Zorg

Verzorgende IG

BOL / BBL / Praktijkleerroute (BOL) / Praktijkleerroute (BBL)

Dit kun je doen na je studie

Als verzorgende IG werk je in zorg en welzijn met een verscheidenheid aan zorgvragers en situaties. IG staat voor Individuele Gezondheidszorg. Je kunt werkzaam zijn binnen alle branches van de verpleging en verzorging: verpleeghuizen en thuiszorg (VT), gehandicaptenzorg (GHZ), geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en kraamzorg (KZ).

Als verzorgende IG zorg je voor de benodigde zorg en ondersteuning in situaties waarin de zorgvrager professionele zorg nodig heeft en/of geen eigen regie meer kan voeren. De zorg en ondersteuning is gericht op de wensen van de zorgvrager waarbij preventie, herstel, behoud en het bevorderen van het functioneren centraal staat. De werkzaamheden van de verzorgende IG variëren van mede zorg dragen voor het individuele plan van de zorgvrager en het adviseren en instrueren over preventie tot het uitvoeren van zorg-/begeleidingsactiviteiten en verpleegtechnische handelingen.

25656, Verzorgende IG

Niveau 3

Vakopleiding
Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

De BBL-opleiding kent drie tussentijdse instroommomenten.
In januari, op 31 maart 2022 of 16 juni 2022 kun je in de BBL-opleiding instromen als er voldoende aanmeldingen zijn. Het is belangrijk dat alle vereiste informatie zoals het diploma en het digitaal doorstroomdossier (DDD) tijdig binnen is.

Ook de Praktijkleerroute BBL bij Opella kent naast de start in september 2022 ook in februari 2023 een tussentijds instroommoment bij voldoende belangstelling.

Binnen de Praktijkleerroute BOL bestaat de mogelijkheid om naast de start in september 2022 in te stromen in februari bij voldoende belangstelling. Voor instroom in de praktijkleerroute wordt er voortijdig een afspraak gemaakt voor een meeloopdag met een van de loopbaancoaches.

Zowel de BBL als BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Versnellen in BBL is soms mogelijk. Er wordt dan al meteen met een versnelling begonnen.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Tijdens het intakegesprek kan ook besloten worden dat het traject dat je gaat lopen, versneld aangeboden kan worden.

Inenting Hepatitis B

Iedere beroepsbeoefenaar/stagiair wordt vooraf ingeënt tegen Hepatitis B. Dat staat zo in de Arbowet. Het inenten gebeurt binnen de BOL-route op school en wordt betaald uit het stagefonds. Voor de BBL-student wordt de inenting door de werkgever geregeld.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Voor deze opleiding heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig als je stage gaat lopen. Kun je geen VOG aan je stage-instelling overleggen, dan kun je niet op stage en dat heeft gevolgen voor de afronding van je opleiding. De Verklaring Omtrent Gedrag is bedoeld om kwetsbare groepen te beschermen. De VOG vraag je aan in jouw woongemeente. De kosten verschillen per gemeente en zijn voor eigen rekening.

BBL-opleiding

De diploma's kort-verzorgende (KMBO) en helpende niveau 2 geven ook toegang tot de BBL-opleiding.
Verder heb je een officiële arbeidsovereenkomst (betaald of onbetaald) met een erkend leerbedrijf van tenminste 16 uur per week.
 
Opleiding versnellen
Bij de intake kijken we welke vooropleiding je hebt behaald. Op grond van behaalde diploma’s kunnen vrijstellingen worden verleend voor een leereenheid of leereenheden en/of examens. Daarnaast zullen sommige studenten de opleiding sneller kunnen doorlopen. De leeromgeving, recente werkervaring, ICT-vaardigheden en het beheersen van Nederlands en rekenen op niveau 2F spelen hierbij een rol.

Wat je verder nog wilt weten

De opleiding Verzorgende IG is breed opgezet. Je kunt je verdiepen in de volgende werkvelden, waarbij jij leert om de werkzaamheden zelfstandig uit te voeren:

 • Verzorgende in de ouderenzorg en/of chronisch zieken. Dat kan zijn in een verzorgingshuis, verpleeghuis of de thuiszorg
 • Verzorgende van mensen met lichamelijk en/of verstandelijke beperking

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Dragen van geschikte (beroeps)kleding
Tijdens de opleiding leer je aan welke eisen/kledingvoorschriften je voor je toekomstige beroep moet voldoen. Beroepen in de zorg stellen strikte hygiënische eisen. In de lessen word je daarop voorbereid. Houd er rekening mee dat je bijvoorbeeld tijdens vaardigheidslessen een deel van je lichaam (bijvoorbeeld je armen) vrij moet kunnen maken en dat je geschikte beroepskleding, bijvoorbeeld een lange broek, draagt. Daarnaast is het belangrijk dat je weet dat sommige stagebedrijven eisen kunnen stellen aan je uiterlijk. Een stagebedrijf kan bijvoorbeeld aangeven dat zij niet willen dat een stagiair zichtbare tatoeages of piercings heeft.

