Informatie voor decanen en mentoren

Aanmeldprocedure en digitaal doorstroomdossier

Belangrijke informatie bij aanmelden

Sinds augustus 2023 is de wet Verbeteren rechtspositie mbo-student ingegaan. Het doel hiervan is onder andere om studenten met een handicap of chronische ziekte en/ of een ondersteuningsvraag beter te beschermen. Dit betekent dat we volgens de wet expliciet moeten vragen naar een handicap of aandoening en de bijbehorende ondersteuningsbehoefte. Tevens betekent het dat het tijdig invullen van het digitaal doorstroomdossier nog belangrijker is geworden.

Daarom vragen we extra aandacht voor de aanmeldprocedure en het in kaart brengen van de ondersteuningsvraag van aankomend studenten. Hieronder staat alle relevante informatie op een rij.

Ondersteuningsvraag doorgeven bij aanmelding CAMBO

Om studenten de begeleiding te bieden die zij nodig hebben is het belangrijk om zo vroeg mogelijk de ondersteuningsvraag helder te krijgen. Daarom is het van belang dat hij of zij dit bij aanmelding in CAMBO aangeeft.

Is er behoefte aan extra ondersteuning? Dan vinkt de leerling de optie Ik heb extra ondersteuning nodig in verband met een handicap en/of chronische ziekte aan óók als er geen sprake is van een ernstige aandoening, maar wel behoefte aan extra begeleiding. De aankomend student hoeft hier geen toelichting te geven over de reden van de ondersteuningsvraag.

Het digitaal doorstroomdossier (DDD)

Daarnaast is óók het compleet invullen van het digitaal doorstroomdossier belangrijk voor leerlingen met een handicap, chronische ziekte en/of ondersteuningsvraag in het bijzonder. Doe dit zo snel mogelijk na de aanmelding. Zo kunnen we goed en op tijd op de vraag inspelen.

Geef als decaan, mentor of zorgcoördinator samen met de leerling aan wat de ondersteuning is (geweest) op de huidige school. Heeft de leerling gebruik gemaakt van een aangepast examen? Vul dan als school een verklaring in met de aanpassing en de reden van de aanpassing. Is er sprake van dyslexie en/of dyscalculie? Geef dit dan ook aan.

We vragen u en uw leerlingen om het doorstroomdossier direct na aanmelding en in ieder geval vóór de kennismaking met Rijn IJssel in te (laten) vullen.

Meer informatie over het digitaal doorstroomdossier voor studenten kun je hieronder vinden!