Ondersteuning

Mbo-studentenfonds

Het mbo-studentenfonds is een regeling voor studenten die niet in staat zijn zelf hun leermiddelen te bekostigen. Deze studenten kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning bij de aanschaf van boeken, (bedrijfs)kleding en andere verplichte leermiddelen voor hun opleiding. Er wordt geen geld gegeven, maar de leermiddelen worden door de school betaald.

Een aanvraag wordt pas toegekend op het moment dat de student daadwerkelijk gestart is met de opleiding.

Als de student op 1 augustus nog geen 18 is dan kan er een aanvraag gedaan worden.

Informatie over het mbo-studentenfonds is te verkrijgen bij de trajectbegeleider van de opleiding.

Afhandeling aanvragen

Voor een student 18- is er geen maximum ingesteld. Deze student kan een aanvraag indienen voor alle verplicht gestelde leermiddelen die nodig zijn voor de gekozen opleiding. Aanvragen van 18- studenten die in het bezit zijn van een GelrePas worden direct toegekend en afgehandeld.