Het Subsidieloket van Rijn IJssel signaleert en onderzoekt mogelijkheden om innovatieve ontwikkelingen voor de toekomstige arbeidsmarkt in samenwerking met strategische partners financieel te ondersteunen. De kwaliteit van de uitvoering en verantwoording van subsidietrajecten wordt door het Subsidieloket bewaakt.

Rijn IJssel is actief in een grootstedelijke omgeving en bereidt jongeren en volwassenen voor om een goede positie op de arbeidsmarkt in te kunnen nemen en tegelijkertijd te kunnen participeren in de samenleving. Het werkterrein bestrijkt voor een belangrijk deel de Arbeidsmarktregio Midden Gelderland. De grootste werkgelegenheid ligt in de zorgsector, techniek, de zakelijke dienstverlening en er is in toenemende mate aandacht voor energie, milieutechnologie en duurzaamheid. Daarnaast is er veel aandacht voor Leven Lang Ontwikkelen. Het Subsidieloket houdt in de gaten waar op deze gebieden kansen liggen voor Rijn IJssel projecten.

De mbo-sector wil op het terrein van subsidieverwerving op basis van goede onderlinge afspraken de belangen van de gehele mbo-sector behartigen. Het Subsidieloket van Rijn IJssel is daarom aangesloten bij het subsidienetwerk van de mbo-sector.

Rijn IJssel bereidt studenten daarnaast ook voor op een toekomstige carrière die zich steeds vaker in een internationale context zal afspelen. Studenten krijgen steeds vaker te maken met klanten, opdrachtgevers en collegas die uit het buitenland (met name Duitsland) komen. In internationale trajecten krijgen studenten de kans zich op het buitenland te oriënteren. Naast uitwisselingsprojecten zijn er ook internationale projecten waar in samenwerking met buitenlandse partners gewerkt wordt aan de ontwikkeling van de onderwijsinhoud.

Meer informatie over het subsidieloket?