Ondersteuning

Studentzaken

De afdeling Studentzaken helpt alle studenten die hulp of ondersteuning nodig hebben. Deze steun kan nodig zijn op het gebied van studie- en loopbaanbegeleiding en kan ook liggen in de persoonlijke sfeer.

Voor studenten die:

 • nog geen keuze hebben gemaakt;
 • op de verkeerde opleiding zitten;
 • van school af moeten;
 • geen idee hebben wat ze willen;
 • problemen hebben met bijvoorbeeld: studeren, examenvrees, faalangst en contacten leggen;
 • het even niet meer zien zitten;
 • vastlopen met rekenen, taal of andere leerproblemen;
 • informatie over opleidingen willen hebben;
 • om wat voor redenen dan ook twijfelen.

Wat doet Studentzaken?

Onze medewerkers proberen jou zo goed mogelijk te helpen. Dit doen we door met je te praten, je opdrachten te laten maken of tests af te nemen. Dat kan individueel maar ook in groepsverband. Jij moet het doen, maar Studentzaken kan je wel helpen om problemen op te lossen en antwoorden te vinden op je vragen.

Wie werken er bij Studentzaken?

De mensen die er werken, zijn bijvoorbeeld studie- en loopbaanbegeleiders, psychologisch assistenten, orthopedagogen of psychologen. Op elke locatie van Rijn IJssel is een medewerker van Studentzaken aanwezig.

Hoe kom je daar terecht?

Je kunt contact opnemen met de trajectbegeleider op jouw locatie.

Dit is allemaal mogelijk bij Studentzaken:

 • studie- en loopbaanbegeleiding;
 • informatie-adviesgesprekken;
 • coachingsgesprekken;
 • beroepskeuze met behulp van interessetesten;
 • onderzoeken naar capaciteiten, interesses en persoonlijkheid;
 • onderzoek naar leerproblemen, zoals dyslexie;
 • begeleiding bij leerproblemen;
 • trainingen bij faalangst, examenvrees, studievaardigheden en sociale vaardigheden;
  sociaal-emotionele begeleiding.

Meer weten?

Voor meer informatie en vragen over kosten kun je contact opnemen met je mentor, de trajectbegeleider bij jou op school, of met de medewerker van Studentzaken.