Privacybeleid

Welke informatie delen wij?

Rijn IJssel stimuleert studenten zélf informatie te delen als dit nodig, nuttig of prettig is. Wij gaan ervan uit dat de student zelf met zijn ouders en BPV-bedrijf praat over hoe het gaat op school of tijdens de stage. In principe verstrekt Rijn IJssel dus geen informatie namens de student. Pas als dit om welke reden dan ook niet het geval is, komt onderstaand schema in beeld.

Hoe werkt het?

Dit schema laat zien welke privacygevoelige studentgegevens Rijn IJssel (on)gevraagd aan ouders en stagebedrijven geeft. We houden ons daarbij aan de privacywet (de Algemene verordening gegevensbescherming). Zo weten studenten, ouders en stagebedrijven en medewerkers van Rijn IJssel precies wat wel en niet mag.