Procedures en reglementen

Klokkenluidersregeling

De regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (klokkenluidersregeling) van Rijn IJssel (Stichting Regionaal Opleidingscentrum Arnhem) is hier te lezen of te downloaden.