CIOS Arnhem

Medewerker sport en recreatie

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als medewerker sport en recreatie begeleid je sportieve en recreatieve activiteiten. Je werkt bijvoorbeeld bij sportbedrijven, buurthuizen, op campings, in (overdekte) speeltuinen, bij sportorganisaties of verenigingen. Daarnaast is het mogelijk om te werken in de Facilitaire dienstverlening.  Je vermaakt mensen en vindt het belangrijk dat ze een leuke tijd hebben en gastvrij ontvangen worden

De opleiding Dienstverlening bestaat uit drie uitstroomprofielen. Te weten: Helpende zorg & welzijn, medewerker facilitaire dienstverlening en medewerker sport en recreatie. De opleiding begint met een oriëntatiefase van twintig weken. In de eerste vijf weken maak je kennis met de drie uitstroomprofielen.

CIOS Nederland 

De vijf CIOS-vestigingen in Nederland werken samen in de stichting CIOS Nederland.

CIOS Nederland is een stichting die organisaties (die professionals opleiden voor een sportievere, socialere en gezonde samenleving) ondersteunt en faciliteert.

25500, Dienstverlening (Medewerker Sport en Recreatie)

 

Niveau 2

Basisberoepsopleiding
Een basisberoepsopleiding bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te doen.

Deze BOL-opleiding duurt 2 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

  • basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg: een diploma lager beroepsonderwijs (lbo), voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) of voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);
    theoretische leerweg: een mavo-diploma of vmbo-diploma;
  • gemengde leerweg: een diploma mavo-vbo of een vmbo-diploma;
  • een bewijs dat u de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed heeft doorlopen;
  • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling;
  • entreeopleiding: een diploma entreeopleiding.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

 

 

 In het intakegesprek wordt jouw affiniteit met Sport en Recreatie besproken.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).

Je meldt je aan met een voorkeur voor een bepaalde opleidingsrichting binnen de opleiding Dienstverlening: ofwel Helpende Zorg en Welzijn, ofwel facilitaire dienstverlening, ofwel sport en recreatie. In de eerste 20 weken van de opleiding is het mogelijk om over te stappen naar een andere richting; je moet wel goed kunnen aangeven waarom je wilt overstappen.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van de opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, rekenen, ICT en loopbaan & burgerschap.

Wat leer je in de opleiding Medewerker sport en recreatie?

Naast allerlei werkzaamheden die gericht zijn op dienstverlening, (basis) of met een mooi woord 'Hospitality', leer je ook specifiek te assisteren bij (sport-)activiteiten, het begeleiden van gasten en deelnemers, de veiligheid en gezondheid te bewaken en toezicht te houden. (Profiel)

Tijdens de opleiding krijg je ook te maken met keuzedelen; hiermee vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. 

Voor zowel het basisgedeelte Dienstverlening, als het profielgedeelte 'Medewerker Sport en Recreatie' als de keuzedelen, moet je examens afleggen.

Al in het eerste leerjaar kies je uit het keuzedeel 'Lifeguard' of 'Sportspecialisatie basis Outdoor'. In het tweede leerjaar krijg je het verplichte keuzedeel 'Doorstroming mbo niveau 3'.

Ook voor deze keuzedelen moet je examens afleggen.

Lees meer over keuzedelen

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2017-2018 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2017 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1137,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers € 285,00
Kledingpakket (afhankelijk van gekozen pakket) € 300,00
Aanvullende voorzieningen  
Activiteiten (clinics, excursies) € 265,00
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers € 185,00
1 keuzedeel variabel
Aanvullende voorzieningen  
Activiteiten (clinics, excursies) en kampen € 35,00

Heb je het diploma Medewerker sport en recreatie, dan kun je doorstromen naar onder andere de opleiding Sport en bewegingsleider, niveau 3, en de opleiding Zelfstandig medewerker leisure & hospitality, niveau 3.

De opleiding dienstverlening wordt gegeven op de volgende locaties

  • Helpende Zorg en Welzijn: Kronenburgsingel, Arnhem en Einsteinweg, Elst
  • Medewerker facilitaire dienstverlening*: Apeldoornseweg, Arnhem of Marijkeweg, Wageningen (* dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen!)
  • Medewerker Sport en Recreatie: Beukenlaan, Arnhem

Actueel

Overeenkomst CIOS Arnhem met Mondial College over drempelloze instroom

Drempelloos instromen bij CIOS Arnhem? Dankzij de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst kan dat nu ook voor een deel van de leerlingen van het...