Eerste locatie Velpercampus in gebruik genomen

31

augustus

2020

De eerste locatie op de Velpercampus is afgelopen vrijdag in gebruik genomen. Vandaag beginnen de studenten van de Internationale Schakelklas op hun nieuwe locatie, het Paviljoen.

Cvb-voorzitter Ben Geerdink sprak de aanwezigen toe. Vanwege het coronavirus was dit een klein gezelschap. Na zijn toespraak werden er in kleine groepjes rondleidingen in het monumentale pand gegeven. Voor degenen die er niet bij konden zijn, is bijgaand filmpje gemaakt.

Met de komst van de ISK-studenten zet Rijn IJssel de eerste stap op de Velpercampus. Over ruim een jaar kunnen zo’n drieduizend studenten terecht op de campus, in verschillende panden die op het terrein staan. Studenten van het creatieve cluster gaan in de Toren en de Witte Villa studeren en volgen daar ook hun praktijklessen. De studenten van Techniek & ICT worden gehuisvest in een voormalig pand van Akzo Nobel waar een groot deel bijgebouwd wordt. Tevens krijgen in de Witte Villa alle medewerkers van de stafdiensten en het college van bestuur een plek.

Klaslokalen