Economie, Handel & Administratie

Business & sport

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als sportmanager ben je breed inzetbaar: je kunt je eigen sportwinkel starten. Daarbij ben je verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, zoals de marketing, de sales en de administratie. Maar je kunt bijvoorbeeld ook werken als marketingmanager bij een mooi sportmerk zoals Nike, of in de sales van een groothandel in sportartikelen. Voor alle functies geldt: sport is Big Business. Sport en commercie zijn niet meer los van elkaar te zien: daarom is er een toenemende vraag naar managers, ondernemers en marketeers in de sport.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

25166, Ondernemerschap retail (Ondernemer retail)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Deze BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Ook het diploma Verkoopspecialist Retaill geeft toegang tot deze opleiding. 

Aanvullend
Voor deze opleiding moet je in de eerste plaats ondernemend zijn en:

 • creatief
 • het leuk vinden om met mensen te werken
 • het leuk vinden om in een winkel te werken
 • het leuk vinden om te rekenen
 • sportief

Meld je uiterlijk 1 april 2018 aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april 2018 aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld voor 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. Dat betekent dat je zo'n 60% van de tijd les krijgt op school en 40% in de praktijk bezig bent. Je kunt op school ongeveer 49 lessen van een halfuur in de week verwachten. 

De opleiding duurt 3 jaar, maar studenten die hard werken kunnen de opleiding ook in 2,5 jaar doen. Ieder jaar loop je stage in een sportwinkel. 

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Variatie aan sporten

Je maakt in je opleiding kennis met een grote variatie aan sporten die je ook actief beoefend en waarvan je de achtergronden leert kennen. Voor alle duidelijkheid: dit is geen opleiding waarin je tot sportleider of sportcoördinator wordt opgeleid. Daarvoor verwijzen we je door naar CIOS Arnhem.

In het eerste leerjaar maak je onder leiding van specialisten kennis met diverse sporten onder meer: 

 • atletiek
 • running 
 • mountainbike 
 • golf
 • tennis
 • voetbal
 • fitness
 • zaalsporten

Ondernemend

We besteden van begin af aan veel aandacht aan ondernemerschap en ondernemersvaardigheden. Bij de start van de opleiding krijg je een aantal algemeen economische basismodules, daarna gaan we steeds specifieker aan het werk. Je ontwikkelt een product of dienst en dat probeer je in de markt te zetten. 

In het tweede leerjaar start je met het bouwen van je eigen ondernemingsplan. Deze werk je naar het einde van je opleiding steeds verder uit. Je gaat een eigen product of dienst in de markt zetten en probeert hiermee winst te maken. 

Je moet voor Engels, Nederlands en rekenen/wiskunde een centraal examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. Als je deze opleiding hebt afgerond ben je in staat om je eigen onderneming te starten. Je hebt dan genoeg kennis van marketing, sales en bedrijfseconomie.
Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap. 

Welke onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?
 • Maken van ondernemingsplan
 • Online marketing
 • Bedrijfseconomie
 • Voorraadbeheer
 • Commercieel, logistiek en financieel beleid uitvoeren.
 • Sportassortiment en collecties samenstellen
 • Personeelsbeleid uitvoeren
 • Verkoop gesprekken voeren/netwerken
 • Leiding geven
 • Alle belangrijke achtergronden van de diverse sporten.
Je kunt ook een diploma Detex Sportadviseur behalen.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn nog in ontwikkeling.

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten

Naast de wettelijke kosten betaal je voor boeken, readers en licenties. Dit is een bedrag van ongeveer 700 euro, waarbij het grootste gedeelte in leerjaar 1 betaald moet worden. Gedurende het jaar komt er een exact overzicht van de kosten en dat zal afhankelijk zijn van de prijzen van de boeken. Daarnaast maken wij jaarlijks een aantal excursies; de kosten hiervoor worden tijdens het schooljaar bekend gemaakt en zijn afhankelijk van de activiteit.

Deze opleiding leidt op voor een leuke en uitdagende baan in de boeiende wereld van de sport. Wil je na deze opleiding nog doorstuderen, dan zijn er diverse hbo-opleidingen die perfect aansluiten op de opleiding Business & Sport. Voorbeelden hiervan zijn: hbo Commerciële Economie, hbo Bedrijfseconomie, hbo Small Business en Retail en hbo Bedrijfskunde. 

Actueel

Rijn IJssel opent vernieuwde businesswall

Selectie stagebedrijven zichtbaar op Businesswall Rijn IJssel