Nederlands & rekenen

Dit traject is bedoeld voor anderstaligen die niet inburgeringsplichtig en onvoldoende kunnen lezen en schrijven in het Nederlands.

Dit traject is bedoeld voor anderstaligen die niet inburgeringsplichtig zijn.

Deze cursus is bedoeld voor volwassenen (niet-inburgeringsplichtig) die hun Nederlands willen verbeteren.

Rijn IJssel verzorgt op deze locatie inburgeringstrajecten en lessen Nederlands voor laaggeletterden en anderstaligen.