorg, maar het niveau net te hoog is, kun je doorstromen naar de opleiding Verzorgende IG niveau 3. 

Als verpleegkundige heb je kennis en vaardigheden die nodig zijn in de somatiek/anatomie. De onderdelen anatomie, somatiek, pathologie, samen met verpleegkundige methodiek en vaardigheden en communicatie worden elke keer toegespitst op de verschillende branches.

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, rekenen, Engels en loopbaan & burgerschap. 

Welke branchespecialisaties zijn er?

 • Mbo-Verpleegkundige ziekenhuis (ZH)
 • Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)
 • Mbo-Verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
 • Mbo-Verpleegkundige gehandicaptenzorg (GHZ)

Je kunt tijdens de opleiding je extra verdiepen door middel van keuzedelen. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn in ontwikkeling.

Je kunt tijdens de opleiding via keuzedelen nog extra zaken leren voor je beroep die bijdragen aan verdieping van de opleiding. Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Zorginnovaties en technologie
 • Wijkgericht werken
 • Voorbereiding hbo

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Cursusgeld per jaar - BBL

De minister van OCW heeft het cursusgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 258,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 624,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1 BOL BBL
Benodigde leermiddelen Leermiddelenlijst
Leermiddelenlijst instroom na VIG
Leermiddelenlijst
Leermiddelenlijst, start voorjaar
Boeken/Licenties/Readers € 475,00 € 500,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 2    
Benodigde leermiddelen Leermiddelenlijst Leermiddelenlijst
Boeken/Licenties/Readers € 365,00 € 315,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 3    
Benodigde leermiddelen Leermiddelenlijst  
Boeken/Licenties/Readers € 245,00 (3-jarig) € 290,00
(2,5 jaar) € 45,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 4    
Benodigde leermiddelen Leermiddelenlijst  
Boeken/Licenties/Readers € 45,00  
Aanvullende voorzieningen    
Geen    

Hierna kun je doorstromen naar het hbo.

YouChooz

YouChooz is een site met veel informatie over opleidingen en beroepen in de zorg- en welzijnssector. Wil je testen welke opleiding binnen deze sector het beste bij jou past, ga dan naar deze site: www.youchooz.nl.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

4 jarige opleiding

60% op school

Wat is BOL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BOL staat voor beroepsopleidende leerweg waarbij je de hele week naar school gaat. Daarnaast loop je in een bepaalde periode van de opleiding stage. Deze stage wordt ook wel beroepspraktijkvorming genoemd (BPV) en dat doe je bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

2,5-3 jarige opleiding

20% op school

Wat is BBL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg waarbij je leren en werken combineert. Dit betekent dat je meestal één dag per week naar school gaat en minimaal twee dagen (16 uur) per week bij een leerbedrijf werkt in de sector waar jij voor gekozen hebt. Je hebt dan een leerbaan, voor minimaal 610 klokuren per jaar.

Om een BBL-opleiding te kunnen volgen, heb je uiterlijk 31 december, na de start van de opleiding op 1 augustus, een arbeidsovereenkomst, of onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersovereenkomst, met een erkend leerbedrijf afgesloten. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden

Actueel

Van de ruim veertig Nederlandse atleten die vanaf volgende week actief zijn op de Olympische Winterspelen in Peking, heeft er één een speciale band met...

Bekijk ook eens..

Zorg

Zorg

9 opleidingen