Procedures en reglementen

Privacy: dataregisters

In de dataregisters is te vinden wie toegang hebben tot welke gegeven van medewerkers, studenten en andere relaties.