CIOS Arnhem

Medewerker sport en recreatie

BOL

Als medewerker sport en recreatie aan de slag!

Als Medewerker sport en recreatie begeleid je sportieve en recreatieve activiteiten. Je werkt bijvoorbeeld bij sportbedrijven, buurthuizen, op campings, in (overdekte) speeltuinen, bij sportorganisaties of verenigingen. Daarnaast is het mogelijk om te werken in de Facilitaire dienstverlening. Je vermaakt mensen en vindt het belangrijk dat ze een leuke tijd hebben en gastvrij ontvangen worden.

Opleiding Dienstverlening

De opleiding Dienstverlening bestaat uit de volgende drie uitstroomprofielen: Helpende zorg & welzijn, medewerker facilitaire dienstverlening en medewerker sport en recreatie. De opleiding begint met een oriëntatiefase van twintig weken. In de eerste vijf weken maak je kennis met de drie uitstroomprofielen.

Is de opleiding Medewerker sport en recreatie toch niets voor jou? Bekijk dan de opleiding sport- en bewegingsleider.

Opleiding sport en bewegen in Nederland 

De vijf CIOS-vestigingen in Nederland werken samen in de stichting CIOS Nederland.

CIOS Nederland is een stichting die organisaties (die professionals opleiden voor een sportievere, socialere en gezonde samenleving) ondersteunt en faciliteert. Bekijk al onze CIOS opleidingen!

25500, Dienstverlening (Medewerker Sport en Recreatie)

 

Niveau 2

Basisberoepsopleiding
Een basisberoepsopleiding bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te doen.

Deze BOL-opleiding duurt 2 jaar.

Bekijk voor details van deze opleiding de studiegids.

Kijk hier voor de Onderwijs- en Examenregeling.

Toelating sportopleiding

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

  • je hebt een diploma lbo, vbo, vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo , mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
  • je hebt een diploma entreeopleiding of basisberoepsopleiding (mbo niveau 2).
  • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

 In het intakegesprek wordt jouw affiniteit met Sport en Recreatie besproken.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).

De opleiding Dienstverlening heeft drie uitstroomprofielen. Te weten: Helpende zorg & welzijn, medewerker facilitaire dienstverlening en medewerker sport en recreatie. Je meldt je aan met een voorkeur voor een bepaalde opleidingsrichting binnen de opleiding Dienstverlening: ofwel Helpende Zorg en Welzijn, ofwel facilitaire dienstverlening, ofwel sport en recreatie. In de eerste 20 weken van de opleiding is het mogelijk om over te stappen naar een andere richting; je moet wel goed kunnen aangeven waarom je wilt overstappen.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van de opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, rekenen, ICT en loopbaan & burgerschap.

Wat leer je in de opleiding Medewerker sport en recreatie?

Naast allerlei werkzaamheden die gericht zijn op dienstverlening, (basis) of met een mooi woord 'Hospitality', leer je ook specifiek te assisteren bij (sport-)activiteiten, het begeleiden van gasten en deelnemers, de veiligheid en gezondheid te bewaken en toezicht te houden. (Profiel)

Tijdens de opleiding krijg je ook te maken met keuzedelen; hiermee vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. 

Voor zowel het basisgedeelte Dienstverlening, als het profielgedeelte 'Medewerker Sport en Recreatie' als de keuzedelen, moet je examens afleggen.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
De aangeboden keuzedelen zijn:

  • Lifeguard
  • Sportspecialisatie basis: Outdoor
  • Doorstroom naar sport en bewegen niveau 3

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2020-2021 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2020 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1202,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2019-2020)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers € 195,00
Kledingpakket (afhankelijk van gekozen pakket) € 300,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers € 65,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Heb je het diploma Medewerker sport en recreatie, dan kun je doorstromen naar onder andere de opleiding Sport en bewegingsleider, niveau 3, en de opleiding Zelfstandig medewerker leisure & hospitality, niveau 3.

Presentatie open dag

De presentatie over de opleiding Medewerker sport en recreatie kun je hier downloaden.

Presentaties introductiedagen

De presentaties die gegevens zijn tijdens de introductiedagen kun je hier downloaden:
Algemene presentatie
Presentatie over BPV en Trajectbureau

Actueel

CIOS Arnhem bestaat dit jaar zestig jaar en dat is afgelopen vrijdag 11 oktober gevierd voor de huidige studenten.