Procedures en reglementen

Procuratieregeling

In de door het college van bestuur vastgestelde procuratieregeling wordt aan het management schriftelijk de bevoegdheid verleend om bepaalde (rechts)handelingen te verrichten. De aangewezen personen moeten steeds de voorwaarden zoals opgenomen in deze regeling in acht nemen. Het college van bestuur houdt de bevoegdheid om de genoemde (rechts)handelingen zelf te verrichten.

De volledige procuratieregeling is hier in te zien.