Stages

Stageplaats zoeken

Praktijkervaring opdoen

Studenten leren bij ons een vak. Niet alleen op school, maar ook in de praktijk. Leren in de praktijk vinden wij cruciaal voor een beroepsopleiding. Daarom is in elke opleiding minstens één stageperiode opgenomen. In het beroepsonderwijs heet die stage beroepspraktijkvorming (BPV). Tijdens je stage doe je ervaring op. Je oefent wat je op school geleerd hebt in de praktijk en ziet wat er allemaal komt kijken bij de uitoefening van je toekomstige beroep.

Soorten stage

Binnen het mbo kun je kiezen voor meerdere leerwegen. De stage is afhankelijk van de leerweg die je volgt.

BOL - Beroepsopleidende Leerweg

Veel studierichtingen van Rijn IJssel zijn BOL-opleidingen. BOL is de afkorting van Beroeps Opleidende Leerweg. Bij deze vorm van onderwijs ga je het grootste deel van je opleiding naar school. Daarnaast loop je stages bij erkende leerbedrijven. Zo leer je het toekomstige werkveld stap voor stap kennen. De stage is een verplicht onderdeel van je studie. Je moet deze afgerond hebben om een diploma te krijgen. Samen met je loopbaancoach ga je op zoek naar een geschikte BPV-plek.

De BPV varieert per opleiding en kan op verschillende manieren invulling krijgen. In het begin zijn er vaak kortere oriënterende stages, later in de opleiding breng je langere tijd in de praktijk door. Sommige opleidingen kennen lintstages, bijvoorbeeld één dag per week gedurende een bepaalde periode. Andere richtingen werken vooral met blokken, bijvoorbeeld tien weken stage achter elkaar.

Op de website Stagemarkt vind je meer dan 400.000 stageplaatsen en leerbanen.

BBL - Beroepsbegeleidende Leerweg

Sommige studierichtingen worden als BBL-opleiding aangeboden. BBL betekent Beroeps Begeleidende Leerweg. BBL-onderwijs is een combinatie van leren en werken bij een erkend leerbedrijf. Meestal is de verdeling één dag naar school en vier dagen werken. Het gaat dan om een leerbaan met een arbeidscontract en een bijbehorend salaris.

Zoek je een leerbaan? Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven heeft meer dan 230.000 leerbedrijven erkend.

OVO - Overige Opleidingen

OVO wordt ook wel de derde leerweg genoemd. Deze opleidingsvorm richt zich speciaal op bedrijven en instellingen en is gericht op studenten met een arbeidsovereenkomst in een (erkend) leerbedrijf. Zij zijn al werkzaam in de praktijk en hoeven dus geen stage meer te lopen. OVO kent geen wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur en wordt afgestemd op de behoefte van het werkveld. OVO voldoet aan alle wettelijke eisen en het mbo-diploma is landelijk erkend. De derde leerweg wordt niet gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.