Nieuws

Locatie Veluwestraat verkocht

22 december 2022

De Rijn IJssel-locatie Veluwestraat is verkocht aan vastgoedontwikkelaar Wilma Wonen. Betrokkenen hebben woensdag hun handtekening gezet onder de koopovereenkomst.

De verkoop is tot stand gekomen na onder meer gesprekken met omwonenden. Vertrekken als Goede Buur is een van de speerpunten geweest in het masterplan Huisvesting van Rijn IJssel. In samenspraak met de buurt is onder meer bepaald dat er een parklandschap moet ontstaan. Wilma Wonen gaat de locatie inrichten als woonbestemming, gericht op duurzaamheid.

Rijn IJssel maakt in ieder geval dit studiejaar af aan de Veluwestraat. Mogelijk wordt die periode verlengd tot en met het studiejaar 2023-2024.