Economie, Handel & Administratie

International business & marketing

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als medewerker marketing & communicatie werk je op een marketing- of communicatieafdeling van een bedrijf. Je kijkt in jouw geval over grenzen heen en werkt internationaal: Business to Business (b2b) of Business to Consumer (b2c). 

Bij marketing draait het met name om het goed in kunnen spelen op de wensen en behoeften van je internationale klanten. Om achter die wensen en behoeften te komen, doe je marktonderzoek en verken je de internationale markt. 

Je zoekt altijd naar nieuwe mogelijkheden, nieuwe producten en nieuwe afzetmarkten. Als je bedrijf erin slaagt de wensen en behoeften van de klanten in beeld te brengen en als het de juiste producten of diensten heeft ontwikkeld, dan moet de klant er vervolgens nog op worden geattendeerd door productpromotie. Je weet wat de juiste marketingstrategieën zijn om de internationale klant te bereiken en hoe je vervolgens ook de juiste service kunt bieden.

25148, Marketing, communicatie en evenementen (medewerker marketing en communicatie)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Deze BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • lbo-, vbo- of mavo-diploma
 • vmbo KL, GL of TL
 • basisberoepsopleiding (mbo) niveau 2
 • vakopleiding (mbo) niveau 3
 • overgangsbewijs havo 3 naar havo 4
 • overgangsbewijs vwo 3 naar vwo 4
 • een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend

Voor Engels heb je minstens een 7 behaald als je het tweetalige traject wilt doen (BTEC).

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Bij International Business & Marketing volg je een Engelstalig opleidingsprogramma: Engels is ook de voertaal. Naast Engels bieden we zowel Duits als Spaans aan als tweede moderne vreemde taal, zodat je deze kunt inzetten in het zakenleven. 

Je krijgt regelmatig de mogelijkheid het buitenland te bezoeken voor een excursie, een stage of om in contact te komen met studenten uit andere landen.

Twee diploma's

Aan het einde van de opleiding ben je dubbel gekwalificeerd (je ontvangt twee diploma’s).

 1. Medewerker Marketing en Communicatie niveau 4, waarmee je toegang krijgt tot het volgen van hbo-onderwijs.
 2. BTEC Diploma: een wereldwijd erkend diploma dat de Engelse examenorganisatie Edexel uitgeeft. Met het BTEC Diploma in Business (BTEC) heb je de mogelijkheid om onderwijs aan Britse hogescholen te volgen. Met dit diploma zou je in twee jaar je Bachelor op een Britse universiteit kunnen halen.

NB: Het volgen van BTEC is een verzwaring van het volgen van een niveau 4-opleiding.

Je leert over zakendoen in het buitenland en producten/diensten in de markt te zetten. Wat zijn de juiste marktstrategieën om de internationale klant te bereiken en de juiste service te verlenen, maar ook om in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van klanten. Om achter die wensen en behoeften te komen worden marktonderzoeken uitgevoerd. Als een bedrijf erin slaagt de wensen en behoeften van klanten in beeld te brengen en de juiste producten of diensten heeft ontwikkeld, dan moet de klant er vervolgens op worden geattendeerd door productpromotie.

Tijdens de opleiding staat een Engelstalig opleidingsprogramma centaal, waarbij Engels ook de voertaal is. Naast Engels bieden we zowel Duits als Spaans aan als tweede moderne vremde taal, zodat je deze kunt inzetten tijdens het zakenleven.

Je krijgt regelmatig de mogelijkheid het buitenland te zoeken voor een excursie, een stage of om in contact te komen met studenten uit andere landen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.   

Je volgt ook algemene vakken zoals Nederlands, Rekenen (generiek en beroepsgericht), Engels (generiek en beroepsgericht) en Loopbaan & Burgerschap.

Welke onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • Marketingbeleid en -instrumenten (on- en offline)
 • Communicatiebeleid en -instrumenten (on- en offline)
 • Algemene economie
 • Calculaties en analyses
 • ICT-vaardigheden
 • Conceptontwikkeling marketing en communicatie (on- en offline)
 • Onderhoud website
 • Tweede moderne vreemde taal (Duits of Spaans) (beroepsgericht)

En welke profieldelen zijn er?

 • Marktverkenning en -onderzoek
 • Vormgeving en redactie

In het BTEC-programma krijg je de volgende twaalf units aangeboden:

 1. The Business Environment
 2. Business Resources
 3. Introduction to Marketing
 4. Business Communications
 5. Creative Product Promotion
 6. Market Research in Business
 7. Relationship Marketing
 8. Development Teams in Business
 9. Business Accounting
 10. Management Accounting
 11. Internet Marketing in Business
 12. Website Design Strategy 

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn in ontwikkeling.

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2017-2018 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2017 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1137,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2016-2017)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 200,00 
Aanvullende voorzieningen     
International Business & Marketing  
Kosten BTEC  € 150,00
Reis Spanje of Duitsland (optioneel)  
Studiereis Duitsland of € 350,00
Studiereis Spanje € 585,00
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 225,00 
Aanvullende voorzieningen  
Kosten BTEC (alleen voor IBM) € 300,00
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers
Nvt. In leerjaar 3 wordt gewerkt met boeken en materiaal wat in het
1e of 2e leerjaar is aangeschaft.
 
Aanvullende voorzieningen  
Extended BTEC programma (alleen wanneer hiervoor wordt gekozen) € 60,00
NIMA Basisdeel examen (alleen wanneer hiervoor wordt gekozen) € 70,00

Aan het einde van de opleiding heb je toegang tot het hbo. Hbo-opleidingen die goed aansluiten bij dit diploma zijn: International Business & Languages, Commerciële Economie, Communicatie en Small Business and Retail Management.