Economie, Handel & Administratie

Junior assistent-accountant

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als junior assistent-accountant werk je bij een accountantskantoor of bij een administratiekantoor. Je werkt vooral voor de kleinere bedrijven die klant zijn bij het kantoor. Je hebt regelmatig externe contacten, vooral met klanten, maar het gaat toch vooral om een back-office functie. Je controleert financiële informatie van de klant. En je biedt financieel-administratieve en/of fiscale ondersteuning als de klant dat wil. Je werk heeft dus een sterk controlerend en een licht adviserend karakter. Je hebt een goed inzicht in het boekhouden en in belastingzaken. En je hebt ook een goed beeld van de bedrijven en branche(s) waarvoor je werkt. Je doet je controlerende werk volgens een werkprogramma en besteedt extra aandacht aan die onderdelen waarin je de grootste risico's verwacht. Je gaat zorgvuldig om met gegevens en zorgt voor een goede dossiervorming. Je plant goed, bent stressbestendig en werkt klantgericht. Je weegt klanttevredenheid en een correcte toepassing van de regels af. 

De functiebenaming junior assistent-accountant is beschermd en is bedoeld voor wie werkt op een accountantskantoor. Een medewerker die de opleiding junior assistent-accountant heeft gevolgd, kan ook werken bij een administratiekantoor.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

25140, Financieel administratieve beroepen (Junior assistent-accountant)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Deze BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • basisberoepsopleiding: je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Wij willen je graag ontvangen bij onze opleiding. Het is van belang dat je een goed beeld hebt van je keuze en gemotiveerd bent om deze opleiding te doen.

Het is aan te raden om een van onze infodagen te bezoeken om antwoord te krijgen op al je vragen. Wij juichen het toe als ouders betrokken zijn bij de studiekeuze van hun zoon/dochter en gaan ook graag in gesprek over ons onderwijs.

Rekenen is essentieel voor het beroep.

Meld je uiterlijk 1 april 2018 aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april 2018 aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld voor 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap. 

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • Elementaire kennis bedrijfsadministratie
 • Elementaire kennis bedrijfseconomie
 • Rekenvaardigheid voor financiële toepassingen
 • Spreadsheetvaardigheid financiële toepassingen

En waaruit bestaat het profieldeel? 

 • Kennis bedrijfsadministratie voor junior assistent-accountant
 • Kennis bedrijfseconomie
 • Fiscale kennis voor junior assistent-accountant

Je kunt tijdens de opleiding extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. Op dit moment werken wij hard aan de invulling en beschrijving van alle keuzedelen van de  opleiding.

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2016-2017)

In het tweede en derde leerjaar hoef je niet alle boeken/materialen meer aan te schaffen als je die al eerder aangeschaft hebt.

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers/licenties € 450,00
Aanvullende voorzieningen     
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers/licenties € 325,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers/licenties €325,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Na het behalen van het diploma op mbo-niveau 4 kun je doorstromen naar de aansluitende opleidingen binnen het hbo.

Actueel

Goud voor studenten Rijn IJssel op NK beroepen

Tijdens de Skills Heroes 'The Finals' hebben de studenten van Rijn IJssel een geweldig resultaat neergezet en zijn naar huis gegaan met twee keer goud,...