Zorg & Welzijn

Complementaire zorg (basiscursus)

Complementaire zorg is in ontwikkeling: vanuit de maatschappij, in het verzorgende en verpleegkundige beroep, in binnen- en buitenland. Tijdens deze basiscursus wordt ingegaan op de toepassing van complementaire zorg als aanvulling op gangbare zorg.

De deelnemer is op de hoogte van complementaire zorg en wil de toepassing aanleren om zo een bijdrage te leveren aan vergroting van gezondheid, herstel en welbevinden als ‘aanvullende’ zorg op gangbare zorg.

Maximaal 15 deelnemers.

Er zijn 3 bijeenkomsten van 4 uur.

U kunt een kostenopgave aanvragen bij uw contactpersoon van Rijn IJssel.

Rijn IJssel Training & Opleiding
training-opleiding@rijnijssel.nl

De bijeenkomsten bestaan uit een toelichting op de theorie rondom complementaire zorg, het toepassen van oliën en geuren. De theorie van diverse massages in het licht van complementaire zorg zoals voetmassage en hand-/onderarmmassage. Er wordt geoefend met oliën en geuren en de diverse massages.

Na deze cursus kan de deelnemer:

 • Complementaire zorg toepassen bij de diverse patiënten  doelgroepen.
 • De theorie verwoorden m.b.t. het toepassen van oliën en geuren
 • De theorie verwoorden m.b.t. het toepassen van diverse massages:
  • Voetmassage
  • Hand- en onderarmmassage
 • Heeft de deelnemer geoefend en kan toepassen: oliën en geuren
 • Heeft de deelnemer geoefend en kan toepassen de diverse massages:
  • Voetmassage
  • Hand- en onderarmmassage

Afronding

Bewijs van deelname

Open inschrijving 

Dit aanbod wordt gegeven op basis van open inschrijving, u kunt zich hiervoor voorlopig aanmelden via training-opleiding@rijnijssel.nl. Wanneer er voldoende deelnemers zijn om te kunnen starten wordt er een startdatum vastgelegd en kunt u zich definitief inschrijven via ons inschrijfformulier. Bij voldoende inschrijvingen gaat het aanbod definitief van start.