Zorg

Mbo-verpleegkundige

BOL / BBL / Praktijkleerroute (BOL)

Dit kun je doen na je studie

Als verpleegkundige geef je zorg en begeleiding aan mensen in complexe verpleegsituaties. Zij verblijven in een instelling voor gezondheidszorg of in een thuissituatie. Je bent ook verantwoordelijk voor het inventariseren van de zorgbehoefte (welke zorg en hoeveel zorg heeft iemand nodig). Daarnaast geef je voorlichting en advies en coördineer je de zorgverlening en het plannen en uitvoeren van de zorg.  Je voert verpleegtechnische handelingen uit. Je stimuleert zorgvragers zoveel mogelijk voor zichzelf te blijven zorgen. Je hebt te maken met mensen van alle leeftijden.

25655, Mbo-verpleegkundige

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

De BOL-opleiding duurt 4 jaar.

De BBL-opleiding duurt 2,5 jaar.

De praktijkleerroute BOL duurt 4 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Advies

Heb je een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg of mbo niveau 2? Dan adviseren we je om eerst aan te melden voor de opleiding Verzorgende IG of een van de opleidingen Maatschappelijke Zorg. Na het behalen van dat diploma kun je de opleiding mbo-verpleegkundige in een versneld traject volgen.

Aanvullend

BOL-opleiding 

 • Het is wenselijk dat je minstens een van de volgende vakken hebt behaald op de middelbare school: wiskunde, natuurkunde, scheikunde of biologie.

BBL-opleiding

 • Rijn IJssel biedt alleen de BBL-opleiding aan voor studenten met een diploma Verzorgende IG of een overgangsbewijs van het tweede naar het derde leerjaar verpleegkunde BOL. Deze opleiding duurt 2,5 jaar. Let op: deze opleiding start alleen bij voldoende aanmeldingen.
 • Verder heb je een arbeidsovereenkomst van minstens 24 uur per week (betaald of onbetaald) bij een erkend leerbedrijf in de zorg.

Zij instroom BBL
Vanuit verschillende werkvelden is gevraagd deze opleiding tot BBL verpleegkundige ook open te stellen voor andere zorgopleidingen. Hierbij valt te denken aan de MZ , SPW, SH , doktersassistenten etc.
Heb je een diploma in een van deze richtingen dan bereiden we je gedurende 20 weken voor op de aansluiting bij de reguliere BBL opleiding. Deze voorbereiding betreft de theorie en praktijk van de verpleegtechnisch handelen en methodisch werken. Theorielessen zijn in de ochtend en in de middag volgen de praktijklessen.

Ook is het vanaf september 2021 mogelijk om, zonder een diploma van een vooropleiding in de zorg zoals bijvoorbeeld in de Maatschappelijke zorg of het Pedagogisch werk, te starten met een 3-jarig BBL-traject tot verpleegkundige. Een diploma van minimaal vmbo-kader is wel vereist. In dit traject zal er in de eerste 20 weken twee lesdagen per week onderwijs worden verzorgd: dinsdag en woensdag. Daarna één dag per week. Wij hopen met dit traject studenten en leerbedrijven enthousiast te maken voor de mogelijkheid om zonder zorgervaring en of afgerond diploma al werkzaam te worden in de zorg.

Wat je verder nog wilt weten

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Wanneer blijkt dat je wel geschikt bent voor de zorg, maar het niveau net te hoog is, kun je doorstromen naar de opleiding Verzorgende IG niveau 3. 

De Praktijkleerroute: volledig leren in de praktijk

Voor studenten die een opleiding in de zorg en welzijn willen volgen en vanaf dag één in de praktijk willen leren, biedt Rijn IJssel de praktijkleerroute. Een praktijkgerichte leerroute voor de student die wil leren vanuit ervaringen opgedaan in de praktijk. Je komt direct in contact met de verschillende doelgroepen en leert op die manier alles over de cliënten en hun ondersteuningsbehoefte. Je volgt jouw Beroepspraktijkvorming (BPV) daarom volledig bij een leerbedrijf. Daardoor kun je alles wat je leert direct toepassen in de praktijk en je kunt jouw leervraag meenemen naar de onderwijsmomenten.
Jouw studieloopbaancoach van Rijn IJssel en de werkbegeleider van de praktijk zorgen voor de goede begeleiding.

