Stages

Stagelopen bij Rijn IJssel

Ben je mbo- of hbo-student en op zoek naar een stageplaats in het middelbaar beroepsonderwijs? Kijk dan wat onze mogelijkheden zijn!

Wil je stage lopen bij Rijn IJssel dan kun je je daarvoor aanmelden: www.werkenbijrijnijssel.nl.

Wij hebben regelmatig plaats voor stagiairs en je krijgt professionele begeleiding door gecertificeerde werkplekbegeleiders. Wij werken nauw samen met diverse mbo- en hbo-instellingen, onder andere de lerarenopleiding van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Daarmee creëren we een optimaal opleidingsklimaat en zorgen we voor een goede aansluiting tussen jouw opleiding en je stageplaats.

"Dat we er zelf veel van leren staat centraal."

Merle van Til en Heleen Zweers zitten in het derde jaar van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Een jaar lang lopen ze stage bij de afdeling Studentzaken van Rijn IJssel. Wat zijn hun ervaringen?

Ontwikkeling

Merle: In het begin hebben we meegelopen met onze stagebegeleider, gekeken hoe zij het doet. Langzaam namen we wat taken van haar over.
Heleen: Naarmate haar vertrouwen in ons groeide, kregen we steeds meer verantwoordelijkheden.
Merle: De begeleiding is vooral op onze eigen ontwikkeling gericht. We worden niet als goedkope arbeidskrachten ingezet. Dat we er zelf veel van leren staat centraal", vult Heleen aan.

Diversiteit

De stage is heel divers. Zo lopen ze mee in de huiswerkklas, voeren gesprekken met studenten en interviewen ze medewerkers.


Heleen: Wij hebben binnen onze studie voor het uitstroomprofiel Jeugdzorg gekozen en op een roc wordt die hele leefwereld in kaart gebracht.
Merle: Het is een kleine samenleving waarin je alle mogelijke problemen van jongeren tegenkomt.
Heleen: Op Studentzaken voer ik veel gesprekken met studenten die zijn vastgelopen. Soms gaan die over hele praktische zaken, zoals plannen en organiseren of op kamers gaan wonen, maar het kan ook om psychosociale problematiek gaan.
Merle: Heleen en ik zijn bezig met het maken van een Geldwijzer. Een document waarin alle onderwerpen over geldzaken en regel- en wetgeving aan bod komen. Daar hebben we nu al enorm veel van geleerd.