Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Nederlands, rekenen en digitale vaardigheden

Beter leren lezen, rekenen en omgaan met de computer? Dat kan met deze trainingen