De Praktijkleerroute: volledig leren in de praktijk

Voor studenten die een opleiding in de zorg en welzijn willen volgen en vanaf dag één in de praktijk willen leren, biedt Rijn IJssel de praktijkleerroute. Een praktijkgerichte leerroute voor de student die wil leren vanuit ervaringen opgedaan in de praktijk. Je komt direct in contact met de verschillende doelgroepen en leert op die manier alles over de cliënten en hun ondersteuningsbehoefte. Je volgt jouw Beroepspraktijkvorming (BPV) daarom volledig bij een leerbedrijf. Daardoor kun je alles wat je leert direct toepassen in de praktijk en je kunt jouw leervraag meenemen naar de onderwijsmomenten.
Jouw studieloopbaancoach van Rijn IJssel en de werkbegeleider van de praktijk zorgen voor de goede begeleiding.

Praktijkleerroute BBL-traject
In het BBL-traject volg je het onderwijs in de praktijk, bij het leerbedrijf Opella. Dit traject wordt uitgevoerd op een locatie van Opella. Voor deze BBL-variant van de praktijkleerroute geldt dat je eerst moet solliciteren bij Opella voordat je je kunt aanmelden.

Lees hier meer over dit traject bij Opella.

Er zijn twee startmomenten: in augustus/september en in januari/februari.

Praktijkleerroute BOL-traject
In het BOL-traject volg je de opleiding volledig in de beroepspraktijk bij het leerbedrijf Attent Zorg en Behandeling, Pleyade of RijnWaal Zorggroep. Docenten van Rijn IJssel en werkbegeleiders van het leerbedrijf geven daarbij samen vorm aan het onderwijs op de werkvloer. De praktijkleerroute bestaat uit 50% stage en 50% onderwijs in het leerbedrijf.
De praktijkleerroute is een reguliere BOL-opleiding, hierdoor maak je ook aanspraak op studiefinanciering wanneer je 18 jaar of ouder bent. Het reisproduct kun je wél voor je 18e aanvragen. Je regelt dat in Mijn DUO.

Interesse?
Heb jij interesse voor het leren vanaf dag één in de praktijk?

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. 

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, rekenen, loopbaan & burgerschap en sport. 

Wat leer je in de algemene onderdelen van je opleiding die al helemaal gericht zijn op je latere beroep?

 • Je onderkent de gezondheidstoestand op lichamelijk en psychosociaal gebied.
 • Je stelt mede het zorgplan op. 
 • Je biedt persoonlijke verzorging.

Wat moet je zoal kunnen en weten?

 • Je zorgt dat de zorgvrager de regie zo veel mogelijk in eigen handen kan houden.
 • Je hebt de zorg van alledag (wonen, zorg, het geven van voorlichting).
 • Je verleent zorg in specifieke situaties (medicijnen uitdelen, wondzorg).
 • Je verleent middencomplexe zorg (voorbehouden en risicovolle handelingen, omgaan met moeilijk gedrag).
 • Je verdiept je in de branche en de werkvelden die er zijn.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Hiermee vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. 

Je kunt tijdens de opleiding via keuzedelen nog extra zaken leren voor je beroep die bijdragen aan verdieping van de opleiding. Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
Men moet minimaal voldaan hebben aan 720 uur studiebelasting voor de keuzedelen. De studiebelasting van de keuzedelen wordt verdeeld over de duur van de opleiding aangeboden.

We bieden onder andere de volgende keuzedelen aan:

 • Zorg en technologie
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
 • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
 • Rekenen 3F

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Cursusgeld per jaar - BBL

De minister van OCW heeft het cursusgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 258,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 624,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

  BOL


BBL
(praktijkleerroute
Opella)
BBL
(maatwerktraject)

Leerjaar 1      
Benodigde leermiddelen Leermiddelenlijst Leermiddelenlijst Leermiddelenlijst
Boeken/Licenties/Readers € 365,00 € 800,00
(totale opleiding)
€ 350,00-630,00
(totaal afhankelijk
van traject)
Aanvullende voorzieningen      
Geen      
Leerjaar 2      
Benodigde leermiddelen Leermiddelenlijst    
Boeken/Licenties/Readers € 260,00    
Aanvullende voorzieningen      
Geen      
Leerjaar 3      
Benodigde leermiddelen Leermiddelenlijst    
Boeken/Licenties/Readers € 170,00    
Aanvullende voorzieningen      
Geen      

Hierna kun je doorstromen naar de niveau 4-opleiding Verpleegkundige of een opleiding Maatschappelijke Zorg niveau 4..

