CIOS Arnhem

Sport- en bewegingscoördinator

BOL

Dit kun je doen na je studie

Je biedt activiteiten aan die zijn gericht op sport en bewegen. Het kan gaan om kortdurende programma's van een of twee uur maar ook om bijvoorbeeld meerjarige trainingsprogramma's voor topsporters. Je werkt bij een zwembad, een fitness- en gezondheidscentrum, een buitensportonderneming, het sportbuurtwerk, het sociaal-cultureel werk, een organisatie voor sportevenementen, een overheidsinstelling (zoals politie, defensie of justitiële inrichting), de naschoolse en buitenschoolse opvang of bij sportverenigingen.

Je werkt op vaste of wisselende locaties. Je hebt te maken met deelnemers uit alle lagen van de bevolking. Het gaat dus om mensen met diverse leeftijden, culturen, leefstijlen en maatschappelijke posities. Bij de buitensport en bij beweegactiviteiten die buiten zijn, moet je het aanbod steeds afstemmen op het weer en op andere omstandigheden.

CIOS Nederland 

Sinds 2002 werken de vijf CIOS’sen in Nederland samen in de stichting CIOS Nederland. Lees meer over CIOS Nederland.

CIOS Nederland is een stichting die organisaties (die professionals opleiden voor een sportievere, socialere en gezonde samenleving) ondersteunt en faciliteert.

23163, Sport en bewegen (coördinator sport en bewegen)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Deze BOL-opleiding duurt 3 tot 4 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

 

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend

Een positief afgesloten praktijktest is verplicht om toegelaten te worden.

Klik hier voor meer informatie over de toelatingsprocedure.

Meld je uiterlijk 1 april 2018 aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april 2018 aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld voor 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. Dat betekent dat je zo’n 70% van de tijd les krijgt en 30% in de praktijk bezig bent. 

De opleidingen Sport- en bewegingsleider (niveau 3) en Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4) hebben een gemeenschappelijke basisopleiding. Op welk niveau je afstudeert, is onder meer afhankelijk van je eigen ontwikkeling. Dat wordt gaandeweg het traject duidelijk. 

Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, is het in principe mogelijk om de niveau-4 opleiding versneld (te weten in drie jaar) af te ronden.

Als je afstudeert op niveau 4, start je in het derde leerjaar met jouw uitstroomprofiel. Je kunt hiervoor kiezen uit:

 • coördinator buurt, onderwijs en sport
 • coördinator sport, bewegen en gezondheid
 • coördinator sport- en bewegingsagogie
 • coördinator sportinstructie, training en coaching (TC).

Kies je voor TC dan heb je vier opties:

 1. Coördinator Leisure
 2. Fitness & Health coördinator
 3. Sportcoördinator Geüniformeerde beroepen
 4. Voetbalcoördinator KNVB/TCII

Zowel in het tweede als in het derde leerjaar van niveau 3 en niveau 4 volg je tevens een keuzedeel.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. 

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap. 

Je krijg specifieke lesstof aangeboden, zodat je kunt gaan werken als sport- en bewegingscoördinator.

Wat moet je zoal kunnen?

 • Les- en leidinggeven in sport- en bewegingsactiviteiten voor specifieke doelgroepen
 • Organiseren van wedstrijden, evenementen en toernooien
 • Uitvoeren van werk voor van sport- & bewegingsorganisaties
 • Voeren van projectmanagement
 • Coördineren van de bedrijfsvoering van een sport- en bewegingsorganisatie
 • Je leert dus niet alleen trainen en coachen, maar ook leidinggeven, begeleiden en adviseren.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen.

