Ondersteuning

Mbo-studentenfonds

Het mbo-studentenfonds is een regeling voor studenten die niet in staat zijn zelf hun leermiddelen te bekostigen. Deze studenten kunnen in aanmerking komen voor steun bij de aanschaf van boeken, (bedrijfs)kleding en andere benodigde leermiddelen voor hun opleiding. Er wordt geen geld gegeven, maar de leermiddelen worden door de school betaald.

Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen op het moment dat de student daadwerkelijk gestart is met de opleiding.

Er zijn twee aanvraagformulieren, één voor 18- en één voor 18+. Op de formulieren staat duidelijk aangegeven wat er ingevuld moet worden en welke bijlagen en welk bewijsmateriaal er bij de aanvraag moet worden toegevoegd als je 18- of als je 18+ bent. Als je op 1 augustus nog geen 18 bent dan kun je gebruik maken van het mbo-studentenfonds 18-.

Een aanvraagformulier voor het mbo-studentenfonds is te verkrijgen bij de trajectbegeleider van de opleiding.

Afhandeling aanvragen

Voor een student 18- is er geen maximum ingesteld. Deze student kan een aanvraag indienen voor alle verplicht gestelde leermiddelen nodig voor de gekozen opleiding. Aanvragen van 18- studenten die in het bezit zijn van een GelrePas worden direct toegekend en afgehandeld.

Het maximaal aan te vragen bedrag voor een 18+ student is in totaal 1357,00 oftewel de hoogte van het lesgeld 2023-2024. Eventuele toekenning is in principe eenmalig gedurende de studieduur.

Iedere student 18+ die een aanvraag indient bij het mbo-studentenfonds kan een budgetgesprek aanvragen bij Geldwijzer en (indien nodig) een gesprek met een begeleider vanuit Opreht (voor een inwoner van Arnhem). Doel van dit gesprek is om samen met de student een budgetplan te maken, eventuele schuldenproblematiek inzichtelijk te krijgen en, zo nodig, door te verwijzen naar hulpverlenende instanties.