Economie, Handel & Administratie

International business & marketing

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als medewerker marketing & communicatie werk je op een marketing- of communicatieafdeling van een bedrijf. Je kijkt in jouw geval over grenzen heen en werkt internationaal: Business to Business (b2b) of Business to Consumer (b2c). 

Bij marketing draait het met name om het goed in kunnen spelen op de wensen en behoeften van je internationale klanten. Om achter die wensen en behoeften te komen, doe je marktonderzoek en verken je de internationale markt. 

Je zoekt altijd naar nieuwe mogelijkheden, nieuwe producten en nieuwe afzetmarkten. Als je bedrijf erin slaagt de wensen en behoeften van de klanten in beeld te brengen en als het de juiste producten of diensten heeft ontwikkeld, dan moet de klant er vervolgens nog op worden geattendeerd door productpromotie. Je weet wat de juiste marketingstrategieën zijn om de internationale klant te bereiken en hoe je vervolgens ook de juiste service kunt bieden.

25148, Marketing, communicatie en evenementen (medewerker marketing en communicatie)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Deze BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • basisberoepsopleiding: je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend

Het is aan te bevelen dat je voor Engels een 7 of hoger hebt als je voor EBBD wilt gaan.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Bij International Business & Marketing werk je aan het European Business Baccalaureate Diploma, waarbij Engels de voertaal is. Naast Engels bieden we zowel Duits als Spaans aan als tweede moderne vreemde taal, zodat je deze kunt inzetten in het zakenleven. 

Je krijgt regelmatig de mogelijkheid het buitenland te bezoeken voor een excursie, een stage of om in contact te komen met studenten uit andere landen.

Diploma’s en certificaten

 1. Je wordt opgeleid tot marketing- en communicatiemedewerker op niveau 4. Met dit diploma heb je toegang tot het volgen van hbo-onderwijs.
 2. Daarnaast word je in deze opleiding uitgedaagd om het Certificate of Excellence: European Business Baccalaureate Diploma (EBBD) te behalen.
  Meer informatie over EBBD vind je hier.

Je leert over zakendoen, studeren en leven in Europa. Je leert producten en diensten in de markt te zetten. Wat zijn de juiste marktstrategieën om de internationale klant te bereiken en de juiste service te verlenen, maar ook om in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van klanten. Om achter die wensen en behoeften te komen worden marktonderzoeken uitgevoerd. Als een bedrijf erin slaagt de wensen en behoeften van klanten in beeld te brengen en de juiste producten of diensten heeft ontwikkeld, dan moet de klant er vervolgens op worden geattendeerd door productpromotie.

Bij International Business & Marketing werk je aan het European Business Baccalaureate Diploma, waarbij de voertaal Engels is. Naast Engels bieden we zowel Duits als Spaans aan als tweede moderne vreemde taal, zodat je deze kunt inzetten in het zakenleven.

Je krijgt regelmatig de mogelijkheid het buitenland te zoeken voor een excursie, een stage of om in contact te komen met studenten uit andere landen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.   

Je volgt ook algemene vakken zoals Nederlands, Rekenen (generiek en beroepsgericht), Engels (generiek en beroepsgericht) en Loopbaan & Burgerschap.

Welke onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • Marketingbeleid en -instrumenten (on- en offline)
 • Communicatiebeleid en -instrumenten (on- en offline)
 • Algemene economie
 • Calculaties en analyses
 • ICT-vaardigheden
 • Conceptontwikkeling marketing en communicatie (on- en offline)
 • Onderhoud website
 • Tweede moderne vreemde taal (Duits of Spaans) (beroepsgericht)

En welke profieldelen zijn er?

 • Marktverkenning en -onderzoek
 • Vormgeving en redactie

European Business Baccalaureate Diploma
In het EBBD programma word je voorbereid om te kunnen studeren, werken en leven in Europa. Het accent zal hierbij liggen op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op het gebied van ‘business’, dus zakendoen. Engels is daarbij de voertaal.

Onderdelen die de rode draad vormen binnen deze opleiding zijn:

 1. Business Competence
 2. Competence in International Business Fields
 3. European Competence

De ontwikkeling van soft skills, zoals bijvoorbeeld samenwerken, planning, flexibiliteit en reflecteren vormen een belangrijk onderdeel in deze opleiding.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

 

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Voor het schooljaar 2018-2019 zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil voor 2017-2018 aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2018-2019)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 300,00 
Aanvullende voorzieningen     
Internationale studiereis (optioneel) € 550,00 
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers
Kosten zijn nog niet bekend.
 
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers
Nvt. In leerjaar 3 wordt gewerkt met boeken en materiaal wat in het
1e of 2e leerjaar is aangeschaft.
 
Aanvullende voorzieningen  
NIMA Basisdeel examen (alleen wanneer hiervoor wordt gekozen) € 70,00

Aan het einde van de opleiding heb je toegang tot het hbo. Hbo-opleidingen die goed aansluiten bij dit diploma zijn: International Business & Languages, Commerciële Economie, Communicatie en Small Business and Retail Management.

Actueel

Tijdens de Skills Heroes 'The Finals' hebben de studenten van Rijn IJssel een geweldig resultaat neergezet en zijn naar huis gegaan met twee keer goud,...