Twee mbo-diploma's tegelijk

Rijn IJssel biedt enkele combinatietrajecten waarmee je twee mbo-diploma’s in drie jaar kunt halen. Een voorbeeld van een combinatietraject is: de opleiding 'Verzorgende IG' volgen en tegelijkertijd de opleiding Begeleider gehandicaptenzorg of Begeleider specifieke doelgroepen.

Voordeel voor jou!

Door het behalen van twee diploma’s ben je breed inzetbaar en goed voorbereid op de arbeidsmarkt. Je vergroot dus je kansen op een baan.

Kijk hier voor meer informatie.

YouChooz

YouChooz is een site met veel informatie over opleidingen en beroepen in de zorg- en welzijnssector. Wil je testen welke opleiding binnen deze sector het beste bij jou past, ga dan naar deze site: www.youchooz.nl.

Praktijkleerroute bij Pleyade, Attent, RijnWaal of Opella

Pleyade en Attent Zorg en Behandeling zijn twee zorgorganisaties in de regio en samen voeren deze twee organisaties de praktijkleerroute uit. Beide zorgorganisaties bieden verpleeghuiszorg aan.

Pleyade is een organisatie met vooral ouderzorg en biedt dienstverlening afgestemd op wensen van de zorgvrager. Deze verpleeghuislocaties zijn onder andere gevestigd in Arnhem en Elst. Zij staan voor wonen in een vertrouwde omgeving en genieten van de dagelijkse dingen zoals de zorgvrager dat graag doet. De praktijkleerroute is verbonden aan de locaties Eimersstaete en Eilandstaete in Arnhem en locatie Prinses Irenestraat in Elst.
Hun motto is: ‘koester het contact’, waarin ze aangeven dat het contact tussen zorgvrager en medewerkers belangrijk is maar ook familie en naasten en mogelijk bewoners uit de wijk betrokken zijn bij contacten.

Attent Zorg en Behandeling is een organisatie van onder andere ouderenzorg en biedt vanuit de locatie Tertzio in Elst de praktijkleerroute aan. Tertzio is een verpleeghuislocatie voor wonen en behandeling. Zorgvragers krijgen hier ondersteuning op een manier die vertrouwd is door deskundige medewerkers. Attent zet zich in om liefde en aandacht aan zorgvragers te bieden waardoor deze zich ‘thuis’ gaan voelen.

Website Pleyade
Website Attent Zorg en Behandeling

Interesse?

Heb jij interesse voor het leren vanaf dag één in de praktijk?

 • Kom langs tijdens een van onze open dagen.
 • Meld je aan voor de opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 of Verzorgende IG niveau 3 en geef tijdens je welkomstgesprek duidelijk aan dat je interesse hebt voor de praktijkleerroute.
 • Of neem contact op met de locatie Kronenburgsingel (026 3129700) en vraag naar Mieke Bouman.

RijnWaal Zorggroep is een organisatie in de ouderenzorg en thuiszorg. Met circa 600 medewerkers bieden zij ondersteuning aan mensen op leeftijd die dat nodig hebben om in het dagelijks leven hun eigen gang te kunnen gaan. Zij willen hen omringen met zorg en aandacht waar nodig. Vaak in de thuissituatie en als het niet anders kan, in een van de woonvormen op diverse locaties.

Thuis in de wijk
In de wijk werkt de RijnWaal Zorggroep met kleine wijkgerichte teams die samen mét de zorgvrager de zorg afstemmen en doelgericht kunnen inzetten. Samen met partners zoals Woonstichting Gendt organiseren zij de zorg dicht bij de zorgvrager. In hun werk staan vertrouwen, respect en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel en is de vraag van de klant de leidraad.
Als professionele zorggroep springen ze in op ontwikkelingen en zorgvragen. Hun doel is het leven van de bewoners zo zelfstandig en plezierig mogelijk te kunnen voortzetten zoals de bewoner dat zelf graag wil. Daarbij kan er gebruik worden gemaakt van uitstekende moderne voorzieningen én is er aandacht voor elkaar en de lokale gemeenschap.

Diverse woonvormen
Naast een veilige, vertrouwde omgeving voor bewoners zijn onze woonvormen op diverse locaties ook ontmoetingsplaatsen voor jong en oud. Met respect voor elkaars achtergronden en geaardheid. Ook individuele ouderen, zonder indicatie, kunnen deelnemen aan activiteiten en het restaurant bezoeken op de diverse locaties.

RijnWaal Zorggroep heeft de volgende locaties waar zorg en ondersteuning wordt geboden:

 • Sancta Maria in Huissen
 • Liduina in Bemmel
 • St. Jozef in Lent
 • St. Jozef in Gendt

Missie: RijnWaal Zorggroep ondersteunt mensen op leeftijd om zo gezond, prettig en zelfstandig mogelijk te blijven leven. Wij zijn er voor inwoners van Lingewaard en Nijmegen Noord en omgeving.

Bekijk hier de website van RijnWaal Zorggroep.

Interesse?

Heb jij interesse voor het leren vanaf dag één in de praktijk?

 • Kom langs tijdens een van onze open dagen.
 • Meld je aan voor de opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 of Verzorgende IG niveau 3 en geef tijdens je intakegesprek duidelijk aan dat je interesse hebt voor de praktijkleerroute.
 • Of neem contact op met de locatie Kronenburgsingel (026 3129700) en vraag naar Mieke Bouman.

Opella is een zorgorganisatie in de regio van Wageningen, Bennekom en omstreken en is gebaseerd op een christelijk grondslag. Opella biedt zorg en ondersteuning in verschillende verpleeghuissettingen maar biedt ook thuiszorg en revalidatiezorg en biedt op twee locaties hospice-zorg aan.

Thuis geven met domeinoverstijgend werken
De zorg voor mensen met een kwetsbare gezondheid in Nederland is ingewikkeld. Wie zelfstandig wil blijven wonen, krijgt te maken met een scala aan professionele hulpverleners in de domeinen zorg, welzijn en wonen. Opella organiseert de zorg en ondersteuning samenhangend met één klant, één plan, één arrangeur, die bij voorkeur kan handelen over alle domeinen heen. Kortom: we geven thuis door domein overstijgend te werken.

Missie en visie
Missie (de rol van Opella in de samenleving)
Mensen willen hun eigen leven leiden. Opella ondersteunt met vakkennis en vanuit het hart. Dit doen we vanuit het evangelie van Jezus Christus, dat ons inspireert om er te zijn voor ieder mens.

Visie
De naam Opella betekent kleine dienst. Daarmee zeggen we dat we er zijn voor onze klanten, zodat zij hun eigen leven kunnen leiden. De visie van Opella gaat uit van de wensen van klanten, hun naasten en medewerkers.

Website Opella

Interesse?

Heb jij altijd al in de zorg willen werken? Ben je in het bezit van een mbo-diploma en wil je graag de overstap maken naar de zorg?
Opella heeft de mogelijkheid voor jou om je carrièreswitch te maken! Via een werken en leren traject aan hun Opella Academie bieden wij jou de kans om de niveau 3 opleiding tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG) in een BBL-traject te volgen.

 • Solliciteer bij Opella voor dit leer-werktraject tot verzorgende IG, dat kan via de website of neem contact op met Natascha Gerrits (administratief medewerker opleiden) via 06-33622377.
 • Of neem contact op met de locatie Kronenburgsingel (026 3129700) en vraag naar Helmy de Louwere.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

2,5-3 jarige opleiding

60% op school

Wat is BOL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BOL staat voor beroepsopleidende leerweg waarbij je de hele week naar school gaat. Daarnaast loop je in een bepaalde periode van de opleiding stage. Deze stage wordt ook wel beroepspraktijkvorming genoemd (BPV) en dat doe je bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

1-3 jarige opleiding

20% op school

Wat is BBL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg waarbij je leren en werken combineert. Dit betekent dat je meestal één dag per week naar school gaat en minimaal twee dagen (16 uur) per week bij een leerbedrijf werkt in de sector waar jij voor gekozen hebt. Je hebt dan een leerbaan, voor minimaal 610 klokuren per jaar.

Om een BBL-opleiding te kunnen volgen, dien uiterlijk je binnen 3 maanden na de start van de opleiding een arbeidsovereenkomst, of onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersovereenkomst, met een erkend leerbedrijf afgesloten te hebben. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden

Actueel

Van de ruim veertig Nederlandse atleten die vanaf volgende week actief zijn op de Olympische Winterspelen in Peking, heeft er één een speciale band met...

Bekijk ook eens..

Zorg

Zorg

9 opleidingen