Voordat een student begint aan een opleiding bij Rijn IJssel, willen we graag weten welke ondersteuning er eventueel nodig is. De mentor van de huidige school en de student vullen daarom het digitaal doorstroomdossier in. Dit dossier bespreken we tijdens het welkomstgesprek. Zo kan indien nodig een ondersteuningsplan opgesteld worden.

Uitgebreide informatie over het digitaal doorstroomdossier vind je in deze video of in deze flyer, gericht aan toekomstige studenten.