Dyslexiebeleid

Heb je gekozen voor een opleiding bij Rijn IJssel en beschik je over een dyslexieverklaring? Dan is het belangrijk dat je de dyslexieverklaring meeneemt naar het welkomstgesprek.

Onderwijs

Het is belangrijk dat je weet hoe wij met dyslexie omgaan, wat wel en wat niet mogelijk is voor jou. In de eerste schoolperiode voor de herfstvakantie nodigen wij daarom alle eerstejaarsstudenten met dyslexie uit voor een informatiebijeenkomst. Je ontvangt alleen een uitnodiging als jouw dyslexieverklaring is geregistreerd bij de examencommissie.

Bij jouw Loopbaancoach kun jij bij de start van de opleiding aangeven dat jij dyslexie hebt. De Loopbaancoach kan dan in jouw dossier vermelden dat je gebruik wilt maken van ClaroRead en/of dat je een dyslexieverklaring hebt. Samen met de Loopbaancoach kun jij ook een aanvraag bij de examencommissie doen voor een aanpassing van de school- en landelijke toetsen en examens. Doe dit direct bij het begin van het schooljaar.

Rond de herfstvakantie wordt een bijeenkomst georganiseerd over het gebruik van ClaroRead. Deze bijeenkomst is verplicht als je gebruik wilt maken van verklanking bij toetsen/examens. Dat wil zeggen dat de tekst wordt voorgelezen door de computer.

Verklanking: ClaroRead

Al onze studenten kunnen in het onderwijs gebruikmaken van de verklankingssoftware ClaroRead. Dit is tekst-naar-spraak software. Meer informatie over ClaroRead is te vinden op claroread.nu. ClaroRead is op school beschikbaar en daarnaast kun je dit programma kosteloos op je eigen laptop of computer installeren.

Elk cluster van Rijn IJssel heeft één of meer contactpersonen voor het werken met ClaroRead. Deze kun je bereiken via het trajectbureau van je opleiding.

Toetsing en examinering

Wil je gebruik maken van aanpassingen bij toetsen en examens, dan moet je bij de start van de opleiding zo snel mogelijk een verzoek indienen bij de examencommissie. De examencommissie beoordeelt welke aanpassingen je krijgt bij de examens.
Je ontvangt per post het besluit van de examencommissie. Pas als je deze brief hebt ontvangen, is het definitief.

Bij ontwikkelingsgerichte toetsen bepaalt het onderwijsteam welke aanpassingen je mag gebruiken. Meestal is het besluit van de examencommissie leidend.

Mogelijke aanpassingen bij dyslexie

Code A: Extra tijd
Code B: Vergroot lettertype
Code C: Verklanking
Code Z: Overige aanpassingen, specifiek vastgesteld door de examencommissie en passend bij de student.

Voor toekenning van deze aanpassingen, moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

Code A: Extra tijd

  • Dyslexieverklaring.

Code B: Vergroot lettertype

  • Dyslexieverklaring.
  • Vergroot lettertype (vergroting) wordt geadviseerd in de dyslexieverklaring, een bijlage daarvan of een aanvullend schrijven van een bevoegd deskundige. Alle kwalificerende toetsen en examens worden standaard aangeleverd in lettergrootte 12.

Code C: Verklanking

  • Dyslexieverklaring.
  • Verklanking wordt geadviseerd in de dyslexieverklaring, een bijlage daarvan of een aanvullend schrijven van een bevoegd deskundige.
  • De student werkt in het onderwijs met verklanking.

Niet iedereen die verklanking toegekend heeft gekregen, wil bij elke toets verklanking gebruiken. Je moet zelf daarom altijd vooraf (minimaal twee weken voor een toets) bij de docent aangeven of je gebruik wilt maken van verklanking.

Code Z: Overige aanpassingen, specifiek vastgesteld door de examencommissie en passend bij de student

  • Dyslexieverklaring.
  • Aanpassing wordt geadviseerd in de dyslexieverklaring, een bijlage daarvan of een aanvullend schrijven van een bevoegd deskundige.
  • Beoordeling door de examencommissie of de aanpassing gerealiseerd kan worden.

Informatie

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het trajectbureau van jouw opleiding.