Zorg

Tandartsassistent

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als tandartsassistent assisteer je de tandarts, orthodontist of parodontoloog bij behandelingen en verzorg je het instrumentarium. Je maakt afspraken, houdt de patiëntenadministratie bij en verstuurt rekeningen. Je stelt patiënten op hun gemak en geeft voorlichting over mondhygiëne en over de behandeling die hen te wachten staat. Daarnaast kun je werken in de gespecialiseerde tandheelkundige zorg. Bijvoorbeeld bij een orthodontist of in een centrum voor Bijzondere Tandheelkunde.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

25490, Tandartsassistent

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

De BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • basisberoepsopleiding: je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend

 • Het is wenselijk dat je minstens een van de volgende vakken als examenvak gevolgd hebt: natuurkunde, scheikunde, wiskunde of biologie.
 • We kunnen maximaal 50 studenten plaatsen.

Meld je uiterlijk 1 april 2018 aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april 2018 aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld voor 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. Dat betekent dat je zo’n 60% van de tijd les krijgt op school en 40% in de praktijk bezig bent.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, rekenen, Engels en loopbaan & burgerschap. 

Om de kans te vergroten dat jij jouw opleiding succesvol afrondt, krijg je studieloopbaanbegeleiding.

Behalve deze algemene vakken zijn er beroepsspecifieke vakken met onder andere de volgende thema’s:

 • Voorbereiden van behandelingen.
 • Assisteren van de tandarts bij behandelingen.
 • Geven van voorlichting.
 • Voorkomen van besmettingen in de praktijk.
 • Verzorgen van de administratie via de computer.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Het gevolgde keuzedeel komt op je diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn in ontwikkeling.

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

In het tweede en derde leerjaar hoef je niet alle boeken/materialen meer aan te schaffen als je die al eerder aangeschaft hebt.

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/syllabi € 460,00
Rekenmachine € 11,00
Aanvullende voorzieningen     
Uniform € 30,00
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/syllabi € 340,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/syllabi/beroepsspeld € 50,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen   

Hierna kun je doorstromen naar het hbo, bijvoorbeeld richting Mondzorgkunde.

Actueel

Werkgevers in zorg zoeken kandidaten op ‘match’-markt Rijn IJssel

Nieuwe medewerkers gezocht in de zorg: daar draaide het om op de ‘match’-bijeenkomst op maandag 12 maart op locatie Kronenburgsingel van Rijn IJssel.