Praktijkleerroute BOL-traject
In het BOL-traject volg je de opleiding volledig in de beroepspraktijk bij het leerbedrijf Attent, Pleyade of RijnWaal. Docenten van Rijn IJssel en werkbegeleiders van het leerbedrijf geven daarbij samen vorm aan het onderwijs op de werkvloer. De praktijkleerroute bestaat uit 50% stage en 50% onderwijs in het leerbedrijf.
De praktijkleerroute is een reguliere BOL-opleiding, hierdoor maak je ook aanspraak op studiefinanciering wanneer je 18 jaar of ouder bent. Het reisproduct kun je wél voor je 18e aanvragen. Je regelt dat in Mijn DUO.

Er zijn twee startmomenten. Meld je je aan vóór 15 augustus 2021 in overleg met Opella, dan kun je op 30 augustus 2021 met de opleiding starten. Meld je je aan vóór eind december bij Opella, dan kun je in januari 2022 met de opleiding starten.

Interesse?
Heb jij interesse voor het leren vanaf dag één in de praktijk?

 • Kom langs tijdens een van onze open dagen.
 • Meld je aan voor de opleiding Helpende zorg en welzijn en geef tijdens je intakegesprek duidelijk aan dat je interesse hebt voor de praktijkleerroute.
 • Of neem contact op met de locatie Kronenburgsingel (026 3129700) en vraag naar Mieke Bouman.

Als verpleegkundige heb je kennis en vaardigheden die nodig zijn in de somatiek/anatomie. De onderdelen anatomie, somatiek, pathologie, samen met verpleegkundige methodiek en vaardigheden en communicatie worden elke keer toegespitst op de verschillende branches.

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, rekenen, Engels en loopbaan & burgerschap. 

Welke branchespecialisaties zijn er?

 • Mbo-Verpleegkundige ziekenhuis (ZH)
 • Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)
 • Mbo-Verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
 • Mbo-Verpleegkundige gehandicaptenzorg (GHZ)

Je kunt tijdens de opleiding je extra verdiepen door middel van keuzedelen. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn in ontwikkeling.

Je kunt tijdens de opleiding via keuzedelen nog extra zaken leren voor je beroep die bijdragen aan verdieping van de opleiding. Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Zorginnovaties en technologie
 • Wijkgericht werken
 • Voorbereiding hbo

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Vanwege de coronamaatregelen heeft de minister van OCW het lesgeld voor schooljaar 2021-2022 (als je op 1 augustus 2021 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 608,00 per cursusjaar. Dat is een korting van 50% op het oorspronkelijke bedrag.

Cursusgeld per jaar - BBL

Vanwege de coronamaatregelen heeft de minister van OCW het cursusgeld voor schooljaar 2021-2022 (als je op 1 augustus 2021 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 126,50 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 306,00 per cursusjaar. Dat is een korting van 50% op het oorspronkelijke bedrag.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1 BOL BBL
Benodigde leermiddelen Leermiddelenlijst
Leermiddelenlijst instroom na VIG
Leermiddelenlijst
Leermiddelenlijst, start voorjaar
Boeken/Licenties/Readers € 475,00 € 500,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 2    
Benodigde leermiddelen Leermiddelenlijst Leermiddelenlijst
Boeken/Licenties/Readers € 365,00 € 315,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 3    
Benodigde leermiddelen Leermiddelenlijst  
Boeken/Licenties/Readers € 245,00 (3-jarig) € 290,00
(2,5 jaar) € 45,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 4    
Benodigde leermiddelen Leermiddelenlijst  
Boeken/Licenties/Readers € 45,00  
Aanvullende voorzieningen    
Geen    

Hierna kun je doorstromen naar het hbo.

YouChooz

YouChooz is een site met veel informatie over opleidingen en beroepen in de zorg- en welzijnssector. Wil je testen welke opleiding binnen deze sector het beste bij jou past, ga dan naar deze site: www.youchooz.nl.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

4 jarige opleiding

60% op school

Wat is BOL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BOL staat voor beroepsopleidende leerweg waarbij je de hele week naar school gaat. Daarnaast loop je in een bepaalde periode van de opleiding stage. Deze stage wordt ook wel beroepspraktijkvorming genoemd (BPV) en dat doe je bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

2,5 jarige opleiding

20% op school

Wat is BBL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg waarbij je leren en werken combineert. Dit betekent dat je meestal één dag per week naar school gaat en minimaal twee dagen (16 uur) per week bij een leerbedrijf werkt in de sector waar jij voor gekozen hebt. Je hebt dan een leerbaan, voor minimaal 610 klokuren per jaar.

Om een BBL-opleiding te kunnen volgen, heb je uiterlijk 31 december, na de start van de opleiding op 1 augustus, een arbeidsovereenkomst, of onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersovereenkomst, met een erkend leerbedrijf afgesloten. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden

Actueel

Jongeren aan de slag op vaccinatielocaties Papendal en Reehorst (Ede)