Wie zijn wij

Wij leiden échte vakmensen op

Het is onze maatschappelijke opdracht om jou duurzaam op te leiden: voor een plek op de arbeidsmarkt van nu en straks én voor actieve deelname aan de samenleving. Wij delen de interesse die je voor een vak hebt of helpen je die te ontdekken, zodat je later goed voorbereid de toekomst tegemoet gaat.

Leren in de praktijk

Je leert bij ons een vak. Niet alleen in de schoolbanken, maar ook in de praktijk. Dat vinden we heel belangrijk voor een beroepsopleiding. Samen met werkgevers in de regio zorgen we ervoor dat je je kunt ontwikkelen volgens de laatste inzichten in een beroep. Daarbij stellen wij niet alleen vakvaardigheden, maar ook de vorming als persoon centraal: Wie ben je? Wat kan je? Wat doe je? Wat vind je?
Wie verder wil leren, bijvoorbeeld in het hbo, kan doorstromen naar een vervolgopleiding. Daarnaast bieden we ook onderwijs op maat voor volwassenen, samen met werkgevers en andere opdrachtgevers. Hierbij staat een leven lang ontwikkelen centraal. Meer weten over Leven lang ontwikkelen? Bekijk dan een informatiefilmpje van de MBO Raad of van de SBB.

Kortom, een afgestudeerde van Rijn IJssel is klaar om op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan, vindt ontwikkelen vanzelfsprekend en weet zijn weg te vinden in de samenleving.

Neem alvast een kijkje

We zijn met ruim 13.500 studenten de grootste school voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie in Gelderland. Maar door onze kleinschaligheid voelen studenten zich snel thuis bij Rijn IJssel. We beschikken over 25 locaties in Arnhem, Wageningen en omstreken. Wil je alvast een kijkje nemen? Loop mee met een student in een van onze scholen.

Onze cultuur

Bij Rijn IJssel werken ruim 1500 medewerkers. Onze focus ligt bij de kansen en mogelijkheden voor onze studenten. Wij zijn een ondernemende onderwijsinstelling die studenten hun talenten laat ontdekken en hen leert zelfstandige keuzes te maken. Wij dagen studenten uit om hun rol in de wereld te ontdekken: welk beroep gaan werkgevers op je doen? Want leren betekent ook: bekende zaken opnieuw, met andere ogen bekijken en begrijpen. Zo geeft de student zelf richting aan zijn leerroute. Dat trekt betrokken en bevlogen collega’s die het verschil maken. Het is belangrijk dat we dat vanuit een gedeelde visie en cultuur doen en dat samen uitdragen.

De basis voor onze cultuur zijn onze kernwaarden. Deze kernwaarden bepalen de houding en het gedrag van onze medewerkers. We zijn betrokken, betrouwbaar, inspirerend voor onze studenten en zelfbewust. De wens van studenten om hun talenten te ontdekken, drijft ons. Wij zijn gids en kompas ineen met individuele begeleiding gedurende de hele opleiding.

De medewerkers moeten de kernwaarden concreet kunnen toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden. In de gesprekscyclus tussen leidinggevende en werknemer van Rijn IJssel komen de kernwaarden dan ook terug.
Voorzitter van het college van bestuur Ben Geerdink: “Ik vind het belangrijk dat medewerkers beseffen welke normen en waarden we bij Rijn IJssel hanteren. Vandaar dat we in de gesprekscyclus altijd vragen ‘Hoe maak jij de kernwaarden op dit moment waar in je gedrag tijdens je dagelijkse werkzaamheden?’ Dat levert hele mooie gesprekken op.”