Nieuws

Vijf vragen over praktijkleerroute | Rijn IJssel

6 februari 2024

Rijn IJssel is in 2017 begonnen met zogeheten praktijkleerroutes. Wat begon met een vraag vanuit de arbeidsmarkt, heeft erin geresulteerd dat er inmiddels elf van deze trajecten zijn binnen de zorg- en welzijnsopleidingen. Vijf vragen over de praktijkleerroute (PLR): kwartiermaker Mieke Bouman geeft tekst en uitleg.

1. Waarom is het fenomeen PLR in het leven geroepen?

Het is destijds ontstaan vanuit de gedachte van een hybride leeromgeving. Vanuit de arbeidsmarkt kwamen er veel signalen van zogeheten aansluitingsproblematiek: dat wat op school werd geleerd, sloot niet aan bij de woeste werkelijkheid. Dat heeft er toe bijgedragen dat we zeven jaar geleden zijn begonnen om de lessen anders in te delen: deels op school, deels in de praktijk.

2. Wát is een PLR nu eigenlijk?

De combinatie van leren en stagelopen in de praktijk. Eén dag(deel) zijn studenten op school om generieke vakken te volgen als Nederlands en rekenen. De rest van de tijd speelt het leren zich af op de werkvloer. Docenten en werkbegeleiders geven daar samen vorm aan. De PLR vraagt daarbij in grote mate om flexibel en gepersonaliseerd onderwijs.

3. Welke voordelen heeft de PLR?

De afstemming met de praktijk, bijvoorbeeld. We leiden op in een mooie driehoek van student-leerbedrijf-docent. Daarnaast maken we op locaties veel meer gebruik van gastcolleges; het werkveld zit er immers zelf en kan makkelijk een deskundige leveren. De student haalt leervragen bovendien op vanuit de praktijkervaring. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Sociaal Werk, zie je dat dit enorm goed aansluit bij opdrachtgevers in de wijk. Ze zitten daar lekker diep met de voeten in de klei: hoe mooi is dat?! En het werkt ook goed: we zien dat studenten enorm gemotiveerd zijn in de praktijktijd. Het is daar veel dynamischer dan op school.

4. Is de PLR hetzelfde als praktijkonderwijs?

Nee, zeker niet! Daarover bestaat wel eens verwarring. Maar het is heel verschillend. Praktijkonderwijs is bijvoorbeeld voor vmboers die het basisniveau nog niet aankunnen. Binnen de PLR is het heel anders geregeld. Het gaat hier puur om de context waarbinnen je leert, dus contextgestuurd, maar je moet wel gewoon onderwijs volgen en examens doen.

5. Tot slot: waar staat de PLR over vijf jaar binnen Rijn IJssel?

Ik hoop dat studenten over vijf jaar kunnen kiezen tussen een vorm van onderwijs die bij hen past, dat kan de schoolgestuurde (klassieke) vorm zijn, of de praktijkgestuurde vorm. Durf te doen! In de visie van Rijn IJssel past die keuzevrijheid ook heel goed: onbevangen en ontdekken.