Snel akkoord OV en onderwijs in regio Arnhem

17

juli

2020

De versoepeling van de coronamaatregelen dwingt tot nadenken over veiligheid en bereikbaarheid van de onderwijsinstellingen in Arnhem in de anderhalve-metermaatschappij. Veel studenten gaan in september 2020 weer reizen van en naar een van de onderwijsinstellingen in Arnhem. Het organiseren van slimme oplossingen die haalbaar zijn voor alle betrokken partijen is een enorme uitdaging. Een goede, constructieve samenwerking tussen vervoerders NS, Arriva en Breng, onderwijsinstellingen, VNO-NCW, Rijkswaterstaat en gemeente Arnhem heeft geleid tot een snel akkoord op een pakket van afspraken. De reeds opgestarte initiatieven vanuit het programma Slim & Schoon Onderweg vormen hiervoor de basis.

De corona-maatregelen legden alles plat
Rond de 15.000 studenten reisden dagelijks van en naar de verschillende mbo- en hbo-instellingen, voor het grootste deel geconcentreerd rond Presikhaaf/ Velp Zuid. Door de corona-maatregelen in maart 2020 werden de onderwijsinstellingen gedwongen om uitsluitend les te geven in een online omgeving. Gebouwen stonden grotendeels leeg en de vervoerders hadden geen reizigers. Deze situatie is op de lange termijn niet houdbaar, voor zowel vervoerders als onderwijsinstellingen. Met de versoepeling van de maatregelen is reizen en lesgeven op de onderwijsinstellingen weer mogelijk, mits er voldaan wordt aan de richtlijnen die het RIVM heeft opgesteld. Hoe ga je dat organiseren voor zo’n grote groep?

Initiatieven uit ‘Slim & Schoon Onderweg’ vormen basis
In Arnhem is vanuit het regionale programma Slim & Schoon Onderweg begin dit jaar het project Duurzame Bereikbaarheid Campus Arnhem gestart waarbij alle relevante mbo- en hbo-instellingen samen met de vervoerders, VNO-NCW, Rijkswaterstaat en gemeente Arnhem nadenken over het bereikbaar houden van de campus in Arnhem, met name rondom station Presikhaaf en Velp Zuid. Gedacht werd aan het spreiden van begintijden (spitsspreiden), deelfietsinitiatieven en online-leren. De projectgroep heeft de gezamenlijke uitdaging opgepakt: om Arnhem na de intelligente lockdownperiode bereikbaar te houden. De reeds opgestarte samenwerking voor de Duurzame Bereikbaarheid van de campus heeft het proces om te komen tot passende afspraken enorm versneld.

NS-regiodirecteur Maarten Haverkamp: “Als vervoerders hebben we onze reizigers en dus ook de studenten gemist in onze bussen en treinen! Spitsmijden was altijd al een onderwerp waar we over spraken en de corona-maatregelen hebben gezorgd voor een grotere urgentie hierin. Hartstikke fijn dat we in goed overleg met de onderwijsinstellingen en gemeente naar creatieve manieren zoeken om studenten gewoon met het OV te kunnen laten reizen.”

Cvb-voorzitter Rijn IJssel Ben Geerdink: “Door corona moesten we onze manier van onderwijs organiseren snel en drastisch aanpassen. Daardoor zijn we nu flexibeler om de komende maanden ons onderwijs anders aan te bieden. Wij kijken met vertrouwen uit naar september”.

Slimme oplossingen
Na de zomer kunnen de onderwijsinstellingen weer meer lessen op locatie gaan verzorgen, hoewel de norm blijft: wat online kan, blijft online. Afspraken tussen onderwijsinstellingen zijn gemaakt om de spits zoveel mogelijk te spreiden, dus de verschillende onderwijsinstellingen beginnen ’s morgens op verschillende tijden. Ook binnen hun eigen roosters zorgen de onderwijsinstellingen dat ze in blokken roosteren zodat er nooit teveel studenten tegelijk aankomen op de locaties. Verder stimuleren zij studenten en medewerkers om op een andere manier te reizen dan met het OV. Hier wordt door de partijen wel kritisch naar gekeken en de vinger aan de pols gehouden, zodat de wegen ook goed bereikbaar blijven. Hierbij zou online-leren een oplossing voor de toekomst kunnen blijken, maar ook het aanbieden van (praktijk)onderwijs op de schoollocaties blijft van grote waarde voor studenten