Welke keuzedelen je kunt kiezen, is afhankelijk van meerdere factoren. In het eerste leerjaar volg je (verplicht) de keuzedelen 'Gezonde leefstijl' en 'Verdiepend blijvend fit en gezond werken'. Zowel in het tweede als in het derde jaar kun je vrij kiezen uit onderstaande lijst en volg je je één of meer keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Welke keuzedelen zijn er:

 • Allround conditietrainer
 • Basketbaltrainer 2/3
 • Conditietrainer
 • Doorstroming hbo
 • Fitness & health trainer
 • Fitness instructeur
 • Gezonde leefstijl
 • Golfinstructeur
 • Gymnastiekleider 3
 • Handbaltrainer 2/3
 • Hockeytrainer 2/3
 • Instructeur Bewegen op Muziek
 • Instructeur Budosport
 • Instructeur NAUI Divemaster
 • Instructeur Outdoor activiteiten
 • Instructeur Zeilen
 • Jeugdvoetbaltrainer (KNVB)
 • Judoleraar A
 • Judoleraar B
 • Kandidaat tennisleraar A
 • Korfbaltrainer 2/3
 • Ondernemerschap
 • Preventiewerker agressie en geweld
 • Skileraar - Anwärter
 • Skileraar - Landes
 • Snowboardleraar
 • Sportleider aangepaste sporten
 • Sportleider seniorensport
 • Sportmassage
 • Tennisleraar A
 • Topsportvaardigheden
 • Turntrainer 4
 • Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken
 • Videoanalyse
 • Voetbaltrainer UEFA-C jeugd
 • Volleybaltrainer 2/3
 • Wielersport instructeur
 • Zwemonderwijzer 3

Kijk hier voor een omschrijving van de keuzedelen en de kosten.

 Lees meer over keuzedelen

Als je afstudeert op niveau 4 ‘Sport- & Bewegingscoördinator’ dan start je in het 3e leerjaar met jouw uitstroomprofiel. Je kunt hiervoor kiezen uit:

 • coördinator buurt, onderwijs en sport
 • coördinator sport, bewegen en gezondheid
 • coördinator sport- en bewegingsagogie
 • coördinator sportinstructie, training en coaching (TC).

Kies je voor TC dan heb je vier opties:

 1. Leisure, sports and adventure
 2. Fitness & Health coördinator
 3. Sportcoördinator Geüniformeerde beroepen
 4. Voetbalcoördinator KNVB/UEFA-B

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Kijk hieronder voor de variable kosten van keuzedelen en streams

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers    € 325,00
Kledingpakket (afhankelijk van het gekozen pakket € 300,00
Aanvullende voorzieningen  
Activiteiten (clinics/excursies) € 60,00
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers    € 135,00
Keuzedeel variabel
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers   
Keuzedeel variabel
Stream variabel
Aanvullende voorzieningen  
Afhankelijk van het gekozen uitstroomprofiel variabel
Leerjaar 4  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers (afhankelijk van het gekozen uitstroomprofiel)    variabel
Aanvullende voorzieningen  
Activiteiten (clinics, excursies) (afhankelijk van het gekozen uitstroomprofiel) variabel

Met je diploma op mbo-niveau 4 kun je doorstromen naar verwante hbo-opleidingen als Academie Lichamelijke Opvoeding, Academie voor Fysiotherapie, hbo Sport, Gezondheid en Management, en hbo Sport, Economie en Communicatie. Afhankelijk van de hbo-opleiding en hbo-opleidingslocatie kan het mogelijk zijn om in het tweede studiejaar in te stromen.

De CIOS Arnhem-Award wordt uitgereikt aan een student die bij Rijn IJssel CIOS Arnhem een niveau 4-opleiding met succes heeft afgerond en een voorbeeld is voor andere studenten. Via deze award wil Rijn IJssel CIOS Arnhem extra aandacht besteden aan haar uitmuntende studenten. De winnaar krijgt een ereplaats op the Wall of Fame.

Medewerkers van Rijn IJssel CIOS Arnhem kunnen kandidaten voordragen. Uit de voordrachten worden enkele studenten gekozen. Zij zijn genomineerd voor de award. Tijdens het diplomeringsfeest worden de namen van de genomineerden bekend gemaakt. Een foto met de naam van de winnaar komt op de Wall of Fame te staan.

Om genomineerd te kunnen worden, moet een student aan een profiel voldoen. Enkele steekwoorden uit dit profiel zijn:

 • examenkandidaat die een niveau-4 diploma heeft behaald
 • iemand die een voorbeeld is voor andere studenten
 • iemand die een goede studiehouding en beroepshouding heeft 

Eerdere winnaars van de CIOS Arnhem-Award zijn:

 

 • in 1998 Albert Zeggelaar 
 • in 2004 Carolien Libert
 • in 2011 Moniek Romme
 • in 2012 Nick Hoogebeen
 • in 2013 Denise Peerenboom
 • in 2014 Pleun Lange
 • in 2015 Lennart Oukes
 • in 2016 Kerby Richardson

 

Op dit moment heeft Rijn IJssel CIOS Arnhem met twaalf vmbo-scholen een convenant, gericht op drempelloze instroom, afgesloten. Dankzij dit convenant hoeven leerlingen van deze twaalf vmbo-scholen geen intensieve praktijktest te doen, om te worden toegelaten tot het basisjaar van CIOS Arnhem. Dit omdat de leerlingen op het vmbo al extra sportlessen krijgen en hierdoor alle vereiste competenties, waaronder een goede coördinatie, conditie en didactische vaardigheden, al aangeleerd worden.

Voordelen
Het grote winstpunt van de drempelloze instroom is dat Rijn IJssel CIOS Arnhem kan rekenen op gemotiveerde studenten, die weten wat ze kunnen verwachten van hun vervolgopleiding.
Een ander voordeel is dat de student, die vanuit het vmbo drempelloos instroomt bij Rijn IJssel CIOS Arnhem, met een dossier wordt overgedragen. Zo kan deze student door Rijn IJssel CIOS Arnhem verder op maat begeleid worden. Daarbij rekening houdend met iemands verbeterpunten én hier tijdig, vanaf de start van de opleiding, op sturen.

Sterk door samenwerking
Dankzij de samenwerking met deze convenantscholen, maar óók dankzij de nauwe samenwerking met hbo-scholen, de andere vier CIOS’sen in Nederland en de sportbonden, kan Rijn IJssel studenten zodanig opleiden dat ze in de sportwereld een goede baan weten te vinden of zorgen voor een goede doorstoom naar een vervolgopleiding.

Convenantscholen
Met de volgende vmbo-scholen is al een convenant afgesloten: Kandinsky College Molenhoek, Hooghuis Lyceum Oss, Maasland College, HPC Zetten, 't Venster Arnhem, Sprengeloo Apeldoorn, Pallas Athene Ede, Dorenweerd College Doorwerth, Candea College Duiven, OBC Huissen, Mondial College en het Edison College.

Sport- en onderwijsgebouw Papendal
Een deel van ons onderwijs wordt aangeboden op Nationaal Sportcentrum Papendal in Arnhem. Voor onze studenten is dit een unieke leeromgeving midden in het hart van de sport, bewegen, gezondheid en maatschappij.
Ook in deze omgeving geven we vorm en inhoud aan onze ambitie: CIOS Arnhem, wordt (h)erkend als hét mbo onderwijs- en kenniscentrum Sport en Bewegen.

Topsport
Studenten die topsport willen combineren met hun CIOS Arnhem-opleiding krijgen hier bij ons alle ruimte voor. Er is een speciaal opleidingstraject en aparte begeleiding voor topsporters.

Handicap/beperking
Ook voor studenten met een handicap/beperking bestaat de mogelijkheid om een opleiding bij CIOS Arnhem te volgen. Deze studenten kunnen gebruik maken van een aangepast onderwijsprogramma.

Actueel

Overeenkomst CIOS Arnhem met Mondial College over drempelloze instroom

Drempelloos instromen bij CIOS Arnhem? Dankzij de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst kan dat nu ook voor een deel van de leerlingen van het...