Nederlands & rekenen

Alfabetisering

Dit traject is bedoeld voor anderstaligen die niet inburgeringsplichtig of niet (voldoende) gealfabetiseerd zijn of niet bekend zijn met het Latijnse schrift....

Taaltraject

Dit traject is bedoeld voor anderstaligen die niet inburgeringsplichtig zijn.

Taal en/of rekenen & computer

Deze cursus is bedoeld voor volwassenen (niet-inburgeringsplichtig) die hun Nederlands willen verbeteren.

Samen inzetten voor vermindering van laaggeletterdheid

Maar liefst 1 op de 9 mensen in Nederland heeft moeite met lezen en schrijven. En 1 op de 7 personen heeft een achterstand op het gebied van digitale vaardigheden....