Procedures en reglementen

Leermiddelen en schoolkosten

Het beleid ten aanzien van leermiddelen en schoolkosten is in dit stuk vastgelegd.