Dit kun je doen na je studie

Als verzorgende IG kun je werken bij verschillende bedrijven of instellingen in de zorgsector. IG staat voor Individuele Gezondheidszorg. Denk aan een baan in de ouderenzorg (zowel thuis als in bijvoorbeeld een verzorgings- of verpleeghuis), de thuiszorg of de zorg voor lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten in woonvoorzieningen.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

Aanmelden

Voor schooljaar 2018-2019 kun je je vanaf 1 oktober 2017  aanmelden.
In november 2017 beginnen de intakegesprekken voor dat schooljaar.

25491, Verzorgende IG (Verzorgende IG)

Niveau 3

Vakopleiding
Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

Zowel de BBL als BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Bekijk alle details van deze BOL-opleiding in de studiegids.

Bekijk alle details van deze BBL-opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een vakopleiding (niveau 3), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • lbo-, vbo- of mavo-diploma
 • vmbo KL, GL of TL
 • basisberoepsopleiding (mbo) niveau 2
 • overgangsbewijs havo 3 naar havo 4
 • overgangsbewijs vwo 3 naar vwo 4
 • een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

De diploma's kort-verzorgende (KMBO) en helpende niveau 2 geven ook toegang tot deze opleiding. Met het diploma helpende niveau 2 is het mogelijk om de opleiding Verzorgende IG BOL versneld te volgen. 

Aanvullend
Er kunnen maximaal 95 studenten geplaatst worden in de BOL-opleiding.
Voor de BBL-opleiding geldt geen beperking.

BBL-opleiding

De diploma's kort-verzorgende (KMBO) en helpende niveau 2 geven ook toegang tot de BBL-opleiding.
Verder heb je een officiële arbeidsovereenkomst (betaald of onbetaald) met een erkend leerbedrijf van tenminste 16 uur.
 
Opleiding versnellen
Bij de intake  kijken we welke vooropleiding je hebt behaald. Op grond van behaalde diploma’s kunnen vrijstellingen worden verleend voor een onderwijsblok(ken) en/of examens.
Daarnaast zullen sommige studenten de opleiding sneller kunnen doorlopen. De leeromgeving, recente werkervaring, ICT-vaardigheden en het beheersen van Nederlands en rekenen op niveau 2F spelen hierbij een rol.

Wat je verder nog wilt weten

De opleiding Verzorgende IG is breed opgezet. Je kunt je verdiepen in de volgende werkvelden, waarbij jij leert om de werkzaamheden zelfstandig uit te voeren:

 • Verzorgende in de ouderenzorg en/of chronisch zieken. Dat kan zijn in een verzorgingshuis, verpleeghuis of de thuiszorg
 • Verzorgende van mensen met lichamelijk en/of verstandelijke beperking

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Let op: Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Soms heb je voor een functie in de sector zorg en welzijn een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig, ook al tijdens je stage. Kun je geen VOG aan je stage-instelling laten zien, dan heeft dat mogelijk gevolgen voor de afronding van je opleiding.

Dragen van geschikte (beroeps)kleding
Tijdens de opleiding leer je aan welke eisen/kledingvoorschriften je voor je toekomstige beroep moet voldoen. Beroepen in de zorg stellen strikte hygiënische eisen. In de lessen word je daarop voorbereid. Houd er rekening mee dat je bijvoorbeeld tijdens vaardigheidslessen een deel van je lichaam (bijvoorbeeld je armen) vrij moet kunnen maken en dat je geschikte beroepskleding, bijvoorbeeld een lange broek, draagt. Daarnaast is het belangrijk dat je weet dat sommige stagebedrijven eisen kunnen stellen aan je uiterlijk. Een stagebedrijf kan bijvoorbeeld aangeven dat zij niet willen dat een stagiair zichtbare tatoeages of piercings heeft.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. 

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. 

Wat leer je in de algemene onderdelen van je opleiding die al helemaal gericht zijn op je latere beroep?

 • Je onderkent de gezondheidstoestand op lichamelijk en psychosociaal gebied.
 • Je stelt mede het zorgplan op. 
 • Je biedt persoonlijke verzorging.

In het profieldeel krijg je specifieke lesstof aangeboden, zodat je kunt gaan werken als verzorgende.

Wat moet je zoal kunnen en weten?

 • Je zorgt dat de zorgvrager de regie zo veel mogelijk in eigen handen kan houden.
 • Je hebt de zorg van alledag (wonen, zorg, het geven van voorlichting).
 • Je verleent zorg in specifieke situaties (medicijnen uitdelen, wondzorg).
 • Je verleent middencomplexe zorg (voorbehouden handelingen, omgaan met moeilijk gedrag).
 • Je verdiept je in de branche en de werkvelden die er zijn.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Hiermee vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. 

Je moet minstens één keuzedeel kiezen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

De keuzedelen zijn beschikbaar:

 • Zorgtechnologie
 • Ondernemerschap
 • Overige keuzedelen zijn nog niet bekend

Lees meer over keuzedelen

BOL-opleiding

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2017-2018 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2017 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1137,00 per cursusjaar.

BBL-opleiding

Cursusgeld per jaar

Voor schooljaar 2017-2018 heeft de minister van OCW het cursusgeld (als je op 1 augustus 2017 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau 1 en 2 wettelijk vastgesteld op € 236,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 573,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1 BOL BBL
Benodigde leermiddelen    
Boeken/Licenties/Readers € 560,00 € 670,00
Aanvullende voorzieningen    
Uniform € 30,00 € 30,00
Leerjaar 2    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/Licenties/Readers € 175,00 € 175,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/Licenties/Readers
(afhankelijk van de verdiepingsbranche)
circa € 85,00 € 85,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    

Hierna kun je doorstromen naar de niveau 4-opleiding Verpleegkundige.

Twee mbo-diploma's tegelijk

Vanaf schooljaar 2016-2017 biedt Rijn IJssel enkele combinatietrajecten waarmee je twee mbo-diploma’s in drie jaar kunt halen. Een voorbeeld van een combinatietraject is: de opleiding 'Verzorgende IG' volgen en tegelijkertijd de opleiding Begeleider gehandicaptenzorg of Begeleider specifieke doelgroepen.

Voordeel voor jou!

Door het behalen van twee diploma’s ben je breed inzetbaar en goed voorbereid op de arbeidsmarkt. Je vergroot dus je kansen op een baan.

Kijk hier voor meer informatie.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

2,5-3 jarige opleiding

60% op school

Stage

Stage (beroepspraktijkvorming) is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Om je opleiding af te kunnen ronden, loop je stage bij erkende leerbedrijven. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

1-3 jarige opleiding

20% op school

Toelating

Voor toelating is het, naast de andere voorwaarden nodig, dat je een (onbetaalde) baan hebt bij een erkend leerbedrijf.

Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl

Aanmelden

Actueel

Eerste zorgprofessionals studeren af aan Opella Academie

Een feestje voor de Opella Academie en Rijn IJssel, maar vooral voor de vijf studenten (zie foto) die woensdag 12 april hun diploma Verzorgende IG